Úterý 5. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v obci Pobedim

Dňa 23. 9. 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v obci Pobedim. Projekt rekonštrukcie a prístavby hasičskej zbrojnice sa začal realizovať v lete roku 2010 v prevažnej miere s fondov európskej únie.

Hasičskú zbrojnice prestrihnutím pásky slávnostne otvoril JUDr. Maroš Žilinka štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a JUDr. Róbert Kaliňák poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Pred slávnostným aktom, ktorého sa zúčastnili pozvaní predstavitelia hasičov, obvodných úradov a starostov, podal hlásenie štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Marošovi Žilinkovi predseda Dobrovoľného hasičského zboru Martin Piškula. Potom členovia folklórnej skupiny Pobedimčan zaspievali dve piesne, z toho jednu o hasičoch.

So slávnostným príhovorom vystúpila starostka obce Mgr. Eva Směřičková. Uviedla riešenie problémov pri rekonštrukcii, poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii a vyjadrila žiadosť, aby zbrojnica bola využitá aj na stálu službu profesionálnych hasičov. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Maroš Žilinka uviedol hodnotu zbrojnice a zaželal hasičom dobrú pohodu v novom stánku. Štátny tajomník súčasne prisľúbil, že do zbrojnice v blízkej dobe pribudne aj nové hasičské auto.

Bývali minister vnútra, ktorý stál pri začiatku rekonštrukcie zbrojnice, poprial hasičom aby sa vždy vrátili živí a zdraví ku svojím rodinám z výjazdov a najmä aby tých výjazdov bolo čo najmenej vďaka dobrej prevencií v obci. Budova poskytuje adekvátne podmienky pre prácu hasičov.

S ďalšími príhovormi vystúpili čelní funkcionári profesionálnych a dobrovoľných hasičov a predseda DHZ Pobedim Martin Piškula.

Pred slávnostným prestrihnutím pásky požehnal zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu správca farnosti vdp. Dušan Nemec. Po tomto akte si hostia a viacerí Pobedimčania prezreli priestory hasičskej zbrojnice.

Pobedimsky hasiči majú svoju dlhú históriu, stali sa tak dôležitou súčasťou obce. Starajú sa o výchovu detí, pravidelné sa zúčastňujú medzinárodných hasičských súťaží a táborov. Venujú sa preventívnej činnosti v obci, ale dokážu rýchlo a odborne poskytnúť pomoc pri požiaroch alebo iných mimoriadnych udalostiach v obci i mimo nej.

Len tento rok už zasahovali 22 krát. Hasičská zbrojnica v Pobedime poskytne lepšie podmienky pre ich prácu a tak bude slúžiť nielen im, ale aj všetkým obyvateľom z Pobedima a okolitých obcí.

Zoznam hostí na slávnostnom otvorení hasičskej zbrojnice:

 • JUDr. Maroš Žilinka – štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • JUDr. Róbert Kaliňák – poslanec národnej rady SR /býv.minister vnútra/
 • pplk. Ing. Peter Galbo – Okresný riaditeľ OR HaZZ Piešťany
 • pplk. Ing. Karol Prno – Okresný riaditeľ OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
 • Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR
 • Monika Dulinková – riaditeľka Okresného výboru DPO Nové Mesto nad Váhom
 • Jozef Smolinský – predseda Okresného výboru DPO Nové Mesto nad Váhom
 • Ivan Krúpa – veliteľ Okresného výboru DPO Nové Mesto nad Váhom
 • Tibor Hlobeň – prednosta OÚ Nové Mesto nad Váhom
 • Juraj Lednický – predseda Poľnohospodárskeho družstva Pobedim
 • vdp. Dušan Nemec – dôstojní pán farnosti Pobedim
 • Viktor Šimo – prezídium DPO SR
 • a ďalší hostia z rád starostou okolitých obcí, sponzorov a občanov obce

Zdroj: OHZ Pobedim

Sdílet