Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

IRON FIREMAN na Slovensku

Študentský hasičský trojboj O putovný pohár Katedry požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene. Arbitrem soutěže vítěz pražského Železného hasiče R.Pecník.

Pri príležitosti 5. výročia založenia katedry požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene sa uskutoční otvorená súťaž jednotlivcov a družstiev Študentský hasičský trojboj O putovný pohár Katedry požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene, určená pre študentov študujúcich požiarnu ochranu, alebo sa pripravujúcich na povolanie hasič.
Súťaž sa uskutoční pod odbornou záštitou víťaza súťaže IRON FIREMAN – ŽELEZNÝ HASIČ 2002 z Prahy, príslušníka jednotky OR HaZZ v Banskej Bystrici a externého študenta 5. ročníka odboru PO, Rastislava PECNÍKA.

Cieľom súťaže je okrem podania maximálneho športového výkonu a nadviazania športového a odborného kamarátstva, zvýšiť motiváciu študentov odboru PO k možnému budúcemu povolaniu.

Organizátori: Organizačný štáb:
Katedra požiarnej ochrany DF TU vo Zvolene, predseda:
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ústav telesnej výchovy TU vo Zvolene, podpredseda:
doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc.
OR HaZZ v Banskej Bystrici, riaditeľ súťaže: Ing. Mgr. Ivan CHROMEK
OR HaZZ vo Zvolene. tajomník súťaže: PaeDr. Peter POLAKOVIČ
OV DPO vo Zvolene

Termín konania súťaže 12. 12. 2002
Štart prvého súťažiaceho: 9. 00 hod
Miesto konania súťaže: TU vo Zvolene – ŠD Bariny

Súťažné kategórie:
Jednotlivci: muži, ženy – poradie jednotlivcov sa stanoví na základe súčtu časov všetkých troch disciplín .
Družstvá – do súťaže družstiev sa započítavajú tri najlepšie časy zo súťaže jednotlivcov.
Pravidlá súťaže:

Výstroj súťažiaceho : Prilba – pre hasičský šport, rukavice, tričko, hasičský kabát, športová obuv – tenisky, tepláky.
Výstroj dodaná poriadateľom : Izolačný dýchací prístroj, hasičský kabát.
UPOZORNENIE:
Izolačný dýchací prístroj plní úlohu záťaže a používa sa bez zapojenej ochrannej masky !

Pravidlá súťaže vychádzajú z podmienok pražskej súťaže IRON FIREMAN, upravené z dôvodu zimných podmienok a predpokladanej fyzickej výkonnosti pre podmienky študentov.

Diciplína 1 – Rozvinutie a zvinutie hadíc
Výstroj: – Prilba, izolačný dýchací prístroj, kabát , rukavice, športová obuv.
Nástroje : 4 × 20 metrov hadice B , 2 x prúdnica B, 2 × 20 metrov hadice C, 2 x podložka s vyznačeným priemerom 38 cm na uloženie stočenej hadice C.

Popis disciplíny:
Na štartovej čiare si súťažiaci pre odštartovaním harmonikovým spôsobom uloží hadice B a prúdnice na vytvorenie dvoch prúdov o dĺžke 40 m . Hadice a prúdnice musia mať rozpojené polospojky. Po odštartovaní súťažiaci spojí hadice, pripojí prúdnice a roztiahne obidva prúdy do vzdialenosti 35 metrov od štartu. Na mieste položenia prúdnic súťažiaceho čakajú dve rozvinuté hadice C, ktoré musí zvinúť a uložiť na podložku s vyznačeným kruhom. Po uložení hadíc beží do cieľa. Za každé prekročenia určeného priemeru stočenia hadice súťažiaci obdrží 10 trestných sekúnd.

Prestávka 5 minút na regeneráciu síl


Disciplína 2 – Silová disciplína
Výstroj súťažiaceho – Prilba, izolačný dýchací prístroj, kabát , rukavice, športová obuv.

Nástroje : – hasičské kladivo 6 kg , hammer box 900 × 400 mm, 2 × 20 kg obal (bandaska) na PHM, prekážková dráha, rozdeľovač, hadica C, prúdnica C.
Úprava pre ženy: kladivo 4 kg, 2 × 5 kg obal (bandaska) na PHM

Popis disciplíny:
Na štartovej čiare súťažiaci uchopí hasičské kladivo, pribehne k hammer boxu -výška 90 cm, šírka 40 cm – do ktorého musí udrieť celkom 50 krát.
Položí kladivo, uchopí bandasky a pokračuje s nimi cez prekážkovú dráhu dlhú 40 metrov, na jej konci položí záťaž, na úseku ďalších 20. metrov uchopí hadicu C a prúdnicu, pribehne k rozdeľovaču, vzdialenému od začiatku úseku 10 metrov, rozvinie hadicu, pripojí ju na rozdeľovač, pripojí prúdnicu a vbehne so zapojenou prúdnicou do cieľa.
Prekážková dráha obsahuje slalom medzi 6 métami, podlezenie gymnastického koňa, prechod po gymnastickej lavičke s dĺžkou 4 metre a prelezenie švédskej debny s výškou 1 meter.

Prestávka 5 minút na regeneráciu síl

Disciplína 3– Výbeh
Výstroj súťažiaceho – Prilba, izolačný dýchací prístroj, kabát , rukavice, športová obuv.

Výbeh sa uskutoční do 8 poschodia ŠD Bariny. Súťažiaci po prekročení cieľovej čiary ukončuje súťaž.

Štartovné: 50 Sk – uhrádza sa v deň súťažePODMIENKA K ŠTARTU V SÚŤAŽI JE DOSIAHNUTÝ FYZICKÝ VEK V DEŇ KONANIA SÚŤAŽE 18 ROKOV.

KAŽDÝ PRETEKÁR ŠTARTUJE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE.


Prihláška k súťaži:
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Organizácia, škola:
Termín podania prihlášok : do 6. 12. 2002 Adresa:
Katedra požiarnej ochrany
Riaditeľ súťaže: Drevárska fakulta
Ing. Mgr. Ivan Chromek Technickej univerzity vo Zvolene
e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk T. G. Masaryka 24
mobil: 0908 222216 960 53 Zvolen
Sdílet