Pondělí 4. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Medzinárodný súčinnostný výcvik s hasičmi okresu Gänserndorf a Bruck an der Leitha

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave v spolupráci s Hasičským a záchranným útvarom hl. m. SR Bratislavy organizovalo spoločný medzinárodný súčinnostný výcvik s hasičmi okresu Gänserndorf a Bruck an der Leitha.

Výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. septembra 2011 na vodnom toku Dunaja v bazéne Pálenisko bol zameraný na likvidáciu následkov ekologických havárií a záchranu osôb, preverenie logistického zabezpečenie rakúskych hasičov, ktorí v poľných podmienkach mimo územia svojho štátu vybudovali stanový tábor s kompletnou logistikou (provizórne ubytovanie, stravovanie, hygiena…).

Výcvik pozostával zo štyroch samostatných stanovísk, kde cvičenci plnili určené úlohy zamerané na :

  • prehradenie vyústenia prístavného bazénu Pálenisko plávajúcou nornou stenou,
  • nácvik prečerpávania ropných látok z poškodeného plavidla do záchytných kontajnerov,
  • zabránenie úniku ropných produktov z poškodeného potrubia provizórnym utesnením, zachytenie ropných látok, zber látky z vodnej hladiny a jej zachytenie do kontajnerov,
  • záchranu osôb z potopeného motorového vozidla, transport a vyťahovanie osôb z vody potápačmi. Vytiahnutie vozidla z vodného toku na breh.

Najpodstatnejšou časťou výcviku pre rakúskych hasičov bol nácvik transportu, budovanie a následné sfunkčnenie logistického tábora určeného pre pobyt väčšieho počtu hasičov v zahraničí.

Výcviku sa zúčastnilo 130 príslušníkov, 30 ks techniky a 12 ks člnov zo Slovenska a Rakúska.

Info: HaZZ

Sdílet