Sobota 2. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení „Holešovice 2011“ prověřilo výstavbu protipovodňových zá­bran

Na základě rozhodnutí primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody proběhlo dne 1. 10. 2011 cvičení „Holešovice 2011“.

Jeho cílem bylo prověřit součinnost všech složek při výstavbě protipovodňových hrazení v oblasti Holešovic v úseku od Libeňského mostu k podjezdům ve Stromovce. Cvičení vycházelo z předpokladu, že by Praha musela řešit povodňovou situaci ve chvíli, kdy by se očekával na Vltavě 3. stupeň povodňové aktivity. Prostor cvičení zahrnoval levý břeh Vltavy – od Libeňského mostu až ke Stromovce.

Místo cvičení :

Levý břeh – úsek od Libeňského mostu po ulici Varhulíkové – železniční most, ulice Pod Drahou, podjezd ulice Partyzánská, podjezd v ulici Za elektrárnou, podjezdy Stromovka I a II v v Praze 7. Do prověřovacího cvičení nenbyla zahrnuta aktivace protipovodňových opatření DP Metro – traťové ani staniční uzávěry nebyly uzavírány, ochrana ohrožených stanic hrazením nebyla prováděna, stejně tak i opatření na kanalizační a stokové síti.

Námět cvičení :

Hydrologická situace byla na řece Vltavě ovlivněna regulací na Vltavské kaskádě. Došlo k naplnění retenčních prostorů zejména na vodních dílech Lipno a Orlík. Vzhledem k pokračujícím srážkám a nasycenosti povodí řeky byl předpoklad, že od 1. 10. 2011 nebude možné regulovat průtok ve Vltavě vodními díly na vltavské kaskádě.

Účastníci cvičení :

OS KŠ HMP, OKR MHMP, OKO MHMP, Správa služeb hlavního města Prahy, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Městská část Praha 7, městská policie HMP, Vězeňská služba ČR, aktivní zálohy AČR.

Údaje o mobilní protipovodňové ochraně:

  • délka úseků výstavby mobilního hrazení celkem – 956,5 m
  • počet vyskladněných kontejnerů – 32
  • váha mobilního hrazení celkem – 190 tun

Cvičení bylo původně naplanováno od soboty 1. října do neděle 2. října 2011, vše se podařilo zvládnout v kratším čase, než byl předpokládán, proto se ukončilo o sobotní půlnoci. Stavba protipovodňovýcgh zábran o celkové délce téměř jeden kilometr trvala 1,5 hodiny, limit byl stanoven na čtyři hodiny. Náklady na cvičení dosáhly 2,5 milionu korun. Zúčastnilo se ho téměř 500 osob ze všech jmenovaných složek.

„Toto cvičení považuji za velmi důležité. Protipovodňová opatření připravená pro tuto rozvojovou oblast, která v poslední době ožila novou výstavbou, je třeba v praxi vyzkoušet. Ověřit, co v dané situaci stanovuje Povodňový plán hlavního města Prahy – počínaje logistikou přes vlastní výstavbu mobilních i těžkých zábran až po jejich demontáž a odvoz. Zjistit počty techniky i sil, prověřit koordinaci činnosti jednotlivých složek. A především se ujistit, že i obyvatelé v nově zastavěných lokalitách na území Městské části Praha 7 jsou proti případné povodni chráněni,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který byl přítomen na místě cvičení.

Sdílet