Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Drážní hasiči mají svůj prapor

Dne 15. 8. 2011 se v Chotěšově udál slavnostní akt, kterým bylo předání a vysvěcení praporu HZS Správy železniční dopravní cesty, dříve HZS ČD.

Hasiči na železnici mají dlouholetou tradici, za dva roky oslaví již 60. let své existence. Po přerodu v letech 1994/1995, kdy se ujednotil systém profesionální požární ochrany v rámci drah, dostal sbor svůj znak, který lze vidět na domovenkách či zásahových automobilech, co mu však chybělo, byl prapor, tedy standarta, na kterou je každý hasič náležitě hrdý, protože tento symbol je nedílnou součástí identity každého hasičského sboru.

Slavnostní hasičské prapory mají dlouholetou tradici a jsou nositeli ušlechtilých hodnot hasičské činnosti. Dochované historické hasičské prapory dokazují, že se od počátku hasičského hnutí pořizovaly jako slavnostní insignie a jako symbol příslušnosti k hasičům, přesahující obec i kraj.

Prapor byl pro HZS SŽDC navržen tak, aby barvy vyjadřovaly sepjetí s „modrou armádou“, jak se zaměstnancům dráhy léta přezdívalo a mapa naší republiky s vyznačenými tratěmi ukazuje na rozsah působnosti železničního podnikového sboru, zařazení k hasičům symbolizuje znak HZS SŽDC na bílé ploše. Lipové květy jsou symbolem státnosti a za vše mluví heslo: Služme dobře železnici, věrni svému praporu.

Proslov Ing. Pavla Habarty, MBA, generálního ředitele SŽDC, s.o. při slavnostním aktu předání a vysvěcení praporu ,,jeho“ hasičů:

Vážení pánové, vážení kolegové, pane faráři, vážení hosté,

HZS na železnici má tradici a má budoucnost. Vždy byla a je integrální součástí naší organizace. A v této slavnostní chvíli chci zdůraznit, i nadále bude.

Určitě i my, stejně jako mnoho jiných společností, se potýkáme s problémy. Vedle těch již známých, jako je stáří vozového parku či vybavení potřebnou technikou, přibyly letos i další termíny, reorganizace či redislokace.

Věřte mi, že v následujícím období učiníme vše pro to, aby bylo naplněno poslání naší HZS, to je záchrana života a zdraví cestujících a ochrana majetku na železnici.

Učiníme vše pro to, abyste mohli odvádět dobrou práci, a to i v podmínkách – a to si uvědomujeme všichni – mnohdy vyžadujících pevné nervy a profesionální chladnokrevnost.

I díky vaší činnosti se blížíme k výročí, kdy si HZS na železnici bude připomínat 60. výročí své existence. Všichni si uvědomujeme, že nejen v životě jednotlivce, ale také firmy, je tato doba dobou požehnanou. Pojďme tedy společně učinit vše pro to, aby toto výročí bylo pro nás výročím důležitým a důstojným.

HZS SŽDC má svůj znak. Tímto aktem k němu přibývá i prapor. Ať tento prapor posílí vaše odhodlání a rozhodnost a pro nás, vaše kolegy, ať dá schopnost oddělit podstatné od méně závažného a tím nám umožní směřovat vaši-naši HZS tam, kde ji chceme mít a na kterou můžeme být právem hrdí.

Děkuji všem, kteří jste tento slavnostní akt tímto způsobem připravili. Přeji vám všem, abyste jako pevná součást naší organizace, i jako součást IZS, zvládli a vykonávali vaši každodenní činnost. A všichni ostatní, díky vaší práci, vás ocenily pocitem vděku a vám přinášeli dobrý pocit z vaší práce.

Kolegové, hasiči HZS SŽDC, přeji vám, ať vás apoštol sv. Florián nad vámi drží ochrannou ruku

Děkuji

Závěrem nutno dodat, že akt předání a svěcení praporu HZS SŽDC se měl uskutečnit již v roce 2010, avšak kvůli technickým problémům u zhotovitele se tato slavnostní událost musela odložit. Do Chotěšova se nemohl kvůli nemoci dostavit ředitel HZS SŽDC, JUDr. Luděk Eichler, kterého nepřítomnost při této mimořádné chvíli pro jeho sbor velmi mrzí.

Sdílet