Pátek 19. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stretnutie bývalých príslušníkov zboru v Hlohovci

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave zorganizovalo vo štvrtok, 6. októbra 2011 v kongresovej sále hotela Jeleň v Hlohovci v histórii krajského riaditeľstva už štvrté stretnutie bývalých príslušníkov zboru Trnavského kraja.

Stretnutie otvoril riaditeľ KR HaZZ v Trnave, pplk. Mgr. Vladimír Mrva, ktorý bývalých príslušníkov zboru privítal, poďakoval im za prácu, ktorú pre zbor vykonali počas ich aktívnej služby. Prítomným pripomenul výkon služby v minulosti, súčasných podmienkach zboru i predstavu do budúcnosti. Zároveň informoval o potrebe pokračovania zmien v štruktúre zboru aby Hasičský a záchranný zbor bol v podvedomí občanov stále najdôveryhodnejšou inštitúciou v spoločnosti.

Po úvodnom vystúpení krajského riaditeľa boli prítomní bývalí príslušníci zboru formou prezentácie oboznámení s prípravami a priebehom rekonštrukcie hasičských staníc v Trnavskom kraji, ktoré sú finančne zabezpečované podporou príspevkov z fondov Európskej únie.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet