Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co dělají hasiči, když nehoří

Pravdivé rčení pravý „Když hasič spí, republika vzkvétá“. Jenže hasiči nespí, hasiči se neustále vzdělávají. Ten kdo je připraven, dělá minimum chyb. Proto se naše jednotka školí a cvičí. Pravidelné školení členů jednotky SDH obce v souladu s tématy vyhlášenými GŘ HZS ČR probíhá na Požární zbrojnici ve Velké Bíteši.

Velkou část pracovního času členů jednotky tvoří odborná příprava. Od proškolených hasičů lze očekávat vyšší kvalitu pomoci. Hašení požárů tvoří asi jen jednu třetinu zásahové činnosti. K hašení požárů přibyly výjezdy k dopravním nehodám, haváriím s možností nebo únikem nebezpečných látek, živelným pohromám.

Odborná příprava členů jednotky je prováděna alespoň jednou měsíčně. Ročně by mělo být odborné přípravě členů jednotky věnováno minimálně 40 vyučovacích hodin. Součástí je i praktický výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu. Jednotka absolvuje v průměru 3 až 6 taktických a prověřovacích cvičení ve vlastním hasebním obvodu.

Obsahová náplň odborných školení:

 • odborná příprava preventivních požárních hlídek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob pro objekt Kulturní dům Velká Bíteš
 • přetlaková ventilace, způsoby a zásady odvětrávání objektů a praktický výcvik s přetlakovým ventilátorem
 • odborná příprava Nositelů dýchací techniky a praktický výcvik Nositelů dýchací techniky na protiplynovém polygonu CPS HZS Žďár nad Sázavou
 • nebezpečné látky, identifikace, taktika zásahu, dekontaminace, praktický výcvik s přetlakovým protichemickým o­děvem
 • pravidelné školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • školení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě-prevence nehodovosti a zvýšení bezpečnosti jízdy k zásahu, užití zvláštního výstražného zařízení
 • školení bezpečnosti práce
 • nácvik požárního útoku, zásady bojového vedení
 • instrukčně metodické zaměstnání hasičských jednotek – zásady plnění letadel Letecké hasičské služby
 • výcvik obsluhy požárních čerpadel, agregátů a mobilní požární techniky
 • cyklické školení velitelů a cyklické školení strojníků jednotek SDH obcí na CPS Žďár nad Sázavou
 • výcvik s motorovou řetězovou pilou
 • odstraňování následků dopravních nehod, vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a opakování první pomoci
 • jako jednotka předurčená k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany jsme seznámeni s krizovými stavy, varováním, vyrozuměním a informováním, evakuací obyvatelstva, nouzovým přežitím obyvatelstva, záchrannými a likvidačními pracemi

A další důležitá školení, která potřebujeme k naší činnosti. Veškerá školení jsou prováděna s pomocí příslušníků HZS Velká Bíteš.

David Dvořáček, DiS.
zástupce velitele SDH Velká Bíteš

Sdílet