Úterý 9. srpna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noční záchranné práce po závalu prověřily hasiče

Všechny tři sloužící směny profesionálních hasičů ze Zlína prošly postupně speciálním cvičením na záchranu osob ze závalu a sutin. Tříhodinové noční cvičení bylo pokaždé situováno do trosek budovy ve Slušovicích.

V jednom případě šlo o taktické a ve dvou případech o prověřovací cvičení. Do cvičení jsme navíc zapojili jednotky dobrovolných hasičů i Záchrannou brigádu kynologů Jihomoravského kra­je.

Účelem speciálního cvičení bylo prověřit činnost jednotek požární ochrany při vyprošťování osob ze sutin a závalů ve zdemolovaném objektu. Ověřit postup činnosti na místě události, postupy při vyhledávání osob v prostorách staticky narušených konstrukcí a procvičit koordinaci jednotek požární ochrany. Prověřovaly se technické i taktické postupy s ohledem na možná rizika.

Cílem cvičení bylo ověřit připravenost a akceschopnost jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, ověřit dojezdové časy jednotek a časovou náročnost celé události. Prověřoval se způsob vyhledávání ze závalů a sutin, stejně jako technické vybavení hasičů a záchranářů. Zjišťovala se schopnost velitelů jednotek řídit zásah na dané téma a organizaci členění místa zásahu.

Prověřovala se spolupráce jednotlivých družstev a předurčených speciálních skupin, spolupráce mezi veliteli a skupinou pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Procvičovaly se taktické postupy při záchranných pracích ze zřícených budov s charakterem nestability narušených stavebních konstrukcí, narušením celistvosti a únosnosti nosných konstrukčních prvků.

Během cvičení byla simulována událost, kdy v nočních hodinách došlo při demoliční činnosti v objektu sokolovny k nestabilitě narušených stavebních konstrukcí, k narušení celistvosti a únosnosti nosných konstrukčních prvků a k následnému zřícení objektu. Při tomto zřícení budovy došlo k zasypaní dvou až čtyř osob. Jednotky hasičů a záchranářů prováděly vyproštění osob s jištěním proti dalšímu zřícení.


Seznam zúčastněných složek IZS:

 • HZS Zlínského kraje stanice Zlín
  • 1 x CAS 24/2500/250 – M1T
  • 1 x TA – L2 Land Rover
  • 1 x PKN – S1 + KTE
 • JSDHO Slušovice, Vizovice, Fryšták a Zádveřice
 • Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje

Druhy poranění a jejich imitace:

1. osoba provádějící demoliční práce

 • poranění krční a hrudní páteře, kraniotrauma, zlomenina spodiny lebeční, tržné, řezné rány
 • osoba zavalená pod sutinami
 • při vědomí

2. osoba provádějící demoliční práce

 • crush syndrom, mnohočetné zlomeniny
 • osoba zavalená pod sutinami

Zasahující hasiči museli být vybaveni osobními a společnými ochrannými pracovními prostředky. Lezecká skupina byla v případě prací nad volnou hloubkou a ve výškách vybavena standardními jistícími prostředky pro lezce.


Při záchraně osob ze zřícených budov je vždy nutné počítat s následujícími komplikacemi:

 1. náhlá změna situace na místě zásahu vlivem pohybu nestabilních trosek,
 2. časová náročnost zásahu a s tím související péče o zasahující hasiče (týlový kontejner, osvětlení, stravování, pitný režim),
 3. značný zájem sdělovacích prostředků,
 4. možnost dalších sesuvů,
 5. v případě nasazení těžké techniky vlivem vibrací nebo vysokého zatížení terénu,
 6. při provádění vyprošťovacích prací v odkryté zemině může docházet vlivem okolní teploty k poklesu její vlhkosti a snížení její soudržnosti,
 7. v případě, že byly sesuvy způsobeny výbuchem nástražného výbušného systému, může dojít k dalším zpožděným výbuchům s cílem ohrozit záchranné jednotky,
 8. v případě vyprošťování osob ze studní, výkopů a dalších podzemních prostor může dojít k jejich utonutí vlivem proskakujících podzemních vod,
 9. nebezpečí úrazu elektrickým proudem od instalovaných zařízení a provizorních vedení, např. instalovaná zařízení pro odčerpávání podzemních vod mohou mít narušený přívod elektrické energie a při jejich spuštění hrozí úraz elektrickým proudem,
 10. nebezpečí výskytu CO2 nebo jiných plynů a nízké koncentrace kyslíku při vyprošťování v podzemí
 11. nebezpečí výskytu výbušných koncentrací v sutinách budov s rozvodem plynu.
 12. možná nutnost kopání boční šachty pro horizontální přístup či nemožnost využití těžké stavební techniky z důvodu rizika pohybu sutin na postiženého,
 13. odlišnost počtu zavalených osob od svědecky udávaného počtu pohřešovaných osob.

Děkujeme jednotce dobrovolných hasičů ze Slušovic za spolupráci při přípravě jednotlivých cvičení, starostovi obce Slušovice za vstřícnost k realizaci cvičení a členům Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kra­je.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet