Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Policejni statistika nehod stojí za přečtení

Policie ČR za 9 měsíců letošního roku šetřila celkem 54 249 nehod na pozemních komunikacích, při kterých bylo 529 osob usmrceno, 2 306 osob těžce zraněno a 16 785 osob zraněno lehce.

Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 3,348 mld. Kč. Porovnání hodnot základních ukazatelů se stejným obdobím roku 2010 je následující:

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

  • počet těžce zraněných o 97 osob, tj. o 4,4%
  • počet lehce zraněných o 364 osob, tj. o 2,2%

Pokles zaznamenáváme v kategorii:

  • počet nehod o 1 461, tj. o 2,6%
  • počet usmrcených o 13 osob, tj. o 2,4%
  • odhad hmotné škody o 298,2 mil. Kč, tj. o 8,2%.

Počet usmrcených osob za prvních devět měsíců roku 2011 je nejnižší nejen od roku 1990, ale i od roku 1970. Nejvíce usmrcených bylo v roce 1997, kdy zahynulo 1 026 osob a znamená to, že počet usmrcených v letošním roce je (oproti roku 1997) nižší o 497 osob. Počet usmrcených v tomto období se tak významně přiblížil magické hranici 500 osob.

Počet nehod za devět měsíců letošního roku je od roku 1990 nejnižší, když nejvíce nehod bylo v roce 1999 (161 108 nehod).

Počet těžce zraněných osob je od roku 1990 2. nejnižší (po roce 2010, kdy bylo těžce zraněno 2 209 osob); nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1997 (5 144 osob).

Počet lehce zraněných osob v hodnoceném období roku 2011 je 2. Nejnižší (po roce 2010, kdy bylo lehce zraněno 16 421 osob) a teprve potřetí v tomto období se dostal pod hranici 17 000 osob; nejvíce lehce zraněných bylo v roce 1997 (23 687 lehce zraněných osob).

V přílohách naleznete ke stažení statistické grafy a celkové informace za letošní rok včetně porovnání s rokem minulým.

Zde naleznete kompletní statistické informace za posledních 5 let: http://www.policie.cz/…-178464.aspx

Sdílet
Přiložené soubory
2011_09_informace.pdf zobrazit online PDF 248 kB
2011_09_grafy.pdf zobrazit online PDF 808 kB