Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolné hasiče čeká větší počet zásahů

Městská část Praha 11, jako zřizovatel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov, má milou povinnost informovat o souhlasném rozhodnutí Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Městského sdružení hasičů Praha, které se týká změny zařazení jednotky SDH Praha 11 – Chodov z kategorie JPO V do kategorie JPO III.

Povýšení jednotky do kategorie JPO III korunuje desetileté úsilí někdejších velitelů Michala Brunnera, Jana Kostíka i současného velitele Jiřího Košárka, stejně tak jako všech členů sboru, o zvýšení odborné a technické úrovně jednotky, které se odráží též v dlouholeté finanční, organizační a morální podpoře jednotky ze strany městské části, která je na členy sboru patřičně hrdá.

Změna kategorie jednotky de iure potvrzuje stav, který již de facto existuje, jak z hlediska početního stavu členů a vybavenosti jednotky, tak z hlediska toho, že jednotku operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy již běžně používá k výjezdům mimo území jejího zřizovatele, tedy Prahy 11.

Uvedený fakt jen potvrzuje profesionalitu personálního složení naší hasičské jednotky, tak i výborné technické vybavení. Ocenění je též novou motivací pro současné i případné nové členy sboru.

Potvrzení návrhu lze očekávat po vydání souhlasného stanoviska Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Info: http://www.praha11.cz

Sdílet