Úterý 9. srpna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Námětem výcviku bylo třídění zraněných

Dne 19. 10. 2011 v lokalitě Ostrava – Hranečník proběhl společný výcvik Českého červeného kříže, Speciální pořádkové jednotky Policie ČR a Záchranného útvaru HZS ČR na téma třídění velkého počtu zraněných metodou START.

Námětem výcviku byl simulovaný pád letadla s velkým počtem zraněných cestujících. Při tomto výcviku šlo především o správné vyhodnocení závažnosti zraněných osob v co možná nejkratším čase, jejich šetrný transport a vytvoření shromaždiště zraněných.

Do samotné přípravy cvičení se zapojily všechny zmíněné složky. Například přesun letadla zajistili příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR a Český červený kříž společně s policisty se postaral o vytvoření co možná nejvíce reálné situace u mimořádné události tohoto charakteru.

Info: mjr. Bc. Lukáš Kmec

Foto: Tomaš Lach

Sdílet