Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Útěchovský Dráček 2011 – 5.ročník

Krásné nedělní ráno v Útěchově dalo rychle zapomenout na loňské vskutku extrémní podmínky. Nebe jako vymetené, chladno, ale bezvětří. Na polovinu října optimální podmínky pro cyklistické nadšence.

Letošní rok hlavní organizátoři, Ivan Růžička a Petr Oháňka, trochu upravili trasu závodu z důvodu neprůjezdných cest. Charakter tratě i 16 kilometrová délka okruhu se však nezměnily a opět to byl zajímavý a technicky docela náročný závod.

V Útěchově na hřišti už od brzkých ranních hodin pracovala technická a organizační skupina složená z řad členů SDH Brno-Útěchov, Vranov u Brna, Ořešín, příslušníků HZS Jmk ÚO Brno a rodinných příslušníků Ivana Růžičky. Zázemí na hřišti vytvořili organizátoři v duchu týlového zázemí při zásahu hasičů, a tak byly k dispozici nejen stany pro soutěžící, ale byla zajištěna i netradiční mobilní sprcha. Jednotka SDH Útěchov zajistila svojí technikou i umytí kol po závodu.

Do lesů ŠLP Křtiny vyrazilo 22 směrníků, kteří usměrňovali závodníky na problematických úsecích tratě. V týlovém zázemí soutěže byl připraven sanitní vůz ZZS Jmk s posádkou, která již tradičně zajišťuje profesionální péči všem závodníkům.

Díky vstřícnosti vedení HZS Jmk byl závod dodatečně zahrnut do kalendáře sportovních soutěží HZS ČR, což se pozitivně projevilo v počtu závodníků. Celkem jich na trať vyrazilo 63 a soutěžili v následujících soutěžních kategoriích:

  • Junior (1 okruh)
  • ženy (2 okruhy)
  • příchozí (zaměstnaní mimo složky IZS – 3 okruhy)
  • muži nad 40 let (zaměstnaní ve složce IZS – 2 okruhy)
  • muži do 40 let (zaměstnaní ve složce IZS – 3 okruhy)

a ve dvou nesoutěžních kategoriích (děti a špunti)

Výsledková listina je uvedena v příloze článku.

Velmi dobrým rozhodnutím organizátorů bylo otevření nesoutěžní kategorie pro všechny, kteří si netroufli jet ve vysokém tempu. Letos toho využily děti. Vyrovnaly se s náročnou tratí a všechny úspěšně dorazily do cíle. Nejmladšími cyklisty byla 2-letá Natálka a 4-letý Adámek – děti organizátorů soutěže. Špunti objížděli na hřišti vytýčenou trasu z výstražných kuželů a nechyběla ani technické terénní pasáže.

Tradičním a milým účastníkem našich závodů je velký cyklista Ivan Lattenberg. V letošním roce oslavil 68.narozeniny a i v tomto věku opět dokázal své sportovní umění a porazil pěknou řádku mladších závodníků. Při vyhlašování výsledků byl Ivan po zásluze odměněn obdivným potleskem.

Potěšilo nás, že se na závod přijel podívat také náš bývalý kolega Mgr. Slavomír Bell, současný ekonomický náměstek policejního prezidenta, který na žádost organizátorů předával ceny nejlepším.

Na závěr mi dovolte ještě malou úvahu nad smyslem a budoucností organizování cyklistických závodů v Útěchově a ve Vítovicích. „Letošní rok bude poslední“, avizoval Ivan Růžička ještě před závodem. Dlouhá léta je člověkem, na kterém leží většina organizačních povinností. Do práce zapojuje vždy celou svoji rodinu, která již dnes tvoří výborně sehraný tým. Oporou jsou mu kolegové ze stanic územního odboru Brno. Hlavním impulzem k tomuto vyjádření je velká organizační náročnost závodu (časová a personální) a obava, aby závody nezajišťovalo více lidí, než je závodníků na trati. Z tohoto pohledu však byl letošní rok velmi vydařený. Zasloužili se o to nejen tradiční účastníci z Berouna, Prahy, Ostravy, Olomouce, ale letos i početná skupina hasičů a hasiček z Jihomoravského kraje. I podle ohlasů od závodníků je zřejmé, že byli s úrovní organizace a s tratí velmi spokojeni a jen velmi neradi by vzdali možnosti závodit v krásné přírodě okolo Útěchova i Vítovic. Zda byl letošní závod skutečně tím posledním, ještě nevíme. Organizování závodů v Útěchově a Vítovicích nikdy nebyly motivovány dosahováním špičkových sportovních výkonů. Hlavním cílem bylo umožnit setkání lidí, kteří mají pozitivní vztah k cyklistice a hasičům. Pokud se podaří naplnit tyto cíle, k čemuž potřebujeme zejména cyklisty, je velká šance, že se ve Vítovicích a Útěchově budeme opět potkávat.

Václav Kovář

Sdílet