Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požiar skladových priestorov v obci Pusté Úľany

Vo štvrtok 20. októbra 2011 o 12:17 hod. bol prostredníctvom linky tiesňového volania 112 Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Trnave nahlásený požiar skladových priestorov – bývalého obchodu v obci Pusté Úľany (okr. Galanta) s jednou zranenou osobou.

Na miesto udalosti boli vyslaní piati príslušníci z hasičskej stanice v Galante s technikou MB ATEGO a CAS 32 T815. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar bývalého obchodu o rozlohe cca. 10 × 10 metrov, v súčasnosti využívaného ako skladové priestory. Na mieste sa nachádzala jedna zranená osoba s popáleninami tváre a krku, ktorej príslušníci HaZZ poskytli predlekársku pomoc a po príchode rýchlej zdravotnej pomoci bola odovzdaná do starostlivosti zdravotníkov.

Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru bol nasadený vysokotlakový prúd a jeden „C“ prúd. Požiar sa rýchlo šíril zo zadnej časti budovy, nakoľko sa v tejto časti nachádzali staré čerpacie zariadenia na pohonné hmoty, ktoré nájomca v budove rozoberal. Veliteľ zásahu rozhodol o povolaní ďalšej techniky z HS Sereď, HS Galanta a HS Senec, zároveň bol nasadený ďalší „C“ prúd. Hasenie vodou sa ukázalo ako neúčinné, keďže v priestoroch sa nachádzal benzín s výparmi z rozoberaných zariadení na čerpanie PHM, z tohto dôvodu bola nasadená ťažká pena. Počas cesty k udalosti prišlo k poruche na zásahovom vozidle CAS 32 T148 z hasičskej stanice v Seredi, z tohto dôvodu bola na miesto udalosti povolaná výšková technika Iveco Magirus Multistar z hasičskej stanice v Galante. Po príchode techniky z HS Galanta a Senec boli nasadené ďalšie 2 „C“ prúdy a bola zriadená kyvadlová doprava vody prostredníctvom vozidiel CAS 30 IVECO Trakker a CAS 32 T815 z hydrantu, vzdialeného cca. 1 km od miesta požiaru.

Požiar sa postupne rozšíril na celú budovu a jej strechu. Keďže vplyvom požiaru hrozilo zrútenie strechy budovy, hasenie prebiehalo z bezpečnostných dôvodov zo všetkých strán cez dvere a okná. Tieto obavy sa potvrdili a celá strecha sa zrútila do vnútra objektu. Po jej zrútení boli hasiace práce vykonávané aj vo vnútri budovy, odkiaľ príslušníci vyniesli jednu acetylénovú fľašu, ktorá bola následne uložená na voľné priestranstvo a bola ochladzovaná. Počas celého vykonávania zásahu príslušníci HaZZ používali autonómne dýchacie prístroje na ochranu horných dýchacích ciest. Nakoľko výšková technika už nebola na zdolávanie požiaru potrebná, vozidlo Iveco Magirus Multistar bolo poslaná späť na základňu.

Časti strechy, ktoré zostali na obvodových stenách, boli pomocou trhacích hákov strhnuté dolu a dohasené. Následne boli prekontrolované obvodové steny, keďže boli zhotovené z drevotriesky a na viacerých miestach boli prehorené, tlejúce a horiace miesta boli zahasené. Postupne boli dohášané všetky vnútorné aj vonkajšie ohniská, hasičská jednotka zo Senca bola poslaná späť na základňu. Príslušníci HaZZ vykonali obhliadku miesta požiaru, boli dohasené posledné ohniská a o 16:20 hod. bola vyhlásená likvidácia požiaru, na ktorého zdolávaní sa podieľalo celkovo 18 príslušníkov HaZZ. Po ukončení hasiacich prác bolo vykonané zdokumentovanie udalosti a miesto požiaru bolo odovzdané prítomnému majiteľovi objektu, ktorý bol poučený o ďalších protipožiarnych opatreniach.

Na miesto udalosti sa medzitým dostavili členovia Obecného hasičského zboru zo susednej obce Abrahám, ktorých úlohou bolo zabezpečiť dohľad nad miestom udalosti po dobu troch hodín. Hasičská jednotka z Galanty sa o 17:36 hod. vrátila na základňu. Následkom požiaru vznikla majiteľovi skladovacích priestorov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 3.319,– €. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola neodborná manipulácia nájomcu objektu pri rozbrusovaní kovových materiálov.

kpt. Ing. Marián Hruška
samostatný odborný inšpektor špecialista
oddelenie operatívno – technické
Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Sdílet