Sobota 25. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení JSDH Hladké Životice – požár

Dne 21. 10. 2011 proběhlo dle ročního plánu odborné přípravy JSDH Hladké Životice taktické cvičení.

Téma taktického cvičení bylo zaměřeno na součinnost jednotky, a plnění úkolů při zdolávání požáru na venkovním prostředí.

Cíl cvičení spočíval v prověření akce schopnosti zasahujících hasičů při plnění nastalé mimořádné události. Dále k procvičení komunikace s integrovaným bezpečnostním centrem (IBC) Ostrava, a komunikace v jednotce, taktéž ke zdokonalení a procvičení taktických postupů při zdolávání požáru s výskytem nepředpokládaných událostí.

Dalším úkonem cvičení bylo prověření funkčnost strojů,techni­ky,věcných prostředků a osobních ochranných pomůcek zasahujícího hasiče. U taktického cvičení byla přítomná zástupkyně obce a místostarostka Mgr. Víchová Jana. Po ukončení cvičení bylo z tohoto zásahu provedeno vyhodnocení velitelem jednotky, byly předneseny nedostatky, ale taktéž pochvala.

Toto cvičení bylo pouze taktické nikoli prověřovací,proto se u něho nejednalo o rychlost a čas zasahujících hasičů, ale o taktické postupy, zdokonalení jednotky a odhalení nedostatků mužstva a techniky, s následným vysvětlením a vyvarováním se chyb při nenadálé mimořádné události.

JSDH Hladké Životice

Sdílet