Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární stanice v Jilemnici letos slaví 30 let

V pátek 17. března 2006 se ve společenské místnosti Sboru dobrovolných hasičů obce (SDHO) Jilemnice konalo slavnostní setkání u příležitosti oslav třicátého výročí založení požární stanice (PS) v Jilemnici.

Setkání se zúčastnili představitelé Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK), krajský ředitel pplk. Ing. Josef Zajíček, náměstek pro prevenci a plánování plk. Ludvík Halmich, dále zástupci územního odboru Semily s ředitelem mjr. Ing. Jaroslavem Víznerem, místostarosta města Jilemnice PaeDr. Václav Hartman, někdejší i současní příslušníci HZS LK sloužící na požární stanici v Jilemnici a zástupci SDHO Jilemnice.
Po úvodním slovu ředitele, mjr. Ing. Víznera, seznámil přítomné s historií jilemnické stanice pan Václav Blažek, který nastoupil službu na PS Jilemnice 1. ledna 1976 spolu s dalšími pěti kolegy. Na něho navázal další pamětník, nprap. František Hanč, jenž přiblížil nejzajímavější a nejnáročnější zásahy PS Jilemnice za uplynulých 30 let. Poté krajský ředitel, plk. Ing. Zajíček, předal dvaceti sedmi hasičům pamětní listy, jako uznání jejich dlouholeté práce. Pan místostarosta Hartman i zástupci SDHO poděkovali závěrem jilemnickým profesionálním hasičům za vzornou spolupráci a popřáli jim do dalších let hodně klidných dní.

Krátce z historie
V roce 1975 rozhodl Krajský národní výbor v Hradci Králové o zřízení požární stanice v Jilemnici pod vedením Okresního veřejného požárního útvaru v Semilech. Určený termín, 1. prosinec 1975, nebyl dodržen pro nedostatek ubytovacích služebních místností. Tento problém byl řešen na Městském národním výboru v Jilemnici, kdy po jednání mezi vedoucím Osvětové besedy p. Vondruškou a mjr. Plichtou z Okresní inspekce požární ochrany došlo k dohodě o uvolnění místnosti tzv. „Kolárky“ v Kulturním domě č.p. 500. Tato místnost byla služebnou požární stanice od 1. ledna 1976. Definitivní nastěhování bylo možné po iniciativní práci všech zakládajících šesti členů požární stanice dne 22. února 1976.
Z prvního dne služby je v kronice PS Jilemnice uvedeno:
„Po 12 hodinách klidné novoroční služby se ozval v 19:10 hod. telefon, který přerušil idylu Nového roku a oznámil požár soukromé rekreační chaty v Roudnici v Krkonoších. Příjezd naší techniky k požáru, což byly 2 cisterny CAS 16 RTH. První řídil rtm. Jiří Haala, druhou řidič ZO SPO v Jilemnici Jaroslav Valenta. Pro vysokou vrstvu sněhu a těžký horský terén bylo obtížné dostat se co nejblíže k požářišti. Po likvidaci požáru ve 21:05 hod. nastala tíživá situace s vyproštěním cisteren. Musely být použity 2 pásové traktory, aby se to podařilo. Na místo požáru se sjelo 7 požárních sborů, čítajících 72 osob. Zúčastnění se s požární technikou vrátili na základnu v 23:15 hod. Škoda byla vyčíslena na 85 tis. Kč.“
Podmínky na PS v Jilemnici byly vylepšovány za chodu stanice a bylo odvedeno veliké množství práce na stavebních úpravách, které byly prováděny převážně v rámci brigádnické činnosti společně s SDH v Jilemnici. Technika, kterou měli příslušníci k dispozici, byla společná pro stanici a pro SDH. Během dalších let docházelo k neustálému vylepšování provozních prostor stanice.
V roce 1985, po přijetí zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, byl od 1. ledna 1986 změněn název z Okresního veřejného požárního útvaru Semily na Útvar sboru požární ochrany Semily. Od 1. ledna 1995 nabývá účinnosti novela zákona č. 133/1985 Sb., čímž dochází ke změně názvu na Hasičský záchranný sbor okresu Semily. Po přijetí zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR dochází od 1. ledna 2001 k vytvoření Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a sídla územního odboru v Semilech.Současnost
Od roku 1996 neklesl počet výjezdů PS Jilemnice pod 200 za rok. Momentálně na PS v Jilemnici slouží pod vedením velitele stanice ppor. Romana Kouby 15 příslušníků HZS LK, kteří se střídají ve třech směnách. Z technického vybavení mají jilemničtí profesionálové k dispozici 2 cisternové vozy, 1 rychlý zásahový a 1 velitelský vůz. S technikou profesionálům velmi pomáhá také jilemnický dobrovolný sbor.
Sdílet