Neděle 5. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZPMVČR 211 970

Bojový řád 2/N: Nebezpečí infekce

Na místě zásahu může dojít k výskytu celé řady infekčních chorob, které mohou být přeneseny na zasahující hasiče. Některá takto přenesená onemocnění se projeví okamžitě, jiná po uplynutí několika dnů, měsíců až několika let. Metodický list N/2, který tuto problematiku řeší, najdete samozřejmě v příloze.

Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění (tzn., že se zde množí a způsobují nákazu). Infekce se dělí na:

  1. alimentární infekce (pocházející z potravy)
  2. vzdušné nákazy bakteriálního a virového původu
  3. antroponoózy (choroby přenosné ze zvířat)
  4. infekce přenesené do živé tkáně a krevního oběhu

Základní schéma šíření infekce:

  1. zdroj původce infekce
  2. cesta přenosu (přímá, nepřímá – zprostředkovaná)
  3. vnímavý organismus

Přenesení infekce do živé tkáně nebo krevního oběhu spočívá v intenzivním přímém kontaktu s infikovanou krví u řezných a bodných poranění zasahujících hasičů. Přenos těchto infekcí předpokládá poranění hasiče (hloubková zranění, krvácení).

K alimentární infekci (pocházející z potravy) může dojít především u dlouhotrvajících zásahů, kde dochází ke shromáždění většího počtu osob, kde nejsou dodržovány základní hygienické zásady, je zajišťováno náhradní a provizorní stravování, případně dovoz pitné vody.

Vzdušné infekce se mohou šířit v různé časové posloupnosti opět při větším soustředění osob, u některých infekcí či nákaz rozvířením prachových částic (zejména při přemísťování stébelnatých materiálů, v nichž se předtím vyskytovali drobní hlodavci).

Antroponoózy, což jsou choroby přenosné ze zvířat na lidi, mohou danou osobu infikovat přímým kontaktem s nakaženým zvířetem.

Sdílet
Přiložené soubory
n.02 nebezpeci infekce.pdf zobrazit online PDF 185 kB
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK