Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 2/N: Nebezpečí infekce

Na místě zásahu může dojít k výskytu celé řady infekčních chorob, které mohou být přeneseny na zasahující hasiče. Některá takto přenesená onemocnění se projeví okamžitě, jiná po uplynutí několika dnů, měsíců až několika let. Metodický list N/2, který tuto problematiku řeší, najdete samozřejmě v příloze.

Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění (tzn., že se zde množí a způsobují nákazu).

Infekce se dělí na:

  1. alimentární infekce (pocházející z potravy),
  2. vzdušné nákazy bakteriálního a virového původu,
  3. choroby přenosné ze zvířat na člověka (antropozoonózy),
  4. infekce přenesené do živé tkáně a krevního oběhu,
  5. vysoce nakažlivé nemoci nebo vysoce pnákazy s potenciálem pandemie (např. Ebola, SARS, MERS).

Základní schéma šíření infekce:

  1. zdroj původce infekce
  2. cesta přenosu (přímá, nepřímá – zprostředkovaná)
  3. vnímavý organismus

Reakce organismu člověka na zdroj infekce závisí na vnitřních a vnějších faktorech organismu, zejména přítomnosti přirozených a naočkovaných protilátkách a dávce infekce s její schopností vyvolat onemocnění.

K alimentární infekci (pocházející z potravy) může dojít především u dlouhotrvajících zásahů, kde dochází ke shromáždění většího počtu osob, kde nejsou dodržovány základní hygienické zásady, je zajišťováno náhradní a provizorní stravování, případně dovoz pitné vody. Do této skupiny patří zejména salmonelózy, bacilární úplavice, hepatitida A, břišní tyfus, paratyfus, otrava potravinami (např. botulismus, stafylokoková enter toxikóza).

Přenesení infekce do živé tkáně nebo krevního oběhu spočívá v intenzivním přímém kontaktu s infikovanou krví u řezných a bodných poranění zasahujících hasičů. Do této skupiny lze zařadit tetanus, hepatitidu B a AIDS (HIV). Přenos těchto infekcí předpokládá poranění hasiče (hloubková zranění, krvácení). K přenosu infekce může dojít u všech zásahů, kde dojde k poranění, které není ošetřeno.

Infekce virem HIV předpokládá intenzivní přímý kontakt s infikovanou krví zachraňovaného, tzn., že musí dojít k poranění i hasiče. K přenosu HIV může dojít obzvláště u dopravní nehody a jiné havárie, kde při zranění hasiče (pořezání rukou) může dojít ke styku s krví zachraňovaného.

Sdílet
Přiložené soubory
N_02_Infekce.pdf zobrazit online PDF 135 kB