Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Studentský železný hasič 2011

Již pošesté se letos studenti Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB) utkali o titul Studentský železný hasič, který společně s univerzitou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Soutěž probíhala od dnešního rána v budově A v areálu VŠB. První ze závodníků vyrazil na trať krátce po deváté hodině.

Úkolem závodníků bylo roztáhnout dvojici proudů B o délce 40 metrů a poté provést 50, resp. u žen 20, úderů do hammer boxu. Po odložení kladiva závodníci sebrali roztažené proudy a přenesli je opět ke startu.

V další disciplíně na ně čekaly dva koše, každý vždy s dvojicí hadic C, se kterými museli studenti oběhnout kolečko ve vestibulu budovy. Poté zapojili dvě půlspojky C na připravený rozdělovač a vydali se k figuríně. Tu muži přenášeli na dvojnásobnou délku, než ženy.

Závěrečnou fází tratě byl výběh do desátého poschodí budovy A, kde se zastavil čas a pokus byl ukončen.

Soutěže se zúčastnilo 59 mužů a 11 žen. V letošním ročníku zvítězil Jakub Šubrt z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s časem 3:03 min. následován Danielem Chalušem z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB s časem 3:05 min. a na třetí příčku dosáhl Kamil Bareš, rovněž z FBI VŠB. Kompletní výsledkovou listinu přinášíme v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
vysledky2011.pdf zobrazit online PDF 190 kB