Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ministr vnitra přijal pražské, lucemburské a alsaské hasiče

Ve dnech 24. a 25. října 2011 se v Praze konalo třetí společné setkání představitelů projektu trojstranné spolupráce zásahových hasičů na regionální úrovni.

Spolupráce probíhá v trojúhelníku Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, ASS Lucemburské velkovévodství, SDIS Department Horní Rýn – Alsasko. Projekt trojstranné spolupráce vznikl z potřeby propojit zásahové hasiče z různých regionů a měst.

Obsahově je zaměřen na výměnu zkušeností ze zásahů a odborné přípravy. Cílem projektu je zkvalitnění přípravy hasičů na mimořádné situace. Vrcholní reprezentanti se vždy jedenkrát ročně scházejí ke zhodnocení uplynulého období a k přípravě na další roky. První schůzka se konala v Lucembursku 2009, další v Alsasku 2010, poslední letos v Praze.

Jan Kubice přijal spolu s prvním náměstkem Jaroslavem Hruškou delegaci projektu trojstranné spolupráce zásahových hasičů na regionální úrovni v čele s Dr. Zdislavou Tesařovou, vedoucí mezinárodních projektů HZS hl.m. Prahy, vedení hasičů Lucemburského velkovévodství plk. Jeana-Pierra Heina, prezidenta FNSP, plk. Marca Mamera, nastupujícího prezidenta FNSP, Dr. Michela Feidera, ředitele ASS a plk. Georgese Scheidweilera, vrchního inspektora, vedení hasičů departmentu Horní Rýn, plk. Pierra Almanda, ředitele SDIS, pana Dominiqua Dirriga, prezidenta CASDIS a pana Serge Baeslera, vice-prezidenta CASDIS, generálního ředite HZS ČR genmjr. Miroslava Štěpána, vedení HZS hl.m. Prahy, plk. Dalibora Gosmana, ředitele, plk. Jaromíra Peška, prvního náměstka ředitele, plk. Víta Pernicu, ředitele odboru IZS a zástupce Hasičské stanice Pražský hrad, Radka Stránského, velitele, Zdeňka Šlehofera, velitele družstva a Pavla Motyčku, operačního technika.

Plk. Jean-Pierre Hein, plk. Marc Mamer a plk. Pierre Almand byli ministrem vnitra oceněni za svou zaštiťující roli v projektu, jenž je unikátní svým zaměřením na výjezdové hasiče a jejich vzdělávání na poli jazykovém, profesním a komunikačním.

Ministr vnitra ocenil m.j. fakt, že se jedná o projekt specielně pro hasiče z výjezdu, který má reálné výsledky v podobě již zrealizovaných jazykových zkoušek, trojstranných profesních stáží a společných cvičení.

Sdílet