Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

RED CROSS CAMP 7

Ve dnech 10.3. – 12. 3. 2006 se zúčastnili hasiči JSDH Příbram 1 na záchranářském cvičení RED CROSS CAMP 7, který se konal ve skautské osadě Skaličný nedaleko Písku.

Kromě našich hasičů se ho zúčastnili členové Českého červeného kříže Písek, České Budějovice, Dobrovolní záchranáři Žatec, Vodní záchranná služba Soběslav, Záchranný sbor ČR-jednotka Těptín. Po příjezdu na místo jsme byli požádáni organizátorem cvičení Českým červeným křížem Písek o týlové zabezpečení tábora, což představovalo postavit velký stan, který sloužil jako jídelna a při cvičných zásazích jako polní nemocnice, zajistit v něm vytápění pomocí naftového topení a osvětlení, které napájela naše elektrocentrála.

Po zajištění těchto úkolů a večeři byl proveden zahajovací nástup a všichni účastníci byli seznámeni s programem campu. Od 20:00 hodin do 1:00 hodin probíhaly noční cvičné zásahy, které byly zaměřeny na pátrání po pohřešované osobě v lese, kdy se z hasičů a záchranářů utvořila rojnice a systematicky se prohledával každý kousek lesa až do objevení figurantů, kteří byli po ošetření transportováni do tábora.

Další cvičný zásah byl zaměřen na vyjednávání s osobou, která se polila hořlavinou a chystá se zapálit. Vyjednávaní se ujal psycholog z ČČK a hasiči mezi tím měli připraveny hasicí dečky, kdyby vyjednávání zklamalo. Po 20 minutách přemlouvání se figurant stejně zapálil, a tak hasiči přiskočili a připravenými hasícími dečkami ho uhasili. Potom byl figurant ošetřen zdravotníky a transportován na nosítkách do tábora. Následoval zásah, jehož cílem bylo ošetření a transport tří figurantů, kteří byli intoxikovaní omamnými látkami.

Závěrečným nočním zásahem byla mimořádná událost s větším počtem zraněných osob, již představovalo zhroucení střechy jedné z rekreačních chat. Zde hasiči zajišťovali výstavbu stanu jako seřadiště raněných, vytápění a osvětlení pomocí elektrocentrál a společně se zdravotníky vyprošťování a transport zraněných do tohoto stanu, odkud by byli rozváženi dle traumatologického plánu do nemocnic.

Druhý den (sobota 11.3.) bylo dopoledne věnováno odborné přípravě z první pomoci,
kterou vedli zdravotničtí instruktoři z ČČK a potom praktická ukázka lezecké techniky při přemostění propasti (tyrolský traverz) a vylezení na vzrostlý strom pro zachyceného parašutistu, kterou předváděli naši dobrovolní hasiči – lezci z Příbrami pod vedením lezeckého instruktora Davida Krůty.

Po obědě přijeli profesionální hasiči z Písku a předvedli vyprošťovací zařízení Lukas a proškolili nás o zásazích při dopravních nehodách a nebezpečích, které hrozí při vyprošťování raněných.

Potom následoval krátký odpočinek před hlavním zásahem, který probíhal v Purkralticích nedaleko Písku. Námětem zásahu bylo zborcení a poškození budov při živelné katastrofě, ve kterých se nacházelo na různých místech uvězněných a zraněných 20 figurantů. Záchranáři a hasiči byli rozděleni do čtyř pracovních skupin a začalo se systematickým průzkumem poškozených budov, kde jsme jako hasiči museli použít k přístupu motorový rozbrus k uvolnění dveří, za kterými bylo slyšet sténající
figuranty. Zranění figuranti byli i v prvním patře, které museli dolů spustit naši hasiči – lezci za použití lezecké techniky v nosítkách SCED, protože schodiště byla poškozena. Všichni zranění se třídili dle metodiky STAR na seřadišti raněných, odkud by byli transportováni do nemocnic. Všech 20 figurantů bylo nalezeno, ošetřeno a transportováno na seřadiště raněných zhruba do 35 minut po příjezdu jednotek. Nejdéle trval transport raněných figurantů z pater – bylo nutné zbudovat lanovku a jistící stanoviště.

Cvičení bylo na závěr zhodnoceno komisařem campu ČČK Lukášem Nebesem jako dobře provedené a hasiči byli za své nasazení pochváleni. Po tomto zásahu byla večeře, po které následovalo podrobné rozebrání zásahů a diskuse hasičů a záchranářů o jejich práci a podmínkách, které jim jsou tvořeny v místě působnosti. V neděli (12.3.) ráno byl Camp ukončen a naše jednotka odjela zpátky domů.

Martin Poulíček – starosta SDH Příbram 1
Sdílet