Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 3/N: Nebezpečí intoxikace

Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organizmu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Problematiku tohoto nebezpečí u zásahu řeší metodický list N/3, který je jako obvykle přiložen a rozšiřuje informace v článku.

Toxické látky mohou vniknout do organismu následujícím způsobem:

 1. požitím
 2. vdechnutím
 3. poraněnou kůží nebo prostřednictvím poranění
 4. potřísněním a vstřebáním kůží
 5. sliznicemi

Toxické látky působí na organismus člověka různými způsoby:

 1. na centrální nervový systém – ovlivňování dýchání, činnosti srdce, narkotické účinky, ochrnutí, ztráta některých smyslů, atd.
 2. na krev a krvotvorné orgány – vazba na kyslík v krvi, vliv na funkci krvetvorných orgánů
 3. na trávicí systém – zvracení, bolesti a průjmy
 4. na sliznice a tkáně – poškození, silné bolesti

Příznaky intoxikace se nemusí projevit bezprostředně po kontaminaci toxickou látkou, ale po určité době, tzv. době latence. Příznaky a účinky toxické látky jsou spojeny s množstvím toxické látky, které kontaminovalo organizmus, dobou působení a odolností každého člověka.

S nebezpečím intoxikace se mohou hasiči setkat:

 1. u všech požárů (uvnitř objektů i v otevřeném venkovním prostředí), kde vznikají toxické látky jako produkty nedokonalého hoření, jako zplodiny hoření a tepelného rozkladu látek
 2. v případě technických zásahů, kde jsou toxické látky (technologické poruchy, havárie v průmyslu a v přepravě, nemocnice, laboratoře, výzkumné ústavy, sklady) a kde je zpravidla jedna nebo několik toxických identifikovatelných látek ve velkém množství a vysoké koncentraci

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím intoxikace zejména v následujících zásadách:

 1. dodržování taktiky zásahu s nebezpečnými toxickými látkami
 2. volba ochranných prostředků odpovídajících druhu toxických látek a způsobu jejich působení na lidský organismus
 3. dodržování zásad pro zamezení kontaminace, provádění důsledné dekontaminace a osobní hygieny,
 4. omezení počtu hasičů u zásahu
 5. omezení doby zásahu v toxickém prostředí na nezbytné minimum
 6. lékařské vyšetření po zásahu pokud jsou příznaky nebo podezření na intoxikaci
 7. evidence možné kontaminace hasičů při technických zásazích a požárech dominantními nebezpečnými látkami pro případ latentních účinků a chorob1
 8. spolupráce s odborníky, využívání informací z databází, dokumentace zdolávání požárů a informací právnických a podnikajících fyzických osob
Sdílet
Přiložené soubory
N_03_Intoxikace.pdf zobrazit online PDF 169 kB