Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení na únik nebezpečné látky

Ve čtvrtek 23. března 2006 se konalo taktické cvičení jednotek požární ochrany Libereckého kraje a Policie ČR. Námětem byl „Únik nebezpečné látky, jako důsledek dopravní nehody cisternového přívěsu“.

Průběh cvičení
Celé cvičení začalo v 11:40 hod., kdy řidič havarované cisterny, který neutrpěl žádné zranění, ohlásil událost na linku 112. Poté řidič varoval přijíždějící vozidla o vzniklém nebezpečí. Během několika minut začal z havarované cisterny unikat zkapalněný chlór, který tvořil přízemní jedovatou mlhovinu, která byla simulována dýmovnicemi. Po příjezdu jednotek požární ochrany provedli hasiči průzkum situace a dalekohledem zjistili kód nebezpečné látky, který byl uveden na cisterně. Hlídky Policie ČR uzavřely provoz na křižovatce a hasiči vytyčili nebezpečnou zónu. Mlhovina se začala šířit ve směru větru k obydlené části Bezděčín, proto byli policisté požádáni o vyrozumění místních obyvatel. Hasiči v protichemických oblecích rozvinuli proudy pro srážení mlhy a tvorbu těžké pěny a současně za pomoci speciální ucpávky zamezili dalšímu úniku chloru z cisterny. Mezitím další družstvo postavilo dekontaminační stanoviště. Vzhledem k délce zásahu bylo nutné střídání hasičů v protichemických oděvech. Odstupující skupina byla ihned dekontaminována ve speciální sprše. Zásah byl ukončen ve 12:50 hod. po dekontaminaci všech zasahujících osob a nástrojů.

Zúčastněné složky IZS
Cvičení se zúčastnily profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK) stanic Semily a Turnov, dále Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) Lomnice nad Popelkou, Semily-Podmoklice, Košťálov a Rovensko pod Troskami se šesti cisternovými a jedním protiplynovým automobilem. Dále na místě nehody zasahovali příslušníci Policie ČR okresního ředitelství Semily a obvodního oddělení Lomnice n.P.

Cíle cvičení
Cílem taktického cvičení bylo především procvičení společné zásahové činnosti jednotek HZS LK, JSDHO a příslušníků Policie ČR. Dále také nácvik uzavírky frekventované křižovatky, která je hlavní spojnicí mezi městy Lomnice nad Popelkou, Turnov a Semily a odklonu dopravy. V neposlední řadě bylo cviční zaměřeno i na metodický nácvik hromadného varování obyvatelstva při úniku nebezpečné látky do ovzduší. Cvičení splnilo stanovené cíle.

Zdolávání následků úniku nebezpečné látky patří mezi nejsložitější zásahy jednotek požární ochrany. Vzhledem k tomu, že skutečné události tohoto typu se stávají naštěstí nepříliš často, je potřeba provádět více těchto cvičení. Zde si hasiči mohou zautomatizovat jednotlivé činnosti, a tím zefektivnit zásah a minimalizovat ohrožení při skutečné události.


ppor. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje
Sdílet