Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bude se opakovat rok 2002 ?

Rychlé zvýšení teplot a déšť způsobují rychlé tání sněhu, kterého za letošní dlouhou zimu napadlo značné množství. V mnoha krajích se vylévají koryta řek a potoků a způsobují lokální záplavy. Bude se letos opakovat rok 2002 ?

hlavní město Praha

Vltava je zatím relativně v klidu. Byl vyhlášen I. povodńový stupeň a magistrát HMP nařídíl vyklizení náplavek podél řeky. Potápěči pražských hasičů preventivně včera uzavřeli protipovodňová vrata u Čertovky a na vodu připravili velkokapacitní čerpadlo. Magistrát je připraven v případě potřeby začít stavět zábrany. V pohotovosti jsou jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů.

Liberecký kraj

Vlna lokálních záplav, která začala v Libereckém kraji v neděli, se včera, 27. března 2006, podle očekávání i předpovědí meteorologů ještě rozrostla do dalších oblastí kraje. Jednotky požární ochrany (JPO) vyjely během pondělí ke 29ti událostem spojeným s prudkým oteplením, tajícím sněhem, deštěm a zamrzlými odtoky kanalizace. Výjimkou nebyla ani koryta potoků a říček, která se po ucpání ledovými kusy vylévala z břehů.
Po osmnácté hodině byl nahlášen vodohospodáři povodí Labe I. stupeň povodňové aktivity (SPA) v Hrádku nad Nisou na řece Lužická Nisa. O všem byli informováni i němečtí hasiči z příhraniční Žitavy a krajské vedení v Löbau. Dále byl I. SPA ohlášen v Mníšku u Liberce na říčce Jeřice a dále v Předláncích u Višňové na Frýdlantsku na řece Smědá. Vodní tok řeky Smědé dále stoupal, v 18:45 byl nahlášen II. SPA a v půl deváté již řeka dosáhla III. SPA. Místní JSDH obce Višňová tok Smědé monitorovala celou noc a dnes, krátce po půlnoci, ohlásila pokles toku na II. SPA. Na Českolipsku byl nahlášen II. SPA také v obci Pihel – Bukovany na Dobranovském potoku a III. SPA v obci Holany na Bobřím potoku.
Jednotky požární ochrany okresu Česká Lípa zasahovaly u 11ti případů, v okrese Liberec bylo třeba 13ti výjezdů a na Semilsku 5ti. Lokální záplavy se pouze nedotkly okresu Jablonec nad Nisou.
Hasiči převážně odčerpávali vodu kalovými čerpadly ze sklepů a suterénních místností rodinných a bytových domů, mateřských škol a z komunikací. Uvolňovali zamrzlé výpusti kanálů. Dále uvolňovali koryta toků od kusů ledu a jiných naplavenin. V Harrachově na říčce Kamenici si odstranění překážek vyžádalo během dne čtyři výjezdy místní JSDHO. V obci Dubá na Českolipsku hasiči čistili strouhu místního potoka a ukládali pytle s pískem do míst, kde by se potok mohl vylít z koryta.
Všechny události řešily JPO průběžně a nedošlo k žádnému ohrožení obyvatelstva.

Královéhradecký kraj

27.3.
V důsledku oteplení a dešťových přeháněk došlo v Královéhradeckém kraji k zvyšování hladin některých řek. Na některých místech se řeky vylily z koryt a zaplavily louky, pole, ale i obytné domy. Dobrovolní hasiči měli nejvíce práce v neděli 26. března 2006, kdy odčerpávali vodu z domů a sklepních prostor, budovali hráze z pytlů s pískem. Nejhorší situace byla na Hradecku, kde dobrovolní hasiči zasahovali u deseti případů. Na Rychnovsku dobrovolní hasiči čerpali vodu ze zahrad a polí, aby nedošlo k zatopení obytných domů.

28.3.
V důsledku oteplení a dešťových přeháněk došlo v Královéhradeckém kraji k zvyšování hladin některých řek. Na některých místech se řeky vylily z koryt a zaplavily komunikace, louky, pole, ale i obytné domy.

Nejvíce práce měli hasiči na Hradecku. Za uplynulé dva dny zde profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali u téměř třiceti případů v souvislosti se zvyšováním hladin řek. Jednalo se o čerpání vody z domů a sklepních prostor, budování hrází z pytlů s pískem, monitorování povodňové situace. V Plotištích nad Labem hasiči museli prokopávat koryto Melounky, aby nedošlo k zaplavení obytných domů.

V dalších okresech Královéhradeckého kraje hasiči monitorovali situaci na řekách a na některých místech museli odstraňovat klády a čistit koryta řek, aby nedošlo k jejich zanesení. V Náchodě – Starém Městě hasiči provedli uvolnění jezu od naplavenin. Na Rychnovsku hasiči odstraňovali nánosy naplavenin u mostků.


Moravskoslezský kraj

Profesionální a dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji zatím zvládají vyjíždět k zatopeným sklepům či na čištění kanálů. Během 26. a 27. března byly na operační středisko hasičů nahlášeny „pouze“ dvě desítky zásahů, souvisejících s táním a deštěm, z toho v neděli třináct událostí, které si vyžádaly přítomnost hasičů. Situace v kraji byla včera dopoledne v Moravskoslezském kraji stabilizovaná, protože nepršelo, pršet tu začalo až odpoledne. Od půlnoci do 14:00 hodin vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči k podobným případům pouze sedmkrát.

Hasičské jednotky dnes například vyjely čerpat sklepy v Hlučíně a Darkovicích na Opavsku, v Kopřivnici a Starém Jičíně na Novojičínsku, v Mostech u Jablunkova, Jablunkově a Lučině na Frýdecko-Místecku. Třeba u majitelky rodinného domku ve Starém Jičíně nechali hasiči na místě pracovat výkonné čerpadlo.

Zato hasiči ve Fulneku (Novojičínsko) si museli po perné neděli přivstat – už hodinu po půlnoci musela na přání starosty vyjet zdejší jednotka Sboru dobrovolných hasičů monitorovat stav vodních toků na území města. Během neděle totiž hasiči čistili v městě ucpanou kanalizaci a pak zase příkop u zaplavené silnice.

V neděli čistili místní dobrovolní hasiči koryto Děrenského potoka v obci Kujavy na Novojičínsku, kde byl vyhlášen II. SPA. V Háji ve Slezsku se podařilo dobrovolným hasičům společně s jednotkou HZS Moravskoslezského kraje z Opavy v neděli večer zastavit přetékající vodu z místního rybníka. Podařilo se jim částečně otevřít stavidlo a současně omezit přítok vody do rybníka.

Kraj Vysočina

Během včerejšího dne a dnešní noci řeky a říčky v kraji Vysočina zaznamenaly vzestup. Na některých z nich byl vyhlášen II. SPA a některé z nich tohoto stupně zatím jenom dosáhly: Svratka – Dalečín (ZR), Bransouze (TR), Ptáčov (TR), Sedlice (PE), Světlá nad Sázavou (HB) a Jemnice (TR).
Dnes v 5:40 hodin ráno byl starostou obce Šlapanov (HB) ohlášeno, že říčka Šlapanka vystoupala k III. stupni povodňové aktivity.
Hasiči v kraji Vysočina během včerejšího dne a dnešního rána vyjížděli cca k 8 případům čerpání vody ze sklepů rodinných domů a veřejných prostranství, kde se vytvořily vodní laguny.
V několika případech prováděli preventivní opatření – pročištění kanalizace a monitorovací jízdy vodních toků.

V současné době dobrovolní hasiči monitorují situaci u rybníka v obci Maleč na Chotěbořsku, který byl již včera preventivně upouštěn. Policie ČR monitoruje situaci na silnici spojující Maleč a obec Víska, kde hrozí zatopení.

Olomoucký kraj

Během včerejšího dne (pondělí 27. března) vyjížděli profesionální a dobrovolní hasiči z Olomouckého kraje k celé řadě událostí, kdy museli odčerpávat vodu ze zatopených sklepů.

Krátce před půl jedenáctou dopoledne vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uničova k ucpanému stavidlu v Uničově. Po vyčištění splavu, kdy hasiči odřezali a vytáhli dva spadené stromy z vody, se jednotka vrátila zpět na základnu. Krátce po třetí hodině odpoledne vyjeli hasiči z Vrahovic k odstranění překážek na toku říčky Romže na ulici Petra Jilemnického ve Vrahovicích na Prostějovsku. Dále hasiči odčerpávali vodu například ze zatopeného sklepa v Brodku u Konice, za zatopeného sklepa chaty v Lipníku nad Bečvou, vodu z domů v Hlubočkách na Olomoucku. V 17:13 vyjeli dobrovolní hasiči z Javorníku odčerpávat vodu z hřiště na Družstevní ulici v Javorníku. Městský úřad v Javorníku zajistil pracovníky, kteří vykopali přes hřiště kanál, kterým voda bude odtékat, a tím zabrání zatopení dalších objektů.

Středočeský kraj

Na řece Mrlině ve Vestci na Nymbursku. Od pondělního odpoledne tam platí III. SPA, tedy stav ohrožení. Hladina řeky nadále stoupá. V noci na místo vyrazili hasiči i vojáci a stavějí hráze z pytlů s pískem. Z Prahy nechali navézt čtrnáct set plných i prázdných pytlů. Další hráze lidé stavějí v obcích kolem rozvodněné Klenice na Mladoboleslavsku a u Doubravy na Kutnohorsku.

Zlínský kraj

Na řece Moravě a dalších tocích je vyhlášen II. povodňový stupeň. Hasiči zasahují na několika místech při čerpání.

Jihomoravský kraj

V souvislosti se zvýšenými hladinami řek a průtoky vody hasiči v Jihomoravském kraji zatím zasahovali jen v několika případech. V Kyjově-Boršově dnes (28. března) po 7. hodině ráno čistili ucpaný jez řeky Kyjovky od větví a nečistot naplavených z horního toku tak, aby zabránili hromadění vody a případnému rozlití. Na Blanensku a Brněnsku, kde byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na řece Svitavě, hasiči čistili břeh od větví a monitorovali stav koryta a jezů. V Doubravici nad Svitavou, kde je na jezu zúžený průtok řeky, místní jednotka dobrovolných hasičů prokopala břeh a část vody z řeky řízeně odvedla do polí tak, aby voda neohrozila domy. V Blansku hasiči vyčistili koryto potoka od větví. V okolí Hostěnic na Brněnsku hasiči monitorují zdejší rekreační oblast Říčky, kde se stejnojmenná říčka rozlila směrem k chatám. V chatách hasiči nezjistili přítomnost majitelů a voda zatím chaty přímo neohrozila. Během pondělí a dneška hasiči na několika místech, opět hlavně na Brněnsku a Blanensku, odčerpávali zatopené sklepy a čistili ucpané kanalizační vpusti. Tyto zásahy však souvisely se stékáním vody z tajícího sněhu na polích a s nočními dešti.
V Podhradí na Znojemsku, kde byl v pondělí odpoledne na řece Dyji vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, voda zaplavila několik domů v zátopové oblasti a dobrovolní i profesionální hasiči jsou připraveni z nich odčerpat vodu ihned jakmile poklesne průtok v řece. Mírné klesání průtoku (z 217 m3/sekundu v pondělí odpoledne na 209 m3/sekundu dnes dopoledne) již bylo zaznamenáno, vodohospodáři ale očekávají další přítoky z tání sněhu. Ve Vranově nad Dyji se hladina řeky od pondělí zvýšila o 3 metry, žádné zaplavené domy zatím hlášené nejsou. Hasiči na Znojemsku monitorují stav koryta a okolí řeky Jevišovky v Jevišovicích, kde byl dopoledne vyhlášen rovněž 3. stupeň povodňové aktivity, a stav řeky Rokytné v Moravském Krumlově, kde platí 2. stupeň.
Hasiči i členové povodňové komise průběžně monitorují i stav řeky Moravy na Hodonínsku, kde je ve Strážnici od nočních hodin vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Dnes dopoledne byl 3. stupeň povodňové aktivity vyhlášen na řece Moravě také v Hodoníně. Zvýšený stav řeky Kyjovky na okraji Hodonína by zatím neměl vést k rozlévání její hladiny. Na Hodonínsku se levá strana řeky Moravy rozlévá na louky a pole u Rohatce směrem na Slovensko, částečně zatopená je i zahrádkářská oblast za hodonínskou elektrárnou. Průtok vody v řece Moravě dosáhl 500 m3/sekundu. Z Hodonínska zatím nejsou hlášeny žádné zatopené domy. V Lanžhotě na Břeclavsku platí na řece Moravě 2. stupeň povodňové aktivity.

Ústecký kraj

Především na Děčínsku, Šluknovsku, Ústecku, Chomutovsku, ale i v dalších částech kraje zasahovali dobrovolní a profesionální hasiči proti velké vodě. Jednotky nejčastěji čerpaly vodu ze zatopených sklepů, rodinných domů a dalších objektů. Hasiči čistili koryta potoků a odstraňovali překážky, které způsobovaly rozlévání vody. Od deváté hodiny ranní byla dnes z důvodů zatopení uzavřena komunikace pod mostem E. Beneše a připravuje se uzavírka na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen na řece Mandavě a jejích přítocích u města Varnsdorf. Překážky z potoků byly odstraňovány například v Mikulášovicích na Děčínsku, protipovodňové hráze stavěli dobrovolní hasiči v Dolní Poustevně. Zátarasy z pytlů s pískem stavěli dobrovolní a profesionální hasiči u rozvodněného potoka ve Šluknově, kde byla zatopena restaurace Rybárna. Ve Šluknově se také rozlévá rybník Zezulák, zátarasy z pytlů z písku tam stavěli dobrovolní hasiči.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaci dále sledujeme.
Sdílet