Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povodeň 2006 Praha

Činnost pražských hasičů při ,,velké vodě,, 2006.Omluvte, že zde nejsou fotografie, jedná se o chybu systému, věříme, že bude brzy odstraněna.

POVODEŇ – PRAHA – 3/2006

ZPRÁVA z 29. 3. 2006 17:30 hodin


V souvislosti se vzedmutím vodních toků zasahovaly hasičské jednotky dislokované na území HZS hl. m. Prahy na těchto místech:


– 27. 3. 2006 –

07:52 – 1, U Lužického semináře
Jednotky HZS Praha asistovaly při uzavření protipovodňových vrat v ústí Čertovky (nasazení potápěčského oddílu) a plovoucím kontejnerovým čerpadlem provedly snížení hladiny Čertovky pod úroveň Vltavy. Nadále probíhá průběžné odčerpávání přirozeného přítoku Čertovky v objemu cca 3000 litrů za minutu.


– 28. 3. 2006 –

02:52 – NYMBURK, řeka Mrlina
V rámci meziregionální výpomoci jednotka HZS Praha dopravila 400 ks plných a 1000 ks prázdných pytlů na stavbu protipovodňové hráze do oblasti záplav na řece Mrlina (Nymburk).

10:31 – MĚLNÍK
Jednotka HZS Praha – potápěčský oddíl – v rámci sousedské pomoci zajistila uvolněné molo.

16:25 – 1, Kampa
Jednotky Sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH) Stodůlky, Lysolaje, Řeporyje, Řepy, Zličín, Kolovraty a Kbely zahájily výstavbu protipovodňových zábran v oblasti Malé Strany.

21:16 – 5, Hořejší nábřeží
Jednotka HZS Praha pomáhala při rozebírání dřevěné pláže.

23:29 – 12, K jezu
Jednotka SDH Cholupice zahájila výstavbu protipovodňových zábran v oblasti Modřan.

23:54 – 7, Za elektrárnou
Jednotka HZS Praha zahájila výstavbu protipovodňových zábran v oblasti Bubenče.– 29. 3. 2006 –

09:33 – 16, Závist (kemp)
Jednotka SDH Zbraslav zajistila karavany uvízlé v kempu na břehu Vltavy.

09:34 – 5, Hořejší nábřeží 368/2
Jednotka HZS Praha provedla kontrolu stavu hladiny.

10:17 – 1, Kampa
Jednotka HZS Praha instalovala kanálovou ucpávku na přepadovou trubku v korytu Vltavy.

10:26 – 5, Císařská louka (kemp)
Jednotka HZS Praha zajistila odtažení karavanu z předpokládané záplavové zóny.

10:30 – 5, Hořejší nábřeží 368/2
Jednotka HZS Praha vybudovala z pytlů z pískem protipovodňovou zábranu.

11:20 – 15, Ke křížkám
Jednotka HZS Praha byla vyslána k zajištění nakládky kontejnerů s materiálem na protipovodňové zábrany.

12:44 – 16, Na staré
Jednotka SDH Zbraslav provedla protipovodňové zajištění v rodinném domě.

13:32 – 8, Zenklova – Rokytka
Jednotka HZS Praha poskytla obsluze protipovodňových vrat na Rokytce 6 ks sorbčních válců k zachytávání plovoucích nečistot.

14:22 – 1, Kampa
Jednotky SDH Zličín, Třebonice, Klánovice, Lysolaje zahájily druhou fázi stavby protipovodňových zábran v oblasti Malé Strany.

17:10 – 7, Jankovcova
Jednotky SDH Satalice , Březiněves, Ďáblice a Dolní Měcholupy zahájily výstavbu protipovodňových zábran v oblasti Holešovic.

CELKEM zasahovaly jednotky u 17 případů, postupně bylo nasazeno přes 300 hasičů.
Během této doby byly jednotky HZS nasazeny u dalších 56 případů, z toho 9 požárů, nesouvisejících se vzedmutím vodních toků.

Nadále jsou v pohotovosti veškeré síly a prostředky HZS hl. m. Prahy.
Letečtí záchranáři HZS hl. m. Prahy jsou trvale připraveni ke vzletu na letce Policie ČR.

Po celou dobu opatření souvisejících s povodněmi musí hasiči zajišťovat požární ochranu hl. m. Prahy. Nasazení sil a prostředků je voleno tak, aby bezpečnostní standard občanů nebyl narušen.

kpt. Mgr. Vít Pernica
tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy
Sdílet