Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči bojují s velkou vodou

V souvislosti s povodňovou situací na mnoha místech republiky zasahují jednotky požární ochrany.

V ohrožených oblastech hasiči monitorují situaci na tocích, budují protipovodňové bariéry, lokálně čerpají vodu ze zatopených prostor a preventivně uvolňují koryta řek.

Ve středu 29.3. od 0:00 do 17:00 hod. zasahovaly jednotky požární ochrany u přibližně 500 událostí souvisejících s povodněmi, do záchranných prací se zapojilo na
7 500 profesi­onálních a dobrovolných hasičů.

Hasiči v současnosti pomáhají na mnoha místech v celé republice, zmiňme alespoň některé závažné zásahy jednotek požární ochrany související s velkou vodou:

Na velkou vodu se v současnosti chystají záchranné složky v Praze. Dobrovolní hasiči podél Vltavy postavili protipovodňové stěny, došlo k uzavření povodňových vrat na Čertovce, občané v ohrožených oblastech jsou varováni.

V Uherském Hradišti – Jarošově museli hasiči nasadit velkokapacitní čerpadla, aby bránili průniku vody z řeky Moravy do areálu místní firmy a dalších objektů.

V Ostravě – Nové Vsi hasiči intenzivně čerpají vodu z tvořících se lagun a připravují evakuaci osob.

U břehů řeky Dyje v oblasti Znojma a u řeky Moravy v oblasti Hodonína a Břeclavi hasiči budují protipovodňové bariéry a jsou zpevňovány hráze.

Evakuováni zůstávají obyvatelé obce Vestec na Nymbursku, kde hrozilo nebezpečí protržení hrází toku Mrlina. Hráze byly zpevněny pomocí dovezených pytlů s pískem. Hladina v současnosti klesá a situace je stabilizovaná.

Situace je vážná, ovšem zvládnutelná stávajícími prostředky na krajské úrovni.
Pokud by se situace zhoršovala, je Hasičský záchranný sbor ČR připraven zahájit ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací a organizovat mezikrajskou pomoc.

Na budování protipovodňových bariér bylo dnes z rezervních zásob MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zasláno 10 000 kusů pytlů do okresu Znojmo, dále 5 000 kusů do Břeclavi a stejný počet do Hodonína. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR mělo k 29.3. ve svých skladech k dispozici celkem 60 000 dvouko­morových pytlů na stavění hrází.

Hasičský záchranný sbor ČR je v případě potřeby připraven nasadit další pohotovostní zásoby a zdroje – vedle pytlů i protipovodňové stěny, čerpadla nebo elektrocentrály.

Jednotky požární ochrany při provádění záchranných a likvidačních prací spolupracují v rámci integrovaného záchranného systému s povodňovými orgány, Armádou ČR a správci toků.

Pro případnou záchranu osob v extrémních podmínkách jsou v pohotovosti i týmy Hasičského záchranného sboru ČR specializované na záchranu osob ze vzduchu a připraveno je i 6 vrtulníků Policie ČR a Armády ČR.

V jednotkách požární ochrany na celém území republiky je organizováno celkem
93 000 profesi­onálních a dobrovolných hasičů, kteří jsou kdykoliv připraveni pomoci občanům v nouzi.

Aktuální informace o povodňové situaci včetně kompletního seznamu oblastí se zvýšenou povodňovou aktivitou vydává Ministerstvo životního prostředí, tyto informace jsou k dispozici na www.env.cz.

Základní pokyny občanům jak se chovat v průběhu povodňové situace:

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem apod.

Po celou dobu mimořádné situace by se lidé měli řídit pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Chování některých lidí, kteří odmítli uposlechnout výzvy k evakuaci, je nezodpovědné. Tito občané by si měli uvědomit, že svou nedisciplinovaností ohrožují nejen sebe, ale komplikují i činnost záchranářů.

HZS ČR vyzývá občany, aby ve vlastním zájmu zbytečně neriskovali.
- Pokud to není nezbytně nutné, lidé by neměli chodit do blízkosti rozvodněných toků. HZS ČR také na základě zkušeností z minulých let předem varuje všechny osoby, které by na vodních tocích se zvýšenou povodňovou aktivitou chtěly hazardovat a sjíždět na lodích vodní toky. Podobná neopatrnost může vést k ohrožení zdraví a životů občanů, zároveň také zbytečně vyčerpává síly a prostředky záchranných složek.

Nejpozději při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity by měli občané nacházející se v místě ohroženém vodou bedlivě sledovat vývoj povodňové situace, zajistit si poslech sdělovacích prostředků či místních informačních zdrojů (obecní rozhlas) a informovat se o způsobu a místě případné evakuace. Měli by si také připravit pytle s pískem a další materiál k utěsnění nízko položených dveří, oken, potrubí. Občané mohou rovněž z vodou ohrožených prostor evakuovat věci, které by mohla voda poškodit. Občané rovněž nesmí váhat a na základě pokynů povodňových orgánů či záchranářů pomoci s ochrannými opatřeními před povodněmi.
Při vyhlášení III. – tedy nejvyššího- stupně povodňové aktivity by si pak občané měli připravit evakuační zavazadlo s nezbytnými věcmi a vozidlo. Cenné věci a nebezpečné látky je nutné přenést do vyšších pater budov, nachystat vyvedení hospodářských zvířat a připravit se na evakuaci. Při zaplavování domu nesmí občané zapomenout odpojit přívod elektrického proudu, vody a plynu.
Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz
Sdílet