Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tatra 138 slaví 50 let od představení

Pracovníci vývoje Továren na hasicí zařízení vyvinuli a zhotovili další požární vozidlo, které se svým výkonem řadí mezi nejvýkonnější vozidla vyráběná v Evropě a bude jistě platným pomocníkem při zdolávání požárů.

Je to pěnový cisternový vůz PL1 na podvozku Tatra T 138. S vozidlem byla provedena celá rada zkoušek, jako např. praktické zkoušky hašeni vraku letadla IL 14, dále terénní zkoušky a konečně jízdní zkoušky cca 10 000 km na silnici I. a II. třídy.

Výsledky zkoušek prokázali dobré terénní i jízdní vlastnosti pěnového vozu a je zde proto záruka, že naší požárnici dostanou vozidlo, které bude vyhovovat všem požadavkům moderní požární techniky.


Pěnový cisternový vůz se používá k hašení požárů vysoce hořlavých látek (olejů, ropy, benzinu, alkoholu, atd.). Lze jej s úspěchem použít k ochraně letišť, chemických závodů, rafinerii minerál. olejů, skladů pohonných hmot a jako výzbroj požárních útvarů.

Vysoký výkon motoru a čerpacího zařízení s velkou zásobou vady zaručuje likvidaci požáru pěnou nebo vodou v nejkratší době. Posádku vozidla tvoří 6 mužů včetně velitele a strojníka (řidiče).


Rozměry:

 • délka: 8 550 mm
 • šířka: 2 470 mm
 • výška: 2 750 mm
 • světlá výška plně naloženého vozidla: 290 mm
 • nejmenší průměr otáčení: 17 m

Váhy:

 • pohotovostní: 10 300 kg
 • užitečné zatížení: 6 850 kg
 • obsluha 6 osob: 450 kg
 • celková váha: 17 150 kg

Motor:

 • obsah válců: 11750 cm
 • výkon max.: 180 k (u přeplňovaného motoru stoupne výkon na 220 k.)

Čerpadlo:

 • jmenovitý výkon: 3 200 1/min
 • jmenovitý tlak: 8 atp
 • jmenovité otáčky: 2 900 ot/min.

Vozidlo:

 • obsah nádrže na vodu: 6 000 lit.
 • obsah nádrže na pěnidlo: 600 lit.
 • množství pěny při 8 atp.: 20 000 1/min.

Novými tatrováckými vozidly řady 138 jsme se dostali mezi nejlepší vozidla tohoto druhu na světě. Kromě nákladních vozů s rozličným posláním jsou zajímavé aplikace skříňového dopravníku a chladírenských vo­zů.


Podvozek:

Použité chassis nákladního automobilu Tatra 138 je vybaveno upravenou převodovou skříní s pomocným náhonem. Převodový poměr je 1:1,41. Zapínání a vypínání náhonu je pneumatické pomocí páčky v kabině řidiče nebo mezi kabinou a karosérii. Hřídel pomocného náhonu je ukončen přírubou pro křížový kloub spojovacího hřídele čerpadla.

Ovládání pohonu přední nápravy, závěrkou diferenciálů všech tří náprav a redukce je elektropneumatické z kabiny řidiče. V případě poruchy lze tato zařízení ovládat ručně pomocí tlačítek na pracovních válcích jednotlivých zařízení.

Nádrž:

Nosnou část celé nástavby tvoří nádrž obdélníkového tvaru. Připevnění nádrže k podvozku je ve čtyřech místech. Vpředu dosedají dvě konsoly na patky těsně za kabinou řidiče. Zadní konsoly dosedají na patky umístěné mezi zadními nápravami. Vnitřek nádrže je vhodně vyztužen U profily.

Přední zúžená část je přepažena na dvě samostatné nádrže. Přední o obsahu 600 litrů se plní pěnotvornou látkou, zadní o obsahu 6000 litrů je určena pro vodu. Obě nádrže mají samostatné průlezy a plnicí hrdla. Výška hladiny u pěnové nádrže se kontroluje odměrnou tyčí.

Vodní nádrž má v zadním čele oválné stavoznaky. Ve spodní části vodní nádrže je příruba o světlosti 130 mm na připojení sací klapky čerpadla. V zadní části je příruba odkalovače hydrantového filtru a přepadového potrubí. Ve spodní části pěnové nádrže je příruba odkalovače a regulačního kohoutu.

Na bocích nádrže jsou příruby plnicího potrubí. Na horní plošině nádrže je od předu průlez pěnové nádrže, příruby pro upevnění lafetových proudnic, průlez vodní nádrže, příruby hydrantového filtru, úchytky na savice, žebřík a trhací hák, dále zábradlí, čepy na upevnění přenosného světlometu, žebřík na nádrž a čtyři oka k zavěšení nádrže na jeřáb.

Na spodní prodloužené části jsou přišroubovány tažné háky, každý na 6000 kg, dále tam je upevněno příslušenství a zvedací zařízení rezerva ovládané z pravého boku. Na obvodu nádrže jsou úchytky na upevnění boků karosérie, podběhů a krycích plechů.

Čerpadlo:

Je odstředivé, dvoustupňové. Na výtlačném víku je pomocná převodová skříň s převodem do rychla 1 :1,24. Ucpávka čerpadla je kombinovaná (lojová šňůra a hnětací ucpávka Asbestos). Plášť čerpadla má v horní části dvě výtlačná hrdla s přírubou. V nejvyšším miste pláště je oválná příruba pro potrubí vývěvy, v nejnižším miste pak otvor pro odvodnění čerpadla.

Sací víko o světlosti 130 mm je opatřeno přírubou pro napojeni kříže, na který jsou napojena boční sací hrdla a sací klapka, kterou je čerpadlo spojeno s nádrží. Z levé strany sacího víka je otvor na připevnění výtlačné strany pěnového přiměšovače. Čerpadlo je zavěšeno pod nádrží po pravé straně převodové skříně. Náhon čerpadla je proveden běžným způsobem pomoci krátkého spojovacího hřídele a křížových kloubů.

Plynová vývěva:

Slouží k zaplavení čerpadla při čerpání vody z volného zdroje. Vývěva, rozváděcí kohout a spojovací potrubí jsou běžného provedení. Nad rozváděcím kohoutem je umístěna tyč s ručními pákami, které umožňují ovládání vývěvy z obou boku vozidla. Ovládání plynu:

je provedeno opět běžným způsobem pomocí lanka a ručního regulátoru, pérovou třecí spojkou a ruční ovládací pákou. Ovládání plynu je opět vyvedeno na oba boky vozidla.

Lafetové proudnice:

Jsou umístěny na plošině nádrže. Každá proudnice má samostatný přívod vody s uzavíracím kulovým kohoutem. Otevřením kulového kohoutu pomocí nožní páky vnikne voda do proudnice a tato se samočinně vysune o 250 mm, takže při stříkání jednou proudnici je pohyb v horizontální rovině plných 360°. Pohyb proudnice ve vertikální rovině je omezen karosérií vozidla a zábradlím v rozmezí od 60 do 180°. Po uzavření kulového kohoutu těleso proudnice samočinně sjede do původní polohy.

V otočných částech proudnice jsou speciální těsnicí manžety, které spolehlivě těsní při maximálním provozním tlaku. Na pevnou spojku 75 je možno připojit speciální pěnovou proudnici o výkonu 10 000 l pěny za minutu a dostřiku 35 m, nebo kteroukoliv běžnou proudnici na vodu, pěnu nebo mlhu. Ovládání lafetové proudnice je snadné pomocí dvou rukojetí v horní části tělesa proudnice.

Ruční pěnové proudnice:

Jsou umístěny ve spodní části pravého a levého ovládacího prostoru v pohotovostních držácích. Jsou připojeny na pogumovanou hadici navinutou na pohotovostních navijácích. Výkon jedné proudnice je 5000 1 pěny za minutu a dostřik 28 m.

Pohotovostní navijáky:

Slouží k rychlému rozvinutí pogumovaných hadic. Jsou uloženy na obou bocích vozidla vedle ovládacího prostoru. Buben navijáku je opatřen třecí spojkou na zajištění v žádané poloze. Při použití navijáku se rázným zatažením za uvolněnou pěnovou proudnici naviják roztočí a celý díl hadice se rozvine na zem. Pote je možno plnit hadici vodou.

Přiměšovač s regulačním kohoutem:

Přiměšovač přisává z pěnové nádrže potřebné množství pěnidla do vody (5 až 6 %). Je upraven na stálý průtok vody hnací tryskou (tryska je pevná), takže odpadá poruchovost při použití (zalepení pohyblivých částí přiměšovače). Maximální výkon přiměšovače je 200 1/min. při tlaku 8 atp. Vtokový oblouk přiměšovače je napojen na výtlačné potrubí čerpadla, difusor na sací stranu čerpadla. Sací strana přiměšovače je napojena na regulační kohout, který reguluje přisáté množství pěnidla.

Regulační kohout je upraven tak, že umožňuje samočinné propláchnutí celého sacího potrubí a přiměšovače vodou po použití. Ovládání regulačního kohoutu je pomocí ovládací tyče a ručních pák umístěných v ovládacím prostoru na obou bocích vozidla.

Ruční čerpadlo na pènidlo Mostar:

Usnadňuje plnění pěnové nádrže pěnidlem. Je umístěno na horní plošině nádrže za kabinou řidiče. Sací strana čerpadla je opatřena stabilním sacím potrubím vyúsťujícím v prostoru pod navijákem. Při čerpání (ze sudu) se na sací stranu potrubí našroubuje převlečná matice sací hadice s trubkou a sítem.

Na výtlačnou stranu se našroubuje převlečná matice výtlačné hadice s trubkou, která se vsune do pěnové nádrže, aby se tak zabránilo napěňování pěnidla v nádrži. Výkon čerpadla je cca 60 1/min. Po použití je nutno toto čerpadlo ihned propláchnout.

Sací potrubí:

Na sacím víku čerpadla je namontováno rozváděcí těleso umožňující napojení sací klapky, která dovoluje rychle a spolehlivé spojeni čerpadla s nádrží, dále pak pravé a levé strany sacího potrubí. Konce sacího potrubí jsou vyvedeny do ovládacích prostorů na obou bocích vozidla.

Výtlačné potrubí:

Na každé straně vozidla jsou dva vývody zakončené kulovými kohouty a pevnou spojkou 75. Ovládání kulových kohoutu je též na desce ovládacího prostoru.

Potrubí navijáku:

Vyúsťují pod navijáky. Ukončeny jsou kulovými kohouty s pevnou spojkou 75. Ovládání kulových kohoutů je opět na desce ovládacího prostoru.

Plnicí potrubí:

Jsou určena na plnění nádrže čerpadlem z volného zdroje. Jsou opět na obou bocích. Ovládání kulových kohoutů je opět na desce ovládacího prostoru.

Hydrantové potrubí:

Slouží k plnění nádrže vodou z libovolného tlakového zdroje vody. Vyúsťuje v zadní části vozidla na pravé a levé straně. Ukončeno je pevnými spojkami 75.

Potrubí odkalovačů:

Potrubí odkalovače pěnové nádrže umožňuje vypouštět případné usazeniny z nádrže. Ovládání kulového kohoutu je pomocí prodlužovací tyče, z prostoru levého navijáku. Páka kulového kohoutu odkalovače vodní nádrže je ovládána ze zadní plošiny.

Ovládací prostor, pravý a levý:

Vozidlo je možno ovládat z kabiny řidiče nebo z obou boků vozidla. V kabině řidiče je umístěn kontrolní manometr, otáčkoměr a vedle sedadla řidiče páčka pneumatického ovládání náhonu čerpadla. Při obsluze z kabiny je možno stříkat pouze při čerpání vody z nádrže vozidla.

Sací klapka musí být otevřena a v případě použití pěny, regulační kohout nastaven na přisávání příslušného množství pěnidla.

Ovládací prostory na obou bocích vozidla jsou snadno přístupny. Přístrojová deska je vybavena manometrem, vakuometrem, tlačítkem startéru motoru, pákou regulátoru otáček, pákou na ovládání vývěvy, pákou sací klapky a pákou regulačního kohoutu přiměšování.

Na přístrojové desce jsou dále páky kulových kohoutů výtlačných potrubí, plnicího potrubí a potrubí navijáku. Ve spodní části přístrojové desky je sací hrdlo a nad ním dvě výtlačná hrdla. Sejmutím přístrojové desky, které je velice snadné, se získá přístup ke všem důležitým orgánům nástavby vozidla.


Dalším zajímavým návrhem je motorová cisterna typu 138 c, kterou vidíte na obrázku.
Má elegantní vzhled a kapacitu 12 000 litrů.
Tatrovácké automobily řady 138 mají neobyčejně slibnou perspektivu.


Kabina řidiče:

je čtyřmístná, na střeše kabiny jsou umístěna dvě výstražná světla s přerušovaným světlem (majáky). Tato světla jsou dobře viditelná i při slunečním počasí, dále pak jsou viditelná z boků a ze zadu vozidla. Tyto výhody jistě přispějí k bezpečnému a rychlejšímu průjezdu požárních vozidel. V kabině řidiče jsou signální světla pro dorozumění s posádkou umístěnou na zadní plošině vozidla.

Karoserie cisterny:

je řešena z hlediska účelnosti a jednoduchosti. Slouží k zakrytí nádrže. Pozůstává ze tří dílů: čela, pravého a levého boku. Tyto díly jsou samostatné a lze je snadno demontovat, aniž by se tím porušila akceschopnost vozidla. Čelo karosérie je upevněno na předním cele nádrže.

V horní části čela je zásuvka pro přenosný světlomet. (Držáky pro světlomet jsou umístěny na obou stranách předního a zadního zábradlí). Tím je umožněno přemisťovat velký světlomet podle potřeby bez použití kabelu s navijákem.

V dolní části čela karosérie jsou po obou stranách svorkovnice elektrického zařízení umožňující snadné a rychlé rozpojení kabelu elektrického vedení. Pravý a levý bok karosérie je stejný. V přední části je obdélníkový otvor pro naviják a ovládací prostor s přístrojovými deskami. V prodloužené zadní části je prostor pro příslušenství.

Na pravém boku je v horní části prodloužené části malá deska se světelnou signalizaci, zásuvkou přenosného světlometu a osvětlením zadního prostoru. Horní plošina nádrže a ovládací prostory lze osvětlit světly umístěnými v horní části pravého a levého boku karosérie a nad ovládacím prostorem.

Pro usnadnění montáže a demontáže karosérie jsou kabely elektrického osvětlení vedeny dutými profily karosérie a opatřeny svorkovnicemi. Zadní stěny karosérie jsou spojeny nárazníkem s průběžnou stoupačkou umožňující rychlé a bezpečné nastupování na zadní plošinu.

Příslušenství:

Je účelové a lze je doplnit podle druhu použití vozidla. Standardní výzbroj sestává z úplného sacího příslušenství, hydrantového nástavce se třemi hadicemi 75×5, 3 hadice 75×20, 4 hadice pogumované 52×20 (2 hadice na navijáku), 2 proudnice 52 s kohoutem, 2 proudnice 52 mlhové, 2 proudnice 75, 4 přechody 75×52, sběrač 110, 4 klíče na spojky, klíč nadzemního a podzemního hydrantu, dvoudílný trhací hák, ploché páčidlo, požární sekera, nastavovací žebřík dvojdílný, přenosný světlomet, 2 akumulátorové svítilny, 2 úplné asbestové obleky, a náhradní díly nástavby.

A. Konárek – Nový úspěch naší techniky

Z odborného měsíčníku požární ochrany, ročník IX, číslo 8 (cena jednoho čísla 1,40 Kčs) z roku 1961, připravil Jiří Sucharda, požární preventista města Varnsdorf

Sdílet