Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ROZHOVOR: plk. Ing. Zdeněk Nytra

Přinášíme vám rozhovor s ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, který poskytl serveru POŽÁRY.cz.

plk. Ing. Zdeněk Nytra

Kdo je plk. Ing. Zdeněk Nytra? Narodil se v roce 1961, vystudoval Vysokou školu báňskou a hasičem z povolání je od roku 1985, kdy nastoupil k tehdejší Správě požární ochrany železnic, kde působil jako velitel útvaru Ostrava. V roce 1991 vstoupil do řad Hasičského sboru města Ostravy, od roku 1994 vedl Městskou správu Sboru požární ochrany Ostrava a HSMO jako náčelník, poté coby ředitel. V této funkci je u HZS Moravskoslezského kraje, jak se sbor od roku 2001 nazývá, dodnes.

Začněme otázkou, která se na serveru POŽÁRY.cz probírá velmi často a týká se přímo HZS MSK, konkrétně barvy zásahových automobilů, která je v odstínu RAL 3024. Dá se říct, že se HZS MSK nebojí jít kupředu a odlišně oproti ostatním a to i v dalších věcech, jako jsou gelové reflexní proužky na zásahových oděvech, či červené pruhy na staničních PS II.

Pokud k tomu máme důvod, podpořený poznatky z praxe, případně z různých studií (případ barvy vozidel), tak ta námaha za to stojí. Ale poněkud bych nesouhlasil, že jdeme proti ostatním, jdeme jen svou cestou.

Chystáte i nějakou další „revoluci“, která vyústí třeba až do změny vyhlášky, jako tomu bylo např. s barvou střechy zásahových vozidel, která se díky impulsům z HZS MSK (i když ne výhradně od nich) legislativně změnila z bílé na červenou? Mám na mysli třeba žluté pruhy na zásahových automobilech, červené majáčky a podobné změny, které jsou podle hlasů hasičů ve výjezdu vhodnými doplňky vozidel.

Existuje mnoho poznatků z teorie i praxe, jak má být hasičské vozidlo vybaveno, aby bylo na silnici pokud možno co nejvíce vidět. A podle těchto poznatků patří červená RAL 3000 mezi nejhorší. Na západ od našich hranic touto cestou jdou.

Ještě se vraťme k barvě zásahových vozidel HZS MSK. O tom, že je perfektně vidět oproti běžně užívanému odstínu červené, čili zvyšuje bezpečnost, není sporu. Bohužel stojí také více peněz, což ale např. při celkové ceně cisterny nehraje až tak výraznou roli. Ze strany jednotek SDH, požadujících dotaci na zakoupení nového vozu byla léta v zadávacích podmínkách od GŘ HZS ČR pouze standardní červená. Hasiči by měli své cisterny rádi lépe viditelné, tedy v provedení RAL 3024 a to i za vyšší výslednou cenu vozidel, avšak nařízení jim použití jiného odstínu červené přímo zakazovalo, co na to říkáte?

Není co komentovat.

Barvu zásahových vozidel vám ovšem nezávidějí jen dobrovolní hasiči, ale i kolegové z ostatních krajů. Myslíte si, že by v rámci zvýšení bezpečnosti měla být standardem na všech vozech?

Není to jen o barvě vozidel, ale o dalších zvýrazňovacích prvcích (viz jedna z minulých otázek).

Technika a vybavení HZS MSK je v rámci ČR na špičkové úrovni a u našich čtenářů patří informace o ní mezi velmi oblíbené čtení. Připravujete v blízké budoucnosti něco dalšího, co „nikde nemají“?

To opravdu není o tom mít to, co nikde nemají, ale o tom, co potřebujeme pro svou práci.

Jako první sbor v republice jste zakoupili pro své hasiče cisterny na podvozcích MB Econic. Chystáte tyto vozy postupně zakoupit jako náhradu Dennisů na všechny stanice města Ostravy?

Ano, chystáme.

Vše stojí nemalé peníze a dle vývoje v naší republice se jich příští rok nebude dostávat tolik, kolik by skutečně bylo potřeba a to bohužel i na požární ochranu. Ostatně přibližné informace o plánovaném vývoji financí jistě máte, jak se díváte na v médiích zmíněné rušení malých stanic?

Nevím, zda má někdo připraveno rušení malých stanic. Otázka dalšího finančního vývoje je ale důležitá a HZS v současné podobě si v parametrech výhledu rozpočtu na roky 2013 a 2014 představit nedovedu.

Platy hasičů. V roce 2009 jste dopisem reagoval na protest odborů v rámci snižování mezd o 4% s tím, že je to pouze na jeden rok, jak se brzy ukázalo, nebylo tomu tak, platy se krátily velmi citelně i letos a velmi živě se spekuluje, že to také není definitivní. Myslíte si z pozice krajského ředitele, že jsou ti obyčejní hasiči na výjezdu dobře placeným povoláním? V některých regionech to tak může vypadat, ale celkově jsou mzdy na úrovni přežívání od výplaty k výplatě.

Dobrá otázka. Daný výrok je ale nutno posuzovat v časových souvislostech. A současnost – na letošní rok byly kráceny mzdové prostředky o 10%, na příští zůstávají zatím stejné. Letošní propad nebude činit celých 10% díky částečné nenaplněnosti, ta ale v roce 2012 bude podstatně nižší, takže je reálné předpokládat, že mzdy klesnou někam k těm 10% v porovnání s rokem 2010. Těch mzdových prostředků by mohlo být jistě více, ale je to otázka možností rozpočtu tohoto státu.

Snižování mezd se pochopitelně týkalo všech, ne jen těch na výjezdu, ale např. denní zaměstnanci HZS si oproti svým kolegům na výjezdu tak nahlas nestěžují. Co si o tom myslíte? Navenek to působí tak, že se „deňákům“ mzda pokrátila výrazně méně, než těm směnovým, nebo jsou hasiči na výjezdu v této situaci jen větší ,,rebelové"?

Za náš kraj mohu zodpovědně prohlásit, že za 9 měsíců poklesla mzda denních příslušníků více než hasičů na 24 hodinové směně.

Jak vidíte vývoj celého HZS ČR a HZS MSK v následujících dvou letech? Dále asi nemá smysl hledět, protože o tom, co bude následovat, nemá dnes nikdo prakticky tušení.

Jak už jsem se zmínil, pokud se rozpočtový výhled na rok 2013 změní na realitu, tak i ty dva roky jsou dlouhá doba.

Neuvažujete – po vzoru ministerstva – o zřízení nějaké skupiny hasičů od základních funkcí až po vedení, ze které byste naslouchal při rozhodování? Je jasné, že jste ze své funkce manažerem a od problematiky výjezdů jste přece jen trochu odtržen a musíte uznat, že ve svém oboru může mít i obyčejný hasič dobrý nápad pro zlepšení činnosti HZS. Má jeho nápad šanci dostat se k vám a být případně i realizován?

Přiznám se, že obdobnou skupinu zřizovat nehodlám, za HZS MSK zodpovídám já. Na druhou stranu nemám pocit, že by se ke mne „obyčejný“ hasič nedostal. Stačí naplánovat schůzku s mým sekretariátem. A pokud ten nápad bude opravdu dobrý, tak bude jen vítán.

V MSK jsou dobře vybavené jednotky dobrovolných hasičů a to jak po stránce techniky, tak i ostatní výbavy. Je vidět, že jejich roli nepodceňujete. Jistě se tedy shodneme, že dobrovolné jednotky jsou v PO ČR nezastupitelnou složkou, myslíte si však, že je vhodné na ně převést páteř PO?

Ne. Za základní zabezpečení zodpovídá stát a tak by to mělo i zůstat. Pochopitelně spolupráce s JSDH je nezastupitelná.

Profesionální kariéru hasiče jste začínal na železnici. Jak hodnotíte dnešní stav drážních hasičů – HZS SŽDC jako celku? U tohoto podnikového sboru v letošním roce proběhla výrazná redukce početních stavů a rovněž byly zrušeny i nějaké stanice.

K budoucnosti drážních hasičů je těžké se vyjadřovat, neznám plány jejich managementu. Škoda, že před léty odmítli transformaci s HZS ČR.

Když už se nakouslo téma drážních hasičů, jak vnímáte vlastně dnešní problematiku a starosti podnikových profesionálních jednotek jako celku? Mnoha podnikovým hasičům totiž přijde, že GŘ HZS ČR jim jen dokáže nařizovat vše možné i nemožné, ale to, jak vlastně fungují v realitě, nikoho moc nezajímá (nedostatečné početní stavy, neodpovídající vybavení, hasiči vykonávají úplně jinou činnost, než pro kterou jsou určeni apod.).

Tady je to ještě složitější než na dráze. Snahou majitelů je minimalizovat náklady, případně zvyšovat produktivitu práce. Chybí nám pomoc ze strany pojišťoven, které mají docela silný nástroj – finance.

Co vám jako řediteli HZS MSK udělalo v poslední době největší radost a naopak dělá starost?

Rozjelo se Integrované bezpečnostní centrum. Zpočátku byly sice nedostatky, ale ty se daří postupně odstraňovat. A starost – budoucnost.

Jak vnímáte pohledy na HZS MSK z ostatních krajů republiky? Pro mnohé jste tzv. stát ve státě.

Snažíme se dělat svou práci, jak nejlépe dovedeme.

Otázka závěrem. Sledujete server POŽÁRY.cz? Pokud ano, jak často a máte na něm nějakou oblíbenou rubriku?

Přiznám se, že nahodile, takže oblíbenou rubriku nemám.

Děkujeme za rozhovor.

Ptal se Václav Porkát

Sdílet