Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informatívna správa HaZZ o vývoji povodňovej situácie v SR

Velká voda se nevyhnula ani našim slovenským sousedům.

Podľa predbežných vyhodnotení bolo doteraz na území Slovenskej republiky zaplavených viac ako 450 rodinných domov, 23 bytových domov, zatiaľ nezistený počet hospodárskych budov a iných objektov a takmer 1000 ha poľnohospodárskej pôdy. Tri rodinné domy boli vážne poškodené, obyvatelia z nich boli evakuovaní do náhradných priestorov. V súvislosti s povodňami sa evidujú dve nezvestné osoby. Do výkonu záchranných prác bolo celkom nasadených 165 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 430 členov obecných hasičských zborov a viac ako 800 miestnych obyvateľov.
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj povodňovej situácie na území Slovenskej republiky boli v ranných hodinách včerajšieho dňa upozornené všetky krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru na hroziace riziko zhoršenia povodňovej situácie na vodných tokoch s tým, aby boli príslušníci zboru pripravení na operatívny výkon záchranných prác.
V priebehu celého dnešného dňa sa očakáva priaznivé počasie s možnosťou výskytu len ojedinelých zrážok. Naďalej bude potrebné čerpať vodu zo zaplavených obytných budov, rodinných domov, priemyselných a iných objektov, a to predovšetkým v Senickom okrese. Na výkon záchranných prác v postihnutých oblastiach budú nasadzovaní príslušníci HaZZ s potrebnou technikou podľa požiadaviek povodňových komisií a postihnutých obyvateľov.
Osobitnú pozornosť počas dnešného dňa bude potrebné venovať situácii na rieke Morava. Prezídium Hasičského a záchranného zboru požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o zvolanie Technického štábu Ústrednej povodňovej komisie na riešenie povodňovej situácie na území Slovenskej republiky a zvlášť na rieke Morava.

Ako zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru
(k 06,00 h dňa 30. 3. 2006)

Bratislavský kraj

Dňa 29. 3. 2006 predpoludním došlo následkom vypúšťania vody z vodnej nádrže v Modre, miestnej časti Kráľová, k záplaveniu približne 50 rodinných domov, priľahlých záhrad a poľnohospodárskych pozemkov. V tejto obci je nezvestný 61-ročný muž, ktorého naposledy videli uvoľňovať prietočnosť potoka. Traja príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len OR HaZZ) boli o 14,52 h požiadaní o vyhľadávanie nezvestného. Zatiaľ je toto hľadanie neúspešné.
Ďalší rozvodnený tok z Malých Karpát spôsobil záplavy v Modre pri miestnom úrade, kde 5 príslušníci OR HaZZ v Pezinku čerpali vodu zo zaplavených suterénnych priestorov rodinných domov.
Na odvrátení toku vody mimo areálu Pinelovej nemocnice v Pezinku sa podieľalo 8 príslušníkov OR HaZZ v Pezinku. Okrem toho čerpali vodu z dvoch zaplavených domov a dvoch bytoviek. Použili pritom výkonné kalové čerpadlo na podvozku a plávajúce čerpadlá.
V obci Častá voda, pritekajúca z Malých Karpát miestnym potokom a priamo zo svahov, zaplavila 30 rodinných domov. Do výkonu záchranných prác bolo zapojených 6 príslušníkov OR HaZZ z Pezinka, ktorí usmerňovali tok vody tak, aby spôsoboval pokiaľ možno čo najmenšie škody. Následne plávajúcim čerpadlom pomáhali pri čerpaní vody zo zaplavených domov.

Trnavský kraj

S prihliadnutím na skutočnosť, že riekou Morava z českej strany priteká viac ako 600 m3/s, je predpoklad, že v profile Moravský Svätý Ján bude dosiahnutý prietok približne 1400 m3/s. To by znamenalo pravdepodobne tretí najvyšší prietok po vybudovaní ochranných povodňových hrádzí.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu na ochranných hrádzach Moravy vyžiadal riaditeľ KR HaZZ v Trnave pomoc príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Malackách pri plnení a ukladaní vriec pieskom, ktorými spevňujú a zvyšujú hrádze v katastri obce Brodské, okres Skalica. Zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách zasahovalo 21 príslušníkov od 19,53 h dňa 29. 3. 2006. Osvetlenie ochrannej hrádze zabezpečovali osvetľovacími agregátmi príslušníci OR HaZZ zo Skalice, z hasičskej stanice v Holíči. V nočných hodinách od 02,55 dňa 30. 3. 2006 (dnes) začali príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách spevňovať ochrannú hrádzu Moravy v katastri obce Kopčany, okres Skalica. Situácia na tomto úseku sa ráno natoľko zhoršila, že stúpajúca voda z toku sa o 05,00 h začala prelievať cez korunu ochrannej hrádze. Hladina rieky Moravy má stúpajúcu tendenciu a predpokladá sa jej stúpnutie ešte o cca 20 cm. Na zníženie hladiny vody na rieke Morava sa začalo napúšťanie poldra na území Českej republiky na sútoku Moravy a Dyje. Touto manipuláciou sa znížila hladina Moravy približne o 10 cm.
V okrese Senica vznikla dňa 29. 3. 2006 kritická situácia na vodnej nádrži Kunov, na toku Teplica, kde po naplnení nádrže začala voda pretekať bezpečnostným prepadom bez možnosti ovplyvnenia prietoku. Vzhľadom na skutočnosť, že záplavy sa vo večerných hodinách postupne rozšírili aj na sídlisko Sotina v Senici, krajské operačné stredisko HaZZ v Trnave požiadalo o zabezpečenie ďalších čerpadiel pre mesto Senicu. Na miesto bolo dopravené aj výkonné kalové čerpadlo na podvozku z OR HaZZ v Komárne.
Celkove v Trnavskom kraji počas včerajšieho dňa a v noci na dnes v postihnutých oblastiach vykonávalo opatrenia na ochranu pred povodňami 75 príslušníkov HaZZ.

Trenčiansky kraj

Najvážnejšia povodňová situácia na rieke Myjava bola v meste Myjava, v miestnej časti Stará Myjava, kde došlo k vyliatiu rieky a k zaplaveniu približne 25 rodinných domov a tiež miestnej komunikácie v dĺžke cca 4 km, ktorá bola dočasne neprejazdná. K vyliatiu rieky došlo aj v ďalšej miestnej časti mesta Myjavy, v Turej Lúke, kde bolo zaplavených 40 rodinných domov.
Na hasičskej stanici v Myjave bolo zasadnutie obvodnej povodňovej komisie. Celkove bolo v rodinných domoch zaplavených 65 pivníc a suterénnych priestorov. Do výkonu záchranných prác bolo zapojených 12 príslušníkov OR HaZZ z Nového Mesta nad Váhom z hasičskej stanice v Myjave., ktorí čerpali vodu zo zaplavených domov čerpadlami a pomáhali pri plnení a ukladaní vriec s pieskom na ochranu rodinných domov pred záplavami.
V obci Moravské Lieskové 4 príslušníci OR HaZZ z Nového Mesta nad Váhom pomáhali pri odstraňovaní zátarasu z naplavených pňov, ktoré sa zakliesnili pod mostnou konštrukciou. Použitá bola technika CAS 32 T815, navijak a motorové píly.
V Púchove, miestnej časti Vieska príslušníci OR HaZZ z Považskej Bystrice z HS Púchov vykonávali čerpanie vody zo zatopených pivníc a zaplaveného parkoviska. Ďalej bola príslušníkmi hasičskej stanice v Púchove čerpaná voda zo zaplavených pivníc v obci Nosice.
V obci Udiča, okres Považská Bystrica, Maríkovský potok zaplavil suterénne a pivničné priestory 20 rodinných domov a strhol lávku. Pri čerpaní vody zasahovali 4 príslušníci OR HaZZ z Považskej Bystrice s dvomi plávajúcimi čerpadlami.
Aj v nočných hodinách zo včera na dnes pokračovalo 27 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Trenčíne, v Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Púchove, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad Váhom a Myjave v záchranných prácach v Trenčianskom kraji. Čerpali vodu z pivničných priestorov rodinných domov troma plávajúcimi čerpadlami, šiestimi kalovými čerpadlami a pomáhali pri odstraňovaní prekážok z vodných tokov.

Žilinský kraj

V Rajeckých Tepliciach v okrese Žilina 3 príslušníci OR HaZZ v Žiline z hasičskej stanice v Rajeckých Tepliciach čerpali vodu čerpadlom z pivnice liečebného domu „Baník“.
V obci Horelica v okrese Čadca 3 príslušníci OR HaZZ z Čadce čerpali vodu zo zatopenej pivnice rodinného domu, kde hrozilo zatopenie kotolne a obytnej časti domu. V obci Oščadnica v okrese Čadca 2 príslušníci OR HaZZ z Čadce čerpali vodu zo zatopenej pivnice penziónu.

Banskobystrický kraj

Dňa 28. 3. 2006 o 16,08 h dostalo operačné stredisko OR HaZZ v Banskej Bystrici hlásenie, že na Mičinskej ceste v Banskej Bystrici sa na rieke Hron topia dve osoby (muž a jeho manželka), ktoré tam údajne boli kŕmiť divé vtáky. Muža zachránili okoloidúci občania ale jeho manželka sa ponorila. Príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici prehľadávali celý tok rieky Hron až po hranicu okresu. O udalosti vyrozumeli aj príslušníkov OR HaZZ vo Zvolene, ktorí opakovane prehľadávali tok rieky Hron. Napriek snahe a veľkému nasadeniu utopenú ženu zatiaľ nenašli.

Prešovský kraj

V obci Lučivná na potoku Mlynica v okrese Poprad bola na odstraňovanie ľadových zátarasov nasadená TATRA 815 a kráčajúce rýpadlo. V poobedňajších hodinách sa podarilo ľadovú zátarasu uvoľniť.
Príslušníci z hasičskej stanice HaZZ v Medzilaborciach čerpali vodu z pivníc bytového domu (sociálne byty) na ulici Zámočníckej ul. v Medzilaborciach. Použitá bola technika MB Vario 315 a plávajúce čerpadlá.

Informáciu poskytla:
mjr. PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Sdílet