Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Domácí rekonstrukce CAS 25 Š706 RTHP z Oldřichovic

Příběh naší CASky se začal v lednu 2008, kdy bylo po ročním jednání se zastupitelstvem obce rozhodnuto o koupi hasičské cisterny pro jednotku SDH, kdy cisterna nahradí doposud sloužící DA Avia.

Pořízení vozu a první oprava

Proto jsme se 8. února 2008 vydali do obce Mořkov, která odprodávala hasičskou cisternu Š706 RTHP hasičům známou jako Trambus z důvodu pořízení úplně nového vozidla Tatra 815 pro svou jednotku SDH. Po zhodnocení celkového stavu a funkčnosti vozidla jsme se rozhodli toto vozidlo koupit.

Se zastupitelstvem obce bylo dohodnuto, že v následujícím roce bude započata rekonstrukce CASky, která bude vzhledem k rozsahu prací rozvržena do dvou let. Dále bylo dohodnuto financování, kdy bylo přislíbeno výborem SDH, že se na této rekonstrukci bude taktéž podílet.

Jedinou prací v roce 2008 byla oprava nádrže, kdy byla nádrž očištěna až na samotný kov, poté byla natřena dvousložkovou základní barvou a vrchním nátěrem, který jsme udělali bazénovou barvou BISIL.

Přišel rok 2009 a pro nás v březnu začalo dvouleté období plné nekonečné práce a moře strávených hodin v hasičárně.

Jako první jsme odstranili pěnidlovou nádrž, protože se nepředpokládalo její využití. Tento prostor bude využit pro naviják se skálopevnou hadicí pro první zásah. Současně byly provedeny přípravy na výrobu dveří v zadní části.

Další prací byla výroba potrubí pro sanační lištu, kterou máme nastálo namontovanou na vozidle. Toto potrubí bylo vyrobeno z plastu a je nataženo podle rámu vozidla od zadní části až po předek vozidla. Po výrobě potrubí jsme začali s výrobou rámu a dveří v zadní části auta. Po výrobě dveří byly tyto dveře oplechovány a byla tak uzavřena zadní část v prostoru čerpadla.

Další naplánovanou prací byla rekonstrukce výtlačného potrubí čerpadla, kdy bylo staré potrubí demontováno a bylo vyrobeno nové, které bylo vytvořeno tak, aby byly veškeré výtlaky vyvedeny pod vozidlo. Poté bylo vše včetně čerpadla demontováno. Samotné čerpadlo bylo zrenovováno, byla vyměněna ucpávka a nakonec bylo vše nastříkáno a namontováno na původní místo.

Po dokončení těchto prací jsme se pustili do výroby zadních dveří a úložného prostoru. Byl vyroben otvor pro dveře, poté následovala výroba rámu a nakonec samotné dveře po obou stranách zadní části auta.

Další prací byla rekonstrukce výfukového potrubí, kdy bylo staré potrubí demontováno a bylo vyrobeno nové, které je vytaženo v zadní části nad vozidlo.

Po těchto pracích nás čekal složitý úkol a to výroba nových prostor nad zadními koly a kompletní úprava přední části úložných prostor. Protože se jednalo o celkem náročně technický úkol, kdy se naše auto na čas změnilo v ,,otevřenou konzervu“,bylo rozhodnuto, že nejprve tyto práce provedeme na jedné straně a poté na druhé straně auta. Nejprve byl vytvořen otvor nad zadním kolem, jako další byla provedena příprava na úpravy přední části, kdy jsme se rozhodli, že přední část bude oproti původní verzi rovná. Následně začala výroba rámu dveří, kdy jsme tento rám vyráběli současně pro oboje dveře, a tím došlo ke zpevnění celého rámu. Nakonec došlo k výrobě samotných dveří střední části a dveří v přední části. Zde jsme se nechali inspirovat, a tyto přední dveře jsme rozdělili na dvě části. Rozhodli jsme se tak proto, že při otevření předních dveří se objeví velký prostor, a rozdělené dveře nejsou tak velké a těžké.

Po dokončení těchto prací nás čekaly tyto práce i na druhé straně vozidla. Tím byla dokončena první fáze, kdy jsme zakončili venkovní práce na plášti nástavby a tímto také pracovní rok 2009.

Veškeré tyto práce byly prováděny za stálého provozu, kdy bylo auto přihlášeno k výjezdu. Tyto práce byly z důvodu nedostatku prostor uvnitř hasičárny prováděny venku před budovou opravdu, jak se říká ,,na koleni“.

Začal rok 2010 a pro nás začal druhý rok plný prací na rekonstrukci našeho Matýska.

Po novém roce jsme se opět pustili do práce. Začali jsme výměnou podlahy v přední části nástavby, která je průchozí na obě strany auta.Stará plechová podlaha byla odstraněna a byla nahrazena hliníkovým plechem. Poté jsme pokračovali s montáží přenosných hasících přístrojů, které jsou umístěny v přední části pravé strany.

Jako další přišla na řadu výroba držáků a montáž dýchací techniky kterou jsme získali od HZS Zlínského kraje , do střední skříně pravé strany.

Po dokončení montáže jsme přešli k zadním dveřím pravé strany.Zde byla vytvořena z hliníku přepážka,která odděluje úložné prostory od prostor čerpadla.To těchto prostor je uložen materiál jako jsou proudnice, přiměšovač, hydrantový nástavec s klíčem apod.

Tato skříň je vytvořena i na levé straně, a kromě proudnic tu najdeme také třeba ejektor, přechody, páčidla, VRVN a jiné nářadí.

Ve střední skříni na levé straně jsou uloženy technické prostředky jako motorová pila, pákové kleště, sekera atd. V horní polici střední skříně jsou kanystry s PHM pro pilu a agregáty, dále nářadí a přilba pro motorovou pilu.

Další důležitou prací bylo přeložení akumulátoru z původního místa na místo pod zadní dveře kabiny na druhé straně vozidla. K tomuto kroku jsme se rozhodli z toho důvodu, abychom uvolnili prostor, kde byly baterie původně. Tento prostor bude sloužit k uložení dvou agregátů. Byl vytvořen rám, který byl oplechován a tím vznikl pod kabinou box, na akumulátory. Poté byl vyroben pojízdný rám,na kterém jsou uloženy akumulátory, které lze kdykoli lehce vytáhnout a demontovat. Nakonec byl tento prostor uzavřen hliníkovým plechem, ve kterém byly vytvořeny dvířka na otvírání pro přístup k akumulátorům.

Po přeložení akumulátorů jsme se dostali k další, poměrně technicky složité práci a tou byla výroba úložných prostor pro elektrocentrálu a motorové kalové čerpadlo.Vzhledem k tomu, abychom se vešli do tohoto prostoru, museli jsme nejprve posunout vzduchojem směrem ke kabině. I přes toto posunutí vycházelo vše téměř na centimetry a proto muselo být vše pečlivě uváženo a rozměřeno, abychom do skříně potom oba tyto agregáty dostali. Po rozměření jsme začali s výrobou rámu, který musel být perfektně uchycen do rámu nástavby. Po výrobě tohoto rámu,kdy jsme museli řešit různá úskalí v podobě uchycení listových per atd. jsme do tohoto rámu vsadili hliníkový plech a tím jsme uzavřeli celou tuto skříň z bočních stran a také zadní strany. Nakonec ještě zbylo vyrobit pojezdové plata, na kterých jsou jednotlivé agregáty usazeny a pomocí výsuvných pojezdů Heymann je možno tyto agregáty vysunout ze skříně ven a kamkoli je v případě potřeby odnést.

Další prací byla výměna původního VZR za rotační rampu Tesla. Současně také byly do masky auta namontovány nové výstražné LED světla modré barvy.

Téměř na konec jsme si nechali další složitý úkol a to výrobu hadicového regálu a vyklápěcích šuplíků pro uložení materiálu. Tento regál nám po dohodě navrhli kolegové hasiči z Halenkovic, kteří si dělali úpravy na své T 138 a na DA Opel Movano. Tento regál je navržen a vyroben tak, že ho lze celý vytáhnout na pojezdech a tím si lze obrovsky zjednodušit a usnadnit přístup ke všem hadicím. Současně však musí být regál schopen při vysunutí unést váhu 8ks hadic B a 8 ks hadic C. Dále jsme přistoupili k výrobě rámu a výklopných šuplíků na levé straně v přední části nástavby. Nejprve musel být vyroben rám, který drží výklopné šuplíky a další výsuvné plato na materiál. Po výrobě tohoto rámu bylo vyrobeno Výsuvné plato, které lze vysunout ven a pohodlně z něj sundat potřebný materiál. Jako poslední byly vyrobeny šuplíky, které jsou z hliníku a mají spodní ocelový rám. Tyto šuplíky jsou konstrukčně vyrobeny tak, že při vytažení se šuplík vyklopí a zjednoduší se tak přístup do něho. Tímto byly vnitřní práce u konce a zbývalo jediné a to všechny vnitřní prostory nastříkat. Proto byl veškerý materiál vystěhován, veškeré držáky byly demontovány a veškeré vnitřní prostory byly nastříkány barvou. Po namontování držáků a nastěhování materiálu zpět do nástavby jsme úspěšně došli do konce a vnitřní část nástavby byla dokončena.

Nastala tak poslední fáze úprav a to příprava na lak. Tento úkol nám všem zabral dost času, protože auto se muselo kompletně připravit na lakování. Několik dnů jsme jen tmelili a brousili. Současně s těmito pracemi jsme ještě vyráběli nové držáky zpětných zrcátek a proběhla také výměna starých sedáků za ,,nové“sedáky z Favorita. Po několika dnech bylo vše připraveno a náš Trambík odjíždí do lakovny.

I když jsme byli momentálně bez vozidla, tak jsme nezaháleli a věnovali jsme se výrobě hliníkové bedny na materiál, která je umístěna na nástavbě a taktéž výrobě osvětlovacího stožáru. Po návratu z lakovny jsme auto nastrojili a přihlásili jsme ho do výjezdu. Byl namontován osvětlovací stožár a vozidlo dostalo jako vánoční dárek polepy označující hasičské vozidlo. Tyto polepy nám nechala vyrobit firma TEOZ, která pro nás byla během celé rekonstrukce významným pomocníkem a sponzorem. Bez této firmy by rekonstrukce v takovém rozsahu nebyla možná. A tímto také pro nás skončil rok 2010 plný prací a hodin strávených při rekonstrukci naší CAS.

A je tu rok 2011 a pro nás jediný úkol. Dokončit rekonstrukci.

Jediné co zbývalo, bylo udělat novou elektroinstalaci na nástavbě vozidla. Stará elektroinstalace byla nefunkční a rekonstrukcí vozidla vzala za své.

Byly kompletně nataženy nové rozvody elektriky v nástavbě.Došlo také na výrobu ovládacího panelu v prostoru čerpadla.Tento panel obsahuje teploměr vody v motoru, a dále vypínače pro varovné LED světla,které byly namontovány na přední a zadní dveře obou stran nástavby a slouží v případě otevřených dveří, kdy upozorňují na možnou překážku na silnici.Další vypínač je připraven pro elektrický naviják, který bude v budoucnu ještě dodělán.Další z vypínačů bude sloužit k zapínání sváděcí oranžové aleje, která bude taky dodělána z finančních důvodů později.

Pár čísel:

 • Odpracované hodiny – 2.500 hod, (potom už jsme to nepočítali).
 • Cena rekonstrukce: 120.000 kč
 • Obec Oldřichovice – částkou 70.000 kč
 • SDH Oldřichovice – částkou 50.000 kč
 • Firma TEOZ Oldřichovice – finanční a materiální pomoc v podobě sponzorských darů
 • Doba realizace rekonstrukce : Březen 2009 – Květen 2011

Závěr:

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, bez kterých by tuto rozsáhlou rekonstrukci nebylo možné realizovat

 • Obec Oldřichovice
  • Poděkování patří obci Oldřichovice za pořízení tohoto vozidla a za investici částky 70.000 kč do rekonstrukce vozidla a také za finanční podporu JSDH obce.
 • TEOZ Oldřichovice – kovovýroba
  • Poděkování patří také firmě TEOZ za finanční a materiální pomoc a za sponzorské dary při rekonstrukci našeho vozidla.
 • Sbor dobrovolných hasičů Oldřichovice
  • Poděkování patří také výboru a všem členům SDH za investování částky 50.000 kč do rekonstrukce vozidla. Dále patří vřelý dík všem členům JSDH i SDH Oldřichovice, kteří se pracovně podíleli na rekonstrukci našeho vozidla a přispěli svou prací k tak skvělému výsledku, jakým je náš zrekonstruovaný Matýsek.

Foto: SDH Oldřichovice
Článek napsal: Petr Měrka – velitel JSDH Oldřichovice
 http://www.sdholdrichovice.estranky.cz/

Sdílet