Pondělí 27. června 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Libereckém kraji přebírali medaile

Dne 11. 11. 2011 v dopoledních hodinách byly na krajském ředitelství v Liberci předány medaile za věrnost I., II. a III. stupně. Slavnostního aktu se ujal ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Roman Hlinovský. Mezi oceněnými ženami je ředitelka kanceláře plk. Mgr. Jaroslava Kučerová, která je příslušnicí HZS ČR od roku 2001. Vedle mnoha činností souvisejících s náročným chodem kanceláře připravuje a realizuje personální koncepce.

Druhou „medailovou" ženou je nprap. Yvonna Kroupová. Ta pracuje v hasičském sboru již 23 let. V roce 1988 nastoupila na ekonomické oddělení tehdejší Okresní správy Sboru požární ochrany v Jablonci nad Nisou. Získané zkušenosti z oblasti agendy práce a mzdy uplatnila po vzniku HZS ČR jako ředitelka kanceláře ředitele HZS Libereckého kraje. Od roku 2004 vykonává funkci vrchního inspektora na úseku kontrolní činností v oddělení prevence Územního odboru Jablonec nad Nisou.

Z mužů krajského ředitelství byl oceněn mjr. Ing. Petr Štajnc, který je příslušníkem od roku 1988. Začínal ve funkci hasič na stanici Liberec, dále pak vykonával funkci technika, velitele družstva, velitele čety a velitele stanice Liberec. V současné době vykonává funkci vedoucího oddělení IZS a řízení JPO.

Pod krajské ředitelství spadá i por. Mgr. Jan Mandl, DiS., jehož působiště je na stanici v Šumavské ulici. Příslušníkem je od roku 2001, nejprve vykonával na stanici Liberec funkci hasiče, dále pak instruktora lezeckého družstva, hasič strojník, velitel družstva, zástupce velitele čety. V současné době je zařazen na funkci komisař – zjišťování příčin vzniku požárů. Je velmi aktivní, například se již čtvrtým rokem podílí na organizaci „Libereckého skiatlonu" pro profesionální i dobrovolné hasiče. Mimo jiné je také výborným fotografem.

Již třicet let ve sboru působí nprap. Václav Karpíšek. Během této doby vykonával různé funkce, ale více jak 25 let je velitelem družstva požární stanice Liberec. Své znalosti získal postupně v odborných kurzech a také absolvováním Střední odborné školy PO ve Frýdku Místku. Patří ke generaci těch hasičů, kteří stavěli svépomocí stanici Liberec v Šumavské ulici. Pravidelně reprezentuje HZS Libereckého kraje na mistrovství HZS ČR v běhu na lyžích, kde dosahuje předních umístění. Trvale si udržuje velmi vysokou fyzickou kondici, kterou překonává mnohem mladší kolegy.

Z nedaleké stanice Raspenava byla udělena medaile nprap. Miroslavu Pochopovi, který je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od roku 1993. Po celou dobu výkonu služby působí na požární stanici Raspenava, kde začínal jako hasič technik a také vykonával funkci hasiče strojníka. V současné době je velitelem družstva.

Dalším z oceněných je pprap. Radek Frydrych vykonávající funkci operačního technika Územního odboru Česká Lípa HZS Libereckého kraje. Příslušníkem je od 3. 1. 1996, tedy již 15 let. V průběhu svého působení prošel postupně funkcemi hasič strojník, hasič technik strojní služby. Po absolvování kurzu operačního řízení vykonává v současné době funkci operačního technika.

V České Lípě působí i pprap. Michal Toráň, který je u sboru od roku 1991. Je zařazen ve funkci hasič technik CHS. Postupně si osvojil mnoho odborných znalostí, které na vysoké úrovni uplatňuje při výkonu své funkce hasiče, zvláště pak v operačním řízení. Kontrole a údržbě technických prostředků se často věnuje i nad rámec výkonu služby ve svém volném čase. Přínosem je rovněž jeho pomoc členům jednotek dobrovolných hasičů obcí na území okresu Česká Lípa.

Nadstrážmistr Petr Kunst je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 27. 3. 1992 se zařazením na požární stanici Turnov Územního odboru Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Semily. Působí ve funkci hasič strojník a zastává také funkci zástupce velitele družstva, kterou vykonává na velmi vysoké úrovni.

Pod ÚO Semily spadá i nprap. Petr Kynych, který nastoupil jako hasič v roce 1991. Již od roku 1994 zastává funkci velitele družstva. Po celou dobu výkonu služby pracuje velice svědomitě a plně využívá své odborné znalosti a dovednosti. Ty obětavě předává svým kolegům při školení a výcviku, a to jak profesionálních hasičů, tak i členů jednotek SDH obcí.

V neposlední řadě patří mezi oceněné nprap. Vlastimil Svárovský. Příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR je od 1. února 1996, tedy již 15 let. Na úseku speciálních služeb pracuje od získání odborné způsobilosti. Vyniká svými organizačními schopnostmi a systémovým přístupem k plnění služebních povinností. Je příkladem ostatním příslušníkům svým vysokým pracovním nasazením, aktivním přístupem a schopností improvizace při řešení uložených služebních úkolů.

 • plk. Mgr. Jaroslava Kučerová

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

 • nprap. Yvonna Kroupová

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně"

 • mjr. Ing. Petr Štajnc

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně"

 • por. Mgr. Jan Mandl, DiS.

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

 • nprap. Václav Karpíšek

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně"

 • nprap. Miroslav Pochop

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

 • pprap. Radek Frydrych

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

 • pprap. Michal Toráň

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně"

 • nstržm. Petr Kunst

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

 • nprap. Petr Kynych

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně"

 • nprap. Vlastimil Svárovský

ocenění: medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně"

por. Mgr. Zdenka Štrauchová
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet