Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SEMINÁŘ: Krizové řízení a obranné plánování MSK

Dne 10. 11. 2011 se v sídle OKD, a.s., v centru Ostravy konal odborný seminář pro pracovníky krizového řízení územních správních úřadů a právnických a podnikajících fyzických osob (organizací).

Seminář byl zaměřen na problematiku krizového řízení a obranného plánování, kterou v dopoledním bloku prezentovali zástupci OKD, a.s., Krajského úřadu MSK, PČR Krajského ředitelství policie MSK, a Krajského vojenského velitelství Ostrava.

V odpoledním bloku pak přednášeli zástupci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru MSK o problematice úloze organizací v krizovém řízení a o jejich povinnostech dle novelizované krizové legislativy.

Za Hasičský záchranný sbor MSK pak byly účastníkům semináře předány materiály obsahující metodickou pomůcku pro management právnických osob a podnikajících fyzických osob Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací a 12 tematických letáků zaměřených na přípravu a zvládání mimořádných událostí. Organizace byly požádány o vyvěšení letáků na vhodná místa na nástěnky apod. za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců, návštěvníků, apod.

Semináře se celkem účastnilo 78 osob ze 67 organizací.

Touto akcí se opět zvýšila informovanost o možnostech přípravy, zvládání a řešení mimořádných událostí a krizových situací v územních správních úřadech a u právnických a podnikajících fyzických osob.

Blažková Kateřina

Sdílet