Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povodně trápí i Slovensko

Informatívna správa o vývoji povodňovej situácie na území Slovenskej republikydňa 3. 4. 2006 k 06,00 h.Ilus­trační foto.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ako aj členovia dobrovoľných hasičských zborov, občania, vojaci a Ďalšie záchranné zložky vynakladajú enormné úsilie pri zdolávaní následkov týchto povodní. Svedčí o tom aj skutočnosť, že doteraz bolo počas marcových a aprílových povodní na ohrozených úsekoch tokov v Slovenskej republike uložených viac ako 191 tisíc vriec s pieskom. Do záchranných prác sa doteraz zapojilo 504 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trnavskom kraji (183), Prešovskom kraji (73), Bratislavskom kraji (70), Žilinskom kraji (67), Trenčianskom kraji (44), Košickom kraji (44) a v Nitrianskom kraji (23), čo predstavuje najväčšie zapojenie zo všetkých záchranných zložiek.

Trnavský kraj

Naďalej zostáva veľmi vážna povodňová situácia, ktorá vznikla ešte počas piatku 31. 3. 2006, v obci Trstice, okres Galanta, kde na toku Čierna voda
V nedeľu 2. 4. 2006 o 13,30 h bolo v Trsticiach zasadnutie krizového štábu Obvodného úradu v Galante, ktorého sa zúčastnili aj podpredseda parlamentu, poverený funkciou predsedu parlamentu p. Bugár, štátny tajomník MZV SR p. Berényi, prezident Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozef Paluš a riaditeľ Krajského riaditeľstva a záchranného zboru mjr. Mgr. Róbert Karolyi. Na tomto rokovaní boli rozdelené úlohy pre jednotlivé zložky. Koordináciou nasadzovania síl a prostriedkov bol poverený p. Karolyi. Na jeho návrh bol celý priestor rozdelený na 7 povodňových zásahových úsekov, na každom s určením veliteľa zásahového úseku. Tým sa zlepšila koordinácia vykonávaných opatrení na ochranu pred povodňami, najmä v nočných hodinách. Príslušníci Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave zabezpečujú rádiové spojenie s vytvorenými zásahových úsekmi vlastnými rádiostanicami v pásme 160 Mhz. Pri vzniku nebezpečných povodňových javov operatívne privolávajú pomoc a ukladajú vrecia s pieskom.
V nedeľu o 15,00 h navštívil túto oblasť aj predseda vlády Mikuláš Dzurinda. O situácii v danej oblasti ho podrobne informoval riaditeľ KR HaZZ p. Karolyi spolu so starostami postihnutých obcí.
Do výkonu opatrení na ochranu pred povodňami boli zmobilizované sily a prostriedky správcu vodného toku SVP š.p. OZ Povodia Váhu, Hasičského a záchranného zboru, Armády SR a najmä obyvateľov obce Trstice a okolitých obcí. Pokračovalo sa v stabilizácii koruny ochrannej hrádze, kde bolo potrebné postupne naukladať niekoľko vrstiev vriec nad sebou. Celkove bolo na ochranné hrádze Čiernej vody bolo doteraz uložených približne 75 000 vriec. Plnenie vriec pieskom, ich rozváženie a ukladanie na ochrannú povodňovú hrádzu počas včerajšieho dňa vykonávalo 80 príslušníkov HaZZ, miestni obyvatelia, členovia obecných hasičských zborov a príslušníci Ozbrojených síl SR.
Územie pri vzdušnej päte hrádze sa postupom času stalo natoľko rozbahnené a podmočené, že prístup k hrádzi bol miestami pre pozemnú techniku znemožnený. Prezídium Hasičského a záchranného zboru zabezpečilo v nedeľu 2. 4. 2006 na prepravu vriec s pieskom do ohrozenej oblasti vrtuľník Mi-171. Manipuláciu spojenú s pripínaním a odopínaním naloženej prepravnej siete vrecami vykonávali príslušníci skupín leteckej hasičskej záchrany z okresných riaditeľstiev HaZZ v Pezinku, v Nových Zámkoch, v Nitre a v Prešove.
Nakoľko vývoj povodňovej situácie nenaznačoval zlepšenie, boli na žiadosť miestnych povodňových orgánov, v priebehu nedele 2. 4. 2006 privolané do ohrozenej oblasti ďalšie dva vrtuľníky Mi 17 Ozbrojených síl SR
Do ohrozenej oblasti Hasičský a záchranný zbor presunul v nedeľu 2.4. tri záchranné laminátové člny pre prípad potreby evakuácie. Člny sa v nočných hodinách používali na prepravu príslušníkov HaZZ a 13 osvetľovacích agregátov na jednotlivé stanoviská na ochrannej hrádzi a tiež na prevoz vojakov, zamestnancov správcu vodných tokov a ďalších osôb zapojených do výkonu opatrení na ochranu pred povodňami.
Dnes, t.j. v pondelok 3. 4. 2006 o 03,10 h bolo do tejto oblasti presunutých ďalších 5 záchranných člnov, z toho 3 zo záchrannej brigády v Malackách. Člny boli potrebné na prevoz mechov s pieskom, pretože v noci nemohli byť nasadené vrtuľníky a po teréne bol prístup na hrádzu stále ťažší. Ďalších 12 záchranných člnov je v pohotovosti pripravených na výjazd v prípade potreby z hasičských staníc v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji. Do tejto oblasti boli presunuté člny aj zo záchrannej brigády HaZZ v Žiline.
Z dôvodu vysokého rizika ohrozenia obcí Trstice, Kráľov brod a Dolný Chotár povodňou, na základe požiadavky správcu vodného toku SVP š.p. OZ Povodie Váhu, Hasičský a záchranný zbor zabezpečil do postihnutej oblasti 45 príslušníkov zo záchranných brigád HaZZ z Malaciek, zo Žiliny a z Humenného s technikou: 3 ťahače s prepravným podvalníkom, 2 kolové nakladače, 1 buldozér a 2 UDS, 4 záchranné člny a 5 kalových a plávajúcich čerpadiel.
Osvetlenie povodňovej hrádze aj počas noci zo včera na dnes zabezpečovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru z OR HaZZ v Trnave, Galante a v Piešťanoch. Práce na spevňovaní hrádze pokračovali po celú noc. Ukladanie vriec s pieskom na hrádzu bolo v noci sťažené tým, že vrecia bolo potrebné prenášať na pleciach na značné vzdialenosti.
Dnes, t.j. v pondelok 06,00 h posilnil Hasičský a záchranný zbor svoje sily o 7 príslušníkov HaZZ a o 14 rádiostaníc s náhradnými zdrojmi.
Na ľavostrannej ochrannej povodňovej hrádzi medzi obcami Kopčany a Brodské bolo najväčšie nasadenie síl a prostriedkov už v sobotu 1. 4. 2006 keď bolo položených počas dňa 4750 kusov vriec s pieskom na spevnenie a zvýšenie ochrannej hrádze. Na práce pri obci Kopčany boli nasadení príslušníci OS. Týchto vojakov vystriedali v nedeľu ráno 20 príslušníkov zo záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách a dobrovoľní hasiči.

Nitriansky kraj

Riaditelia Okresných riaditeľstiev HaZZ v Nových Zámkoch a v Komárne osobne monitorovali situáciu na rozvodnených tokoch v týchto okresoch. Jednotky Hasičského a záchranného zboru v územnej pôsobnosti nitrianskeho kraja poskytovali pomoc v susednom trnavskom kraji.

Trenčiansky kraj

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom z Hasičskej stanice v Myjave čerpali vodu zo zaplavených pivničných a suterénnych priestorov rodinných domov, najmä v miestnych častiach Myjavy.
Sdílet