Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Mimoni se konalo prověřovací cvičení složek IZS

Součástí pravidelné odborné přípravy složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje (dále jen IZS) jsou i prověřovací cvičení.

Tato cvičení jsou určena k prověrce akceschopnosti složek IZS, k prověření zpracované dokumentace IZS a k ověření součinnosti mezi jednotlivými složkami IZS. Krajské prověřovací cvičení se provádí jedenkrát v kalendářním roce. Termín a námět cvičení nejsou jednotlivým složkám, vyjma úzkého okruhu organizátorů, dopředu známy a je při něm postupováno jako u skutečného zásahu. Situace na místě je připravena tak, aby co nejvíce napodobovala skutečné podmínky, jako například odborně namaskovaní figuranti nebo zakouření prostoru diskotékovým dýmem.

Hlavním cílem letošního cvičení bylo prověření postupu jednotlivých složek IZS dle STČ 09/IZS „Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí“.

Námětem cvičení bylo zřícení stropu tělocvičny. Český červený kříž velmi realisticky namaskoval cca 50 studentů, kteří představovali různě zraněné osoby (od drobných oděrek až po osoby zemřelé), zřícené stavební konstrukce byly vytvořeny z papírových krabic a prach ze sutin nahradil diskotékový dým.

Cvičení se zúčastnily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů dle poplachového plánu pro město Mimoň s dvanácti cisternovými automobilovými stříkačkami, dvěma dopravními automobily a nosičem kontejnerů se štábním kontejnerem ze stanice Liberec. Povolán byl i psovod se záchranářským psem speciálně vycvičeným pro vyhledávání osob v sutinách.

Policie České republiky na místo vyslala 18 příslušníků a 6 hlídkových vozů. 31 pracovníků Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se na místo dostavilo s dvanácti sanitními vozidly a vozidlem hromadných neštěstí. Povolán byl i vrtulník, který však vzhledem k husté mlze nezasahoval a vrátil se zpět na letiště do Liberce.

Cvičení bylo zahájeno v 10:05 hodin a „mimořádná událost“ byla zlikvidována ve 12:14 hodin.

Souhrnné vyhodnocení cvičení bude zpracováno na základě dílčích vyhodnocení rozhodčích z jednotlivých složek IZS a bude projednáno v bezpečnostní radě Libereckého kraje.

kpt. Ing. Radek Vojík
oddělení IZS a řízení JPO
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sdílet