Pátek 21. června 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

OSH: Škrty v rozpočtu hasičů ohrozí bezpečnost všech občanů

Návrh státního rozpočtu na rok 2012 – kapitolu Ministerstva vnitra ČR uvedl první náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška a jednotlivé výdaje kapitoly podrobně okomentovala náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Ing. Miroslava Oliveriusová. Návrh rozpočtu na rok 2012 počítá s výdaji ve výši 52 756 658 tis. Kč, z toho pro Hasičský záchranný sbor ČR je rozpočtována částka 6 696 678 tis. Kč.

Ilustrační foto

Návrh výdajů Hasičského záchranného sboru ČR je pro rok 2012 asi o 150 mil. nižší než byla skutečnost roku 2011, přesto budou platy příslušníků a občanských zaměstnanců v roce 2012 zachovány ve stejné výši jako v roce 2011. To je však možné jen při snížení početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců o 354.

Členové VOB v rozpravě vystoupili kriticky k uvedeným základním ukazatelům zveřejněným ve střednědobém výhledu na léta 2013 a 2014 pro kapitolu MV, které jsou navrhovány podle usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 692. Podle tohoto střednědobého výhledu by měl rozpočet HZS ČR klesat z 6 696 678 tis. Kč v roce 2012, přes 5 804 000 tis. Kč v roce 2013 až na 5 197 424 tis. Kč v roce 2014.

Nesmyslnost, ale zároveň i nebezpečnost takových škrtů v rozpočtech bezpečnostních sborů lze dokázat přepočtem nižších rozpočtů na nutnost zrušení míst příslušníků HZS ČR. Při seškrtání rozpočtu na rok o 1 840 329 tis. Kč by bylo nutné zrušit 3 680 míst příslušníků tj. 56% procent hasičů v přímém výkonu služby, což znamená zrušit 178 tj. 75% ze současných 238 stanic HZS. Nejen vedení bezpečnostních sborů, poslancům i odborářům nastává doba tvrdých vyjednávání, argumentací, možná také protestních akcí. V minulosti jsme ukázali, že dokážeme být vidět i slyšet, nyní když půjde skutečně o vše nejen hasičům, ale i občanům se nemůžeme spokojit s konstatováním uvedeným na straně 88 kapitolního sešitu:

„Při porovnání s návrhem na rok 2012 bez prostředků EU je návrh celkových výdajů pro rok 2013 nižší celkem o 5 477 313 tis. Kč a pro rok 2014 nižší o 8 874 815 tis. Kč. Realizací tohoto razantního snížení by resort MV nemohl plnit zákonné činnosti a byla by zásadním způsobem ohrožena bezpečnost a vnitřní pořádek, ochrana obyvatel, funkce integrovaného záchranného systému, požární ochrana a další oblasti činností, které resort MV zabezpečuje“.

„Ke střednědobému výhledu je nutno uvést, že schválené celkové výdaje MV pro rok 2013 a 2014 nezabezpečí v těchto letech ani základní chod a činnosti jednotlivých subjektů v působnosti MV, pokud nebude návrh rozpočtu na tyto roky dodatečně posílen, a to alespoň na úroveň roku 2012“.

Zdeněk J. Oberreiter předseda OS hasičů – www.osh.cz

Sdílet