Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči – lezci cvičili v Kutné Hoře

Ve dnech 3. až 5. dubna 2006 proběhl výcvik hasičů – lezců HZS Královéhradeckého kraje z centrální požární stanice Hradec Králové.

Pravidelný výcvik lezeckého družstva se uskutečnil v rozsahu 24 hodin v terénu – v lokalitách 152. Záchranného praporu AČR (umělá lezecká stěna JAKUB) a přírodního parku Údolí Bylanky a Vrchlice (skalní útvary v okolí Kutné Hory).

Výcviku se zúčastnilo devět hasičů – specialistů pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a jeden „nováček“.
Podle plánu odborné přípravy proběhl v pondělí 3. 4. 2006 výcvik na 12 m vysoké umělé lezecké stěně JAKUB, nacházející se v areálu 152. Záchranného praporu AČR.

Ten byl zaměřen na pohyb ve výšce po konstrukcích, vytvoření přemostění (Tyrolský traverz) pomocí lanových technik, oživení základních pravidel výstupu a sestupu po laně. Dále byla prováděna záchrana zraněného ve visu na laně. Součástí výcviku na umělé stěně bylo i tzv. chytání pádu, při kterém prvolezec vylezl 2 až 3 m nad jistící bod a skočil do lana jištěného druholezcem.

Druhý den výcviku začal 6 km dlouhým přesunem části lezeckého družstva s vybavením údolím říčky Vrchlice do skalní oblasti u Velkého rybníka. Zde probíhal výcvik, který byl zaměřen na pohyb ve výšce v exponovaném skalním terénu se zaměřením na orientaci, správné jištění a vytváření jistících bodů pro postupové jištění a slaňování.

Třetí den proběhl výcvik zčásti ve stejné skalní oblasti, tentokrát však zaměřený na postup prvolezce, kde každý hasič – lezec překonal 25 m vysokou svislou skalní stěnu na tzv. ostrém – prvním konci lana. Druhá část výcviku byla zaměřena na výcvik nad volnou hloubkou (pod zemským povrchem). Bylo provedeno slanění do prostor důlní štoly, kde po činnosti zaměřené na správnou orientaci v podzemí následoval 20 m výstup po laně zpět na denní světlo.
Sdílet