Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozor: označení Hasiči nemusí být pravé

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje letos zaznamenal několik případů, kdy se po území kraje pohybovala vozidla s barevným označením zaměnitelným s vozidlem jednotek požární ochrany. Jednalo se o osobní vozidla, nezařazená v jednotkách požární ochrany, s výraznými nápisy „HASIČI“ případně „ZÁCHRANNÝ SYSTÉM HASIČI“. 

Podle svědeckých výpovědí si řidič jednoho z těchto vozidel letos v Brně opakovaně vynucoval přednost v jízdě, když projížděl křižovatkou na červenou za použití světelného a zvukového výstražného zařízení, umístěného na střeše vozidla.

Hasiči považují takové jednání za krajně nezodpovědné a velmi nebezpečné pro ostatní řidiče. Osoby, řídící taková vozidla, k tomu nejsou zvlášť vyškoleny, neprocházejí zdravotními testy, problematický je také technický stav těchto vozidel.

Díky práci Policie ČR a Městské policie v Brně se zatím podařilo zadokumentovat nejméně tři takové případy a ztotožnit dva řidiče (HZS ČR ztotožnit řidiče v běžném provozu nemůže). Na základě zjištěných poznatků se uskutečnila tři správní řízení pro porušení ustanovení § 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ve všech třech případech HZS Jihomoravského kraje fyzickým osobám uložil pokuty blížící se maximální sazbě za přestupek podle § 78 odst. 1 písm. v) zákona č. 133/1985 Sb. („Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo … v) používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany“). Za tento přestupek lze uložit pokutu až 25 000 Kč. Rozhodnutí jsou pravomocná.

Podmínky označení vozidel jednotek PO stanovují § 2 a příloha č. 2 vyhlášky č. 247/2000 Sb. Umístění světelného a zvukového výstražného zařízení je pak záležitostí technického stavu vozidla resp. zápisu ve velkém technickém průkazu. Podle sdělení Policie ČR byl dán podnět příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností, aby prověřil splnění technických podmínek pro provoz vozidla na pozemní komunikaci. Při policejním šetření se řidič nejméně v jednom případě prokazoval „Služebním průkazem inspektora PO“ – viz obrázek.

Dále vyšlo najevo, že osoba neoprávněně užívá tabulku „Lékař ve službě“ a neoprávněně užívá vysokoškolský titul Mgr.

V této souvislosti také upozorňujeme na možnou situaci, kdy se neznámá osoba může vydávat za příslušníka HZS ČR vykonávajícího státní požární dozor. Vyzýváme proto veřejnost k opatrnosti. Při požárních kontrolách důsledně vyžadujte prokázání příslušnosti k HZS ČR, včetně sdělení služebního čísla konkrétního příslušníka. K prokázání identity se v souladu se zákonem č. 238/2000 Sb. zásadně používá služební průkaz příslušníka HZS ČR – viz obrázek.

Při pochybnostech doporučujeme veřejnosti kontaktovat Krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje na tel. 950 640 400, kde je možné identitu příslušníka ověřit.

Zároveň vyzýváme všechny, kteří mají i zpětně pochybnost o provedené kontrole dodržování požárních předpisů ve svých objektech, aby nás rovněž kontaktovali. Především v případech, kdy kontrolor například nedodal zápis o provedené kontrole.

Informovat mohou přímo náměstka ředitele HZS JmK pro úsek prevence a CNP plk. Ing. Václava Špéru na e-mail vaclav.spera@firebrno.cz, nebo telefonicky na číslo 950 630 102, případně se písemně obrátit na krajské ředitelství HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, e-mail: podatelna@firebrno.cz.

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet