Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moravskoslezský kraj daroval hasičům novou techniku

V úterý 29. listopadu hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas slavnostně předal dar Moravskoslezského kraje dobrovolným hasičům a také Hasičskému záchrannému sboru MSK v podobě nové hasičské techniky za více než 10 mil. Kč. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci 24 obdarovaných obcí. Na nákup techniky pro vybavení jednotek dobrovolných hasičů kraj ze svého rozpočtu vyčlenil částku 3 989 340,– Kč a pro HZS MSK částku 6 692 460,– Kč.

„Ochrana obyvatel, jejich bezpečnost a rychlá profesionální pomoc je pro vedení kraje jednou z hlavních priorit. Proto se snažíme dle finančních možností kraje zvyšovat úroveň technického vybavení jednotek dobrovolných hasičů. Tyto jednotky prokázaly při nasazení v krizových situacích společně s jednotkami HZS MSK vysokou profesionalitu. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje patří i díky dotacím kraje k nejlépe vybaveným jednotkám v České republice a tento trend bychom chtěli udržet,“ řekl hejtman kraje Jaroslav Palas.

Na základě zjištěného stavu, kdy jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí používají zastaralou nebo nekompatibilní techniku s vybavením profesionálních hasičů, je potřebné neustále dovybavovat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí novou technikou, která bude splňovat potřebnou kompatibilitu s technikou profesionálních hasičů. Nová technika zkvalitní akceschopnost jednotek a účinnost jejich zásahové činnosti nejen u požárů, ale zejména i u technických zásahů. Obdobná situace je v oblasti spojení. Na základě poznatků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který zpracoval seznam potřebné techniky, obdrží jednotky dobrovolných hasičů v letošním roce 60ks dýchacích přístrojů, 25 ks radiostanic a 12ks vozidlových radiostanice včetně příslušenství v celkové hodnotě 3 989 340,– Kč.

Pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje byla z rozpočtu kraje v letošním roce vyčleněna částka 6 692 460,– Kč na nákup 1ks elektrocentrály RS14 Rosenbauer, 2ks ponorných kalových čerpadel a dopravní automobil, jež bude součástí speciální zásahové techniky. Dále lodní kontejner, protipovodňový kontejner, mobilní hasící zařízení, 1000 ks univerzálních ochranných filtrů a 2ks nafukovací lávky.

„Jako každý rok je to velká pomoc pro nás, resp. pro občany tohoto kraje, protože tímto vybavením se zvyšují naše možnosti při pomoci komukoli na území Moravskoslezského kraje v případě nejrůznějších mimořádných událostí. Bohužel prostředky státního rozpočtu jsou velmi omezené, a proto velice vítáme a jsme vděčni za tuto pomoc ze strany vedení a zastupitelů Moravskoslezského kraje,“ konstatoval ředitel Hasičského záchranného sboru MSK Zdeněk Nytra.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

Sdílet