Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Co nás čeká po volbách ?

Na to se naše redakce zeptala současných parlamentních stran a navíc Strany zelených, která má podle průzkumů šanci se do sněmovny dostat. A jaké mají politici představy?

Otázka redakce
V souvislosti s blížícími se volbami by mne zajímalo, jak se vaše strana staví k několikrát odloženému zákonu o služebním poměru příslušníků bezpečnostních složek. Měl by začít platit, měl by být zrušen a vytvořen nový? Kromě policistů se totiž týká i hasičů, a ti jsou ve velké nejistotě. Podle mnohých chybí nejen kvalitní zákon, který spravedlivě ohodnotí jejich náročnou a prospěšnou práci, ale postrádají i koncepci požární ochrany a jejího rozvoje v dalších letech. Totéž platí i o dobrovolných hasičích. Zákon o požární ochraně z roku 1985 byl sice novelizován, ale přesto si myslím, že je pro současnou dobu nevyhovující. O hasičích se ví, jen když je mimořádná situace jako povodně v roce 2002, pak už zase ne. A vzhledem k tomu, že hasičů, ať už profesionálních nebo dobrovolných, je v ČR téměř 300 000, tak by se na jejich názor měl brát ohled.


ČSSD – odpovídala Anna Veverková

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nabyl platnosti v roce 2003, již dvakrát se nepodařilo prosadit jeho účinnost, a to zejména z důvodu politických rozepří. Všechny strany v Parlamentu ČR obecně vidí nutnost nové právní úpravy, ovšem již se rozcházejí v platovém ohodnocení téměř 70-ti tisíc příslušníků bezpečnostních sborů. Tento zákon byl vypracován zejména na popud ČSSD a také ČSSD tuto právní normu stále obhajuje a snaží se ji dovést do praxe.

V současnosti je potřebné ještě novelizovat uvedou normu, a to pouze z pohledu platových tarifů, aby bylo možné docílit účelu zákona. Do června 2006, tedy do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, není tato novelizace proveditelná z důvodu legislativních, ale podle nastalé situace bude ČSSD tvrdě podporovat přijetí spravedlivé novelizace platových tarifů – navýšení finančních prostředků – a tedy nabytí účinnosti celého zákona.

Víme, jak náročná je práce příslušníků bezpečnostních sborů a i legislativní cestou se snažíme o lepší pracovní podmínky pro ně. Krizová legislativa dokázala, že byla nutná a že její právní zakotvení bylo potřebné. Jistě pokud by bylo potřebné novelizovat některé související právní předpisy, tak ČSSD bude tyto pozitivní změny podporovat.

Oceňujeme činnost sborů dobrovolných hasičů a i pro jejich lepší práci a vybavení provádí ČSSD legislativní kroky. Např. pro rok 2006 bylo již při projednávání státního rozpočtu přijato ustanovení o přidělení 100 miliónů Kč na technické vybavení dobrovolných hasičů, což bychom chtěli v určité finanční částce opakovat každoročně.


ODS – odpovídal Ivan Langer, místopředseda PS ČR a stínový ministr vnitra za ODS

Jako stínový ministr vnitra za ODS jsem se prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu podílel již na přípravě nového služebního zákona příslušníků bezpečnostních sborů. Naším hlavním cílem bylo postavit nový služební zákon na čtyřech základních pilířích, a to motivaci v odměňování (pozitivní pro ty, kdo svou práci odvádí profesionálně, negativní pro ty, kdo porušují své povinnosti), důrazu na vzdělání a dalším vzdělávání příslušníků, kariérním řádu a sociálních programech. Již při schvalování zákona jsem navrhoval jeho účinnost od roku 2004 a upozorňoval na nebezpečí odložení jeho účinnosti. Má slova se bohužel potvrdila. ODS nadále trvá na co nejrychlejším vstupu nového služebního zákona v účinnost s tím, že bychom chtěli i nadále posilovat principy uvedené v oněch čtyřech základních pilířích.

Cílem všech těchto opatření by mělo být mj. i pozitivní vnímání práce bezpečnostních sborů a jejich příslušníků, tedy něco, čemu osobně říkám „hrdost na uniformu“ – jak těch, kteří ji nosí, tak těch, které chrání, tedy široké veřejnosti.

Jako stínový ministr vnitra za ODS dlouhodobě upozorňuji na absenci jasné vize, jasné koncepce HZS ČR jak na úseku všeobecného záchranářství, tak zejména na úseku výkonu státní správy. Chtěli bychom budovat na pozitivní skutečnosti, že HZS krajů jsou samostatnými organizačními složkami státu s jasně definovaným řízením a jasnou odpovědností. Ministerstvo vnitra by pak mělo skutečně vykonávat úlohu metodického, kontrolního, řídícího a koordinačního orgánu na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, ochrany obyvatel a civilního nouzového plánování. Ve spolupráci s HZS, obecními a krajskými samosprávami a Ministerstvem vnitra je nutné vypracovat Program obnovy technického vybavení jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů. V tomto směru se mi podařilo pozitivně ovlivnit státní rozpočet na rok 2006 o 350 milionů korun a v těchto krocích budu já i celá ODS dále pokračovat.


KDU-ČSL – odpovídal Pavel Severa, poslanec PS ČR, člen výboru pro obranu a bezpečnost

Náš postoj ke zmíněnému zákonu „361“ o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů vyjadřuje můj pozměňovací návrh (poslance Pavla Severy,) který jsem navrh v rámci posledního projednávání novely tohoto zákona. V rámci druhého čtení bylo navrženo prioritně tento zákon bez náhrady zrušit a dočasně novelizovat zákon č. 186/1992 Sb., ve věcech výsluhových náležitostí apod. Zrušení tohoto zákona mělo vytvořit dostatečný časový prostor pro adekvátní diskusi o reformě policie a služebním poměru všech bezpečnostních sborů včetně hasičů.

Náš cíl je jednoznačný: platit odpovídajícím způsobem policisty, hasiče atd. již během služby, nikoli až v důchodu. Pokud by někdo doplatil na aplikaci současného znění zákona č. 361, který má nově nabýt účinnosti 1.1. 2007, tak jsou to především řadoví policisté a hasiči. Velmi dobře si uvědomujeme platovou situaci v policejním a hasičském sboru v současné době, stejně tak jako jsme obdrželi v lednu 2006 i připravený návrh další novely, několikrát již novelizovaného zákona č. 316, připravený na půdě GŘ HZS, který měl snahu minimalizovat zásadně negativní dopady do platových náležitostí.

Návrh na definitivní zrušení „361“ nenašel bohužel o pár hlasů dostatečnou podporu, a proto prošlo opět jen provizorní řešení (rovněž na můj návrh pouze jako menší zlo) odložit účinnost nejdřivě k 1. 1. 2007. Nyní je tedy bohužel prodloužen stav nejistoty ohledně dalšího osudu 361, a to především díky postoji MVČR, které vždy urputně obhajovalo pouze zájmy malé skupiny přesluhujícíh policistů, aby jim zařídilo nadstandardní výsluhový příspěvek na úkor platů aktivních policistů, hasičů, zpravodajců atd.

Náš postoj k této věci je nadále neměnný – zákon 361 je nevýhodný pro sloužící policisty, hasiče atd., a proto by měl být po volbách zrušen a připraven zcela nový, výhodný pro aktivně sloužící členy bezpečnostních sborů. Náš konkrétní pohled na věc je obsažen v našem koncepčním dokumentu Reforma policie, v kapitole: „Služební poměr“.


US-DEU – odpovídala Petra Špirková, tisková mluvčí US-DEU

Unie svobody nepovažuje současnou verzi „Služebního zákona“ za optimální. I vzhledem k neustálému odkládání platnosti by za nejlepší řešení považovala připravit novou, komplexní normu a do jejího schválení nechat v platnosti verzi starou.

Strana zelených – na dotaz nereagovala.

KSČM – na dotaz nereagovala

Tak a teď si to přeberte sami :-)))

Na toto téma připravujeme rozsáhlý materiál do druhého čísla EXLIVE, které vyjde v průběhu července.
Sdílet