Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanice ve Velké Bíteši, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou jsou bez svých velitelů

Od 1.12. jsou stanice profesionálních hasičů ve Velké Bíteši, Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou bez velitelů. Ukončit svoji profesní dráhu u hasičů se dobrovolně rozhodl velitel profesionálních hasičů ve Velké Bíteši ppor. Miroslav Mateja, ale také velitel stanic ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou npor. Ing. Jiří Polcar.

Ilustrační foto

Ppor. Miroslav Mateja vstoupil do řad hasičů dne 1. srpna 1978. Tehdy nastoupil k Veřejnému požárnímu útvaru Žďár nad Sázavou. V roce 1979 se stal strojníkem na stanici profesionálních hasičů ve Velké Bíteši. Dlouhá léta se věnoval také požárnímu sportu. V roce 2000 byl jmenován do funkce velitele družstva na velkobítešské stanici a dne 1. prosince 2004 se stal velitelem této stanice. Ppor. Mateja nepůsobil však jen na poli profesionálních, ale také dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši. Za velkou osobní aktivitu, snahu a příkladné plnění služebních povinností byl letos v květnu oceněn medailí „Za zásluhy o bezpečnost“.

Npor. Ing. Polcar započal svoji dráhu u profesionálních hasičů v roce 1990, kdy nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Rakovník do funkce hasiče. V letech 1997 až 2009 působil u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, konkrétně na územním odboru Benešov, kde nejprve pracoval na úseku prevence, později byl jmenován velitelem stanice. Na Vysočinu jej vroce 2009 „zavály“ soukromé důvody. K 1. červenci 2009 byl ustanoven do funkce velitele stanice ve Světlé nad Sázavou. Vzhledem k úsporným opatřením, která s sebou přinesla i redukci početních stavů, byl k 1. únoru 2011 jmenován současně velitelem stanice profesionálních hasičů v Ledči nad Sázavou.

Sdílet