Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Už pátý den hoří na Slovensku les

V pondelok dňa 28. 11. 2011 o 13:33 hod. bol hasičom z Liptovského Mikuláša ohlásený požiar lesa v katastri obce Vyšná Boca v okrese Liptovský Mikuláš. Na výjazd boli vyslaní hasiči z Liptovského Hrádku a následne aj hasiči z Liptovského Mikuláša a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žilne.

Na likvidácii požiaru sa zúčastňovali aj pracovníci urbariátu Vyšná Boca. Požiar sa rýchlo rozširoval kvôli silnému nárazovému vetru. Hasenie požiaru sťažovala aj znížená viditeľnosť a strmý ťažko priechodný terén. Požiar bol hasený jednoduchými hasiacimi prostriedkami a genfovakmi. Nakoľko kvôli tme, zlým poveternostným podmienkam a neschodnosti terénu nebolo možné v hasení požiaru pokračovať aj v nočných hodinách, boli hasebné práce pred 22:00 hod. prerušené až do rána.

V utorok dňa 29. 11. 2011 boli kvôli rozsahu požiaru a náročnosti jeho hasenia povolané aj ďalšie sily a prostriedky. Kvôli zložitosti požiaru bol za účelom efektívneho využitia síl a prostriedkov opätovne vykonaný prieskum požiaroviska. Na likvidácii požiaru sa zúčastňovali hasiči z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Martina, Dolného Kubína, zo Žiliny, z Banskej Bystrice, Brezna, z modulu leteckého hasenia Západ a aj pracovníci urbariátu. Na hasenie požiaru boli nasadené aj 3 vrtuľníky. V doobedňajších hodinách bol zriadený riadiaci štáb.

Nakoľko miesto požiaru bolo pre hasičskú techniku nedostupné, hasiči museli spolu s pracovníkmi urbariátu hľadať vhodné prístupové komunikácie vedúce k požiarovisku čo najbližšie. Hasičskej technike typu PV3S sa podarilo po zvážnici dostať do 2/3 svahu, odtiaľ bolo do priestoru požiariska vytvorené cca 400 m dlhé hadicové vedenie. Pomocou kyvadlovej dopravy bola PV3S neustále dopĺňaná. Ďalšie cisterny zabezpečovali hasiacu látku pre vrtuľníky. Požiar bol hasený aj pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov. Vrtuľník letky MV SR vysadil na hrebeni skupinu hasičov z modulu leteckého hasenia a zabezpečoval im potrebnú logistiku.

Vrtuľníky letky OS SR vykonávali hasebné práce pomocou bambivakov. Celkovo požiar hasilo 53 hasičov, bolo nasadených 20 ks hasičskej techniky a 3 vrtuľníky. Hasenie požiaru sťažoval silný nárazový vietor, nedostatok hasiacej látky a ťažko dostupný terén. Po zotmení nebolo možné v hasebných prácach pokračovať, preto boli prerušené až do rána.

V stredu ráno dňa 30. 11. 2011 bolo veliteľom zásahu po vykonaní prieskumu rozdelené požiarovisko na 4 zásahové úseky. Požiar bol hasený pomocou vrtuľníkov s bambivakmi, ktoré si dopĺňali vodu z veľkokapacitných nádrží v katastri obce Nižná Boca, jednoduchými hasiacimi prostriedkami, genfovakmi, voda bola dovážaná aj cisternami, od ktorých viedli cez les na požiarovisko hadicové vedenia. Vrtuľníkom bolo na hrebeni vysadených 30 hasičov a postupne bolo dovezených 19 vakov s objemom 2 000 litrov.

Vrtuľníky zhodili na požiarovisko vodu z bambivakov 98×. Na hasení požiaru sa zúčastnili okrem hasičov zasahujúcich v predchádzajúce dni aj hasiči z Tvrdošína, Malaciek, hasiči z modulu leteckého hasenia Stred a Východ, členovia obecného hasičského zboru Bobrovec a lesní robotníci. Po zotmení bolo potrebné hasebné práce ukončiť. Celkovo bolo na likvidáciu požiaru nasadených 89 hasičov, 24 ks hasičskej techniky a 5 vrtuľníkov.

Vo štvrtok dňa 1. 12. 2011 bolo na požiarovisku 91 hasičov a na likvidáciu požiaru bolo nasadených 5 vrtuľníkov. O 09:50 hod. bol obvod požiaru 8,1 km a plocha požiaru 140 ha. Požiar sa podarilo lokalizovať o 15:05 hod.

V piatok dňa 2. 12. 2011 sa na požiarovisku nachádzalo približne 80 hasičov. Hasiči pokračovali v hasiacich prácach, dohášali lokálne ohniská. V doobedňajších hodinách bol vykonaný prieskum, na základe ktorého veliteľ zásahu rozhodol, že je potrebné nasadiť aj vrtuľníky. Poveternostné podmienky to však neumožňovali, pretože kvôli vysokej turbulencii nemohli byť vrtuľníky z bezpečnostných dôvodov nasadené.

Táto skutočnosť skomplikovala hasenie požiaru, nakoľko požiar mohol byť hasený len pozemnými silami. Plocha požiaroviska bola veľká, terén strmý ťažko priechodný, požiarovisko pre hasičskú techniku nedostupné. Hasiči však robili čo bolo v ich silách, aby bol požiar zlikvidovaný čo najskôr. Nachádzali rôzne tlejúce ohniská, ktoré boli roztrúsené po celej ploche požiaroviska a postupne ich dohášali, aby sa napr. aj vplyvom vetra zase nerozhoreli a nerozšírili.

V sobotu dňa 3. 12. 2011 hasiči pokračovali v dohášaní lokálnych ohnísk. Po zlikvidovaní lokálnych ohnísk a odovzdaní miesta udalosti členom urbariátu sa hasiči vrátili späť na svoje základne. Požiar bol uhasený o 16:00 hod.

kpt. Ing. Miroslava Ondrichová
hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline

Sdílet