Sobota 25. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FOTONÁVŠTĚVA: Hasiči Rájec-Jestřebí na Blanensku

Dnes vám představujeme jednotku v Rájci-Jestřebí na Blanensku v Jihomoravském kraji, kterou tento rok navštívil Kamil Zouhar.

Něco úvodem z historie:

I když první fotografie jsou již z roku 1893 a první stříkačku zakoupil obecní výbor v roce 1894, tak zakladatelská iniciativa se datuje k roku 1895 a byla zvláště podpořena ze strany tehdejšího starosty Rájce n. Svit. p. Antonína Kočvary, který prosadil v obecním zastupitelstvu zřízení spolku – sboru dobrovolných hasičů.

Potřeba sboru byla tehdy zřejmá i občanům a vycházela z požadavků skupiny dobrovolníků, kteří již v 80.létech 19 stol. o jeho založení usilovali.Jedním z argumentů byl požár, při které došlo k vyhoření dnešní Horní ulice(též zvané Selská) v roce 1852.

Jak je na tom jednotka nyní?

Jednotka SDH Rájec je zařazena v kategorii JPO III/1. SDH Rájec má v současné době cca 65 členů, z toho je 16 členů v zásahové jednotce města, a cca 26 dětí.

V roce 2011 jednotka získala dotaci na novou cisternu. V průměru jednotka zasahuje u 30 zásahů ročně. Posledním závažným požárem byl požár Šamotových závodů v roce 2005. Tento požár patřil mezi největší požáry v Jihomoravském kra­ji.

Technika používaná k zásahům se v uplynulé době měnila. Původní automobilová stříkačka Chevrolet byla nejprve nahrazena vozidlem Praga RN se stacionárním čerpadlem (tehdy byla dále k dispozici dvoukolová stříkačka jako přívěs), později pak vozem AVIA s přenosným agregátem PS 12 a v roce 1997 doplněna cisternou CAS 25 Š 706. Jednotká v současné době disponuje vozidlem CAS 25/3500/200 – M2R a DA 12 – L1R (Avia).

Ve zbrojnici nalezneme šatnu se zásahovými obleky a garážové stání pro dvě vozidla.

www.hasicirajec.cz

Kamil Zouhar

Sdílet