Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská legenda odchází …

Ano, je to tak, po více než 41 letech činné služby opouští řady profesionálních hasičů „ hasičská legenda“ okresu Nymburk (a nejen tohoto okresu) ředitel územního odboru Nymburk HZS Středočeského kraje plk. František Hep, který stál u zrodu profesionálního požárního sboru ve městě Nymburk.

Po odchodu řady dlouholetých profesionálních hasičů odchází do civilu a zaslouženého důchodu i on sám a nám „ pozůstalým“ předává chod územního odboru, jakožto poslední člověk této generace na okrese Nymburk a také „chodící archiv“.

O tom, že je to tak s tím archivem, jsem se mnohokrát přesvědčil. On nic nehledá v šanonech či, jak je dnes „in“, v programovém vybavení, ale vše, celou historii, která má cokoliv do činění s hasičinou v okrese, ale i mimo něj, nosí v hlavě a dokáže na každý dotaz z hlavy ihned odpovědět! Vše za celou více jak čtyřicetiletou éru svého působení zde, má hezky uloženo na tom nejzabezpečenějším harddisku, kterým je lidský mozek.

Dne 30. listopadu 2011 proběhlo na požární stanici v Nymburce slavnostní rozloučení všech příslušníků a zaměstnanců s tímto nestorem profesionální požární ochrany na okrese Nymburk, při kterém padlo mnoho obdivných slov, slov díků a srdečných přání na adresu Františka Hepa a můžu říct, že také nejedno oko v dojemné atmosféře loučení nezůstalo suché.

My, kteří zde zůstáváme, přebíráme ten pomyslný okresní hasičský prapor v této opravdu nelehké době a s vědomím, že ta pomyslná laťka je zde v Nymburce po celou více než čtyřicetiletou éru našeho bývalého pana ředitele, nastavena velice vysoko.

Ale život je už takový.

Takže nám nezbývá, při příležitosti ukončení služebního poměru a odchodu do důchodu, nic jiného, než za všechny popřát : „ Pane řediteli, vše dobré , hodně zdraví, spokojenosti a zaslouženého klidu od neustálých služebních povinností a toho zaslouženého klidu ve zdraví, co možná nejdéle „.

FOTO: por. Bc. Jaromír Brzák

plk. Ing. Luděk Turek
ÚO Nymburk

Sdílet