Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Valná hromada ČHSF 2006

Dne 29. 3. 2006 se v prostorách HZS MSK ÚO Ostrava uskutečnila na výzvu předsedy valná hromada ČHSF ( dle stanov přesná definice Shromáždění delegátů ).

Jednání se účastnilo prostřednictvím svých zástupců devět občanských sdružení, omluvili se dva – viz seznam.Kromě zákonného důvodu bylo stěžejním bodem programu rozdělení přidělené státní dotace ve výši 185 tis. Kč směrem k definovaným sportovním akcím v r.2006.

Program :

1) Hodnocení činnosti v roce 2005 – ing. Ivan informoval o uskutečněných aktivitách předsednictva, které vyústily zejména ve zmíněném přidělení dotace, dále byly signovány smlouvy o spolupráci mezi ČHSF a HZS jednotlivých krajů, v neposlední
řadě je připravena k podpisu partnerská smlouva mezi ČHSF a GŘ HZS ČR.
Byla vyzvednuta činnost zástupců konkrétních SK, v prvé řadě jde příkladem
Chomutov a Olomouc( – pořádání významných sportovních akcí, samostatné
zpracování žádostí o dotace, bezchybné vedení účetnictví, atd. ).
Naopak nečinnost a nezájem některých SK dokladuje doposud nevyjasněné postavení
ČHSF v rámci sportovním i profesním.

2) Podmínky členství SK v ČHSF – kvalifikovány písemnou přihláškou SK s adresným uvedením zástupce a zaplacením členského příspěvku ve výši 50 Kč na člena daného
SK v kalendářním roce.

3) Zpráva o hospodaření za rok 2005 – ing. Dvořák přednesl účetní zprávu o hospodaření
ČHSF v minulém roce a informoval o změnách v účetnictví občanských organizací.
Ke 31. 12. 2005 činil stav účtu cca 32 tis. Kč( podrobná zpráva předána zástupcům SK).

4) Rozdělení státní dotace – po domluvě rozděleno na místě a pozdější tel.dohodě
cca 150 tis. z celkové sumy 185 tis. Kč mezi deset vybraných a schválených sportovních akcí na rok 2006 ( MČR v sálové kopané a triatlonu, MČHSF v TFA,
poháry HZS v nohejbalu, tenisu, orient. běhu, silnič. cyklistice a MTB a soustředění
reprezentace ve volejbalu a TFA. Prozatím nebyla projednána částka pouze s organizací MČR v triatlonu.
Je nutno zdůraznit, že nutnou podmínkou k přidělení části státní dotace je :
- podepsání smlouvy s ČHSF o podmínkách zacházení s finančními prostředky
- zajištění vlastních finančních prostředků z jiných zdrojů / viz smlouva /
- vyúčtování vynaložených prostředků na sportovní akci

5 ) Zpráva o aktivitách směrem k potenciálním sponzorům ČHSF – M.Kavka negoval
naděje upírané k Hasičské pojišťovně, která po vleklých jednáních odmítla účast na
podpoře činnosti ČHSF. Ověřil si zájem subjektů podporovat spíše dílčí sportovní akci
než průběžnou činnost organizace. Zájem je především o akce typu MČR nebo
mezinárodní soutěže.V.Vysocký předal zástupcům SK nabídku fy Nutrend nakupovat
produkty za 30% slevu.Jedná se o exkluzivní možnost pouze pro Sportovní kluby
hasičů, které svůj zájem potvrdí zasláním kontaktní adresy na e-mail sekretáře ČHSF.
6 ) Závěrečná diskuze a návrhy
a) návrh na změnu místopředsedy z důvodu rezignace Mgr. Šnellyho
 – v předvolebním období navrženi Mgr.Kotáb a Ing.Moskva.
b) M.Kavka jako správce webu pozary.cz připomněl důležitou skutečnost prezentovat
veškeré aktivity, týkající se sportu a ČHSF na stránkách, stačí zaslat příspěvek.
Argument propagace a informovanosti je neoddiskutovatelný ! Současná průměrná
návštěvnost stoupla již na cca 3000 os/den !
c) Odhlasován i nadále členský příspěvek 50Kč/člen SK/rok.Je nutno zaslat převodem
na pokladnu ČHSF do 9.měs. příslušného roku, jinak zaniká členství.
d) Stále trvá stěžejní rozepře, zda ČHSF zachovat jako typické občanské sdružení,
otevřené veškerým fyzickým osobám nebo se soustředit výhradně na příslušníky
a zaměstnance HZS ČR.

Valné hromady jednání se účastnili :

Občanské sdružení Požáry – M. Kavka
SK Hradec Králové – ing.Jan Ivan
SK Chomutov – Ing.Oldřich Dvořák a Mgr.Ladislav Šnelly
SK Praha – Mgr.Jiří Kotáb a Roman Lupták
SK Olomouckého kraje – Ing.jiří Moskva a Mgr. Jakub Krček
SK Ostrava – Bc. Vladimír Vysocký a Ing. Jozef Dankovič
SK Brněnského kraje – Robert Langer a Petr
SK Vsetín – Libor Bitala
SK Nový Jičín – Petr Holub
Omluveni pro nemoc a pracovní povinnosti zástupci SK Opava a SK Most


V Ostravě dne 10. 4. 2006 Bc. Vladimír Vysocký – sekretář ČHSF
Sdílet