Neděle 3. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Záchrana osob z kolektorů

Záchrana a evakuace osob v podzemí průmyslových kolektorů města Tábor bylo téma taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo v úterý 6. prosince v Táboře v oblasti Starého města. Kromě záchrany a evakuace mělo cvičení za cíl prověření akceschopnosti jednotky profesionálních hasičů ze stanice Tábor a jednotky SDH obce Tábor při zásahu v podzemí a ověření součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou města Tábor, Policií ČR a Městskou policií Tábor.

Námět cvičení:Odborná firma provádí technickou údržbu v kolektorech města ve Střelnické ulici. V průběhu údržby podzemních kolektorů dojde k pádu jednoho ze dvou zaměstnanců firmy do hloubky několika metrů a následnému úrazu (zlomenina obou dolních končetin a podezření a na poranění páteře). Přítomný vedoucí pracovník dostává informaci o vzniklé situaci od druhého zaměstnance a volá na tísňovou linku 112.

Činnost jednotky HZS JčK ÚO Tábor po příjezdu na místo:

 • získání informací od vedoucího pracovníka firmy provádějící údržbu kolektorů
 • velitel zásahu vydává rozkaz k nalezení a záchraně zraněného pracovníka za použití lezeckého materiálu
 • průzkum čtyřčlenné záchranné lezecké skupiny HZS Tábor s lezeckým vybavením, nosítky, svítilnami, kufříkem pro první pomoc vstupem z ul. Střelnická
 • velitel zásahu informuje KOPIS a jeho prostřednictvím dává rozkaz pro JSDH Tábor k přípravě zásahu v ul. Na Parkánech
 • po nalezení zraněné osoby žádá o vstup do podzemí osádku ZZS
 • po poskytnutí odborné lékařské pomoci zachráněná osoba z důvodu četnosti poranění transportována v nosítkách průmyslovými kolektory s výstupem pod ulicí Na Parkánech
 • velitel zásahu přes KOPIS žádá družstvo SDH Tábor o vstup do kolektorů z pod ulice Na Parkánech s cílem jít naproti členům lezeckého družstva HZS Tábor a spolupracovat při transportu zraněné osoby
 • zachráněná osoba předána do sanitního vozidla ZZS Tábor
 • příprava k odjezdu, návrat na základnu

Činnost jednotky SDH Tábor po příjezdu na místo :

 • získání informací od velitele zsáahu přes KOPIS HZS JčK po příjezdu na místo
 • příprava čtyřčlenné skupiny JSDH Tábor se svítilnami a radiostanicemi vstupem z ul. Na Parkánech
 • spolupráce s členy lezeckého družstva HZS ÚO Tábor při transportu zraněné osoby a její předání ZZS Tábor

Činnost ZZS:

 • po příjezdu do Střelnické ulice na žádost velitele zásahu vstup do podzemních prostor kolektoru
 • poskytnutí nezbytné zdravotnické pomoci zraněnému
 • přejezd sanitního vozu do ulice Na parkánech k vstupnímu objektu kolektoru
 • zajišťování zdravotní péče pro zraněného během transportu podzemní částí kolektoru
 • převzetí zraněného do sanitního vozu a transport k dalšímu ošetření

Činnost Městské Policie Tábor:

 • otevření vstupu do kolektoru v Střelnické ulici a podle požadavků VZ i v ulici Na Parkánech
 • zajištění bezpečnosti v okolí vozidel HZS a ZZS ve Střelnické ulici a u vstupu do podzemní části kolektoru

Činnost Policie ČR OO Tábor:

 • příjezd ke vstupu do kolektoru ve Střelnické ulici a po domluvě s VZ přejezd společně s vozidlem ZZS do ulice Na Parkánech ke vstupnímu objektu kolektoru
 • zajištění bezpečnosti v okolí sanitního vozu v ulici Na Parkánech a řízení dopravy

Záchranná akce trvala od ohlášení na linku 112 do předání zraněného do sanity ZZS Tábor 1 hodinu a 8 minut. Podílelo se na ní cca 25 záchranářů z řad základních složek IZS. Nejvíce času a fyzických sil si vyžádalo prvotní ošetření, zabezpečení základních životních funkcí a uložení zraněného do páteřové dlahy v podmínkách velmi stísněného prostoru betonové šachty.

Poté co bylo příslušníky HZS Tábor vytvořeno jistící stanoviště pro záchranáře, následovalo přiložení vakuových dlah na končetiny, aby bylo možné začít náročné spouštění zraněného a záchranářů na laně do spodního patra kolektoru. Zde byl uložen do transportní vany a celotělové vakuové dlahy. Následoval transport podzemím k východu pod Parkány až k sanitě ZZS Tábor.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným složkám IZS za maximální nasazení, s jakým k cvičení přistoupily.

mjr. Bc. František Podlaha, ÚO Tábor

Sdílet