Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výstava k desetiletí ostravského CTV

Ve foyer ostravské Nové radnice byla 20. dubna zahájena výstava k desetiletému výročí Centra tísňového volání Ostrava (CTV).

Jeho základním principem je sdružený příjem tísňových volání a následná koordinace záchranných prací hasičů, policie, lékařů a zdravotníků.

CTV Ostrava je tedy již deset let společným dispečerským pracovištěm složek integrovaného záchranného systému (IZS). Tím je dosud ojedinělé i v rámci České republiky. Společně zde vedle sebe pracují příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Policie České republiky, strážníci Městské policie Ostrava a dispečeři Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. Součástí systému CTV je i pracoviště krizového štábu města Ostravy, vybavené potřebným technologickým a informačním zázemím pro práci krizových orgánů města.

Jádrem celého systému je dispečerský sál. Je tvořen jedenácti dispečerskými pracovišti, rozdělenými mezi čtyři základní složky IZS. Všechna pracoviště jsou multifunkční. Z každého je možno vést případ od začátku až do konce. Dispečer má k tomu všechny potřebné komunikační prostředky – linkové, rádiové, fonické i datové. Společné umístění dispečerů umožňuje, aby se systém navenek choval jako jedno telefonní číslo.

Výstava 10 let Centra tísňového volání v Ostravě návštěvníkům přibližuje historii a vývoj CTV, princip příjmu tísňového volání, fotografie ze zásahů integrovaných složek či využití Geografického informačního systému. Potrvá do 30. dubna 2006.

Výstavu dnes zahájil ostravský primátor Aleš Zedník. „Integrace záchranných složek v tak velkém městě, jakým je Ostrava, byla nezbytná. Před deseti lety jsme nastoupili cestu, která se ukázala více než správná. Kapacity CTV nejvíce prověřily katastrofální povodně v roce 1997. A dispečeři i technika tehdy obstáli na výbornou," ocenil záchranáře Aleš Zedník.
Sdílet