Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výroční zasedání TRINS

Dne 19. dubna 2006 se v budově MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uskutečnilo výroční zasedání společností sdružených v Transportním informačním a nehodovém systému – TRINS.

TRINS vznikl v roce 1996 na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a Svazem chemického průmyslu ČR. Členy TRINS, jenž funguje pro potřeby integrovaného záchranného systému České republiky, je celkem 27 předních chemických firem působících v ČR.

„Tato spolupráce je pro nás velmi cenná. Díky ní získává Hasičský záchranný sbor ČR při řešení havárií nebo úniků nebezpečných látek užitečné informace. Naše zásahy jsou pak účinnější a bezpečnější,“ zdůraznil ve svém úvodním vystoupení náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Václav Muchna.
Ředitel Svazu chemického průmyslu ing. Ladislav Novák během jednání zdůraznil, že jednoznačnou prioritou Svazu zůstává bezpečnost provozu a zájmem jeho členů je pokračovat v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

TRINS je systémem pomoci při řešení mimořádných událostí spojených s přepravou, manipulací či skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Dojde-li k takové nehodě, mohou se zasahující hasiči prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS ČR obrátit na nepřetržitě fungující střediska TRINS (na území ČR jich je celkem 34) a využít jejich údaje, informace, odborné rady nebo i praktickou pomoc. To zejména v komplikovaných případech významně usnadňuje činnost hasičům a omezují se možná rizika. A že nehody a havárie spojené s výskytem nebezpečných látek nejsou řídkým jevem, dokládají např. údaje z roku 2005, kdy jednotky požární ochrany zasahovaly u celkem 5 630 případů úniků nebezpečných chemických látek.

Kromě vyhodnocení činnosti TRINS v posledním období se další příspěvky a diskuse týkaly např. výkonu státního požárního dozoru v podnicích chemického průmyslu v roce 2006 nebo konkrétních případů likvidace nehod při přepravě nebezpečných látek na dálnici D1. Zástupci Ministerstva dopravy a ČVÚT se ve svých příspěvcích zabývali budoucností sledování přepravy nebezpečných látek na území ČR. Své zkušenosti z fungování obdobného systému DINS na setkání prezentovali i experti ze Slovenska.

Více informací o systému TRINS lze nalézt na www.schp.cz/html/index.php?… 
Sdílet