Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči na Dni Země

Několik stovek dětí i s jejich pedagogy využilo během pátku 21.4. neobvyklý stánek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) u Slezskoostrav­ského hradu, kde se celý den konaly oslavy Dne Země v Ostravě.

Stánek tvořila hlavně velká cisternová automobilová stříkačka (CAS), která posloužila jako propagační panel, a metrový dráček Hasík – maskot nového programu požární výchovy na základních školách hravou formou.

Školáci si mohli nejprve prohlédnout hned vedle „stánku“ nornou stěnu na řece Lučině před ústím do řeky Ostravice, kterou hasiči ze stanice Fifejdy postavili hned ráno. Řadu z nich zajímalo fungování stříkačky a také jednoduché kreslené obrázky, jak se chovat při nočním požáru v bytě. Na autě byly pověšeny k prohlédnutí i zásahové obleky a ochranné protichemické obleky. Děti se ptaly i na to, jak se stát profesionálním hasičem.

Největší úspěch samozřejmě sklidilo zkoušení hasičské zásahové přilby a dýchacích přístrojů, odvážily se k tomu i paní učitelky. Mnoho dětí vyplňovalo testy z požární výchovy, většinou úspěšně, protože hromadná spolupráce dětí a případná rada příslušníků HZS MSK z odboru prevence nebyla striktně zakázána. Za odměnu dostávali úspěšní řešitelé omalovánky, vystřihovánky nebo pexeso s požární tématikou.
Sdílet