Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání nové CAS pro JSDH Domažlice

V sobotu 10. prosince 2011 byla v Domažlicích slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka u příležitosti uplynulého výročí 140 let od založení hasičského sboru v Domažlicích.

Krátce po 15 hodině vypuklo před domažlickou hasičskou zbrojnicí slavnostní předání nové CAS, o kterou náš sbor marně usiloval více jak 5 let.

Při loňském výběrovém řízení, přišlo ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nečekané zklamání. ÚOHS totiž v závěru výběrového řízení zakázal podepsat se zhotovitelem zakázky smlouvu o dodávce nového zásahového vozidla z důvodu administrativní chyby při zadávání tohoto řízení.

Výsledkem bylo roční zdržení a také vrácení státní dotace ve výši 2.000.000,– Kč, která byla prostřednictvím Ministerstva vnitra poskytnuta Městu Domažlice na pořízení nové hasičské techniky.

Krajský úřad Plzeňského kraje, který Městu Domažlice v loňském roce poskytl dotaci ve výši 1.000.000,– Kč, tuto dotaci převedl do letošního roku a letos k ní přidal ještě dalších 500.000,– Kč, za což Plzeňskému kraji patří velký dík!

Poděkování také patří firmě American Chance Casinos z České Kubice, která v letošním roce poskytla na nákup nové CAS rovný 1.000.000,– Kč.

V neposlední řadě patří poděkování Městu Domažlice, které dofinancovalo nákup nové CAS částkou 3.960.800,– Kč. V součtu tedy přišel nový zásahový automobil CAS 20 T815 4×4.2 – Tatra Terrno na 6.460.800,– Kč.

Slavnostního předání se zúčastnili za Plzeňský kraj hejtman Bc. Milan Chovanec a jeho první náměstek p. Jaroslav Bauer.

Za HZS Plzeňského kraje ředitel plk. Ing. František Pavlas, náměstek krajského ředitele plk. Ing. Jiří Bártek, ředitel odboru IZS a služeb plk. Ing. Zdeněk Housar, velitelé požárních stanic Domažlice a Nýřany mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička a npor. Bc. Robert Kučera a ředitel HZS Pk ÚO Domažlice plk. Ing. Václav Petržík.

Dále zde byl přítomen starosta města Domažlice Ing. Miroslav Mach, poslanec parlamentu ČR Jan Látka, senátorka PČR JUDr. Jiřina Rippelová.

Za výrobce nástavby nové CAS se slavnostního aktu zúčastnil pan Jaroslav Lorenc z firmy THT, s.r.o. Polička a mnoho dalších hostů včetně našich kamarádů – kolegů ze spřátelených sborů.

Samotný slavnostní akt byl zahájen přivítáním všech přítomných starostou domažlického sboru Václavem Konopíkem, po té byl zpestřen vystoupením nejmenších hasičů – domažlických soptíků, dále následovali v krátkosti zdravice přítomných hostů, předání klíčů od nového vozu veliteli sboru p. Mathauserovi z rukou starosty města Ing. Macha a slavnostní odhalení nového zásahového automobilu CAS 20 T815 4×4.2 – Tatra Terrno.

Závěr patřil požehnání nové CAS, které žehnal domažlický páter Miroslaw Gierga, předání upomínkových předmětů – modelů historických hasičských autíček a pozvání všech přítomných k malému pohoštění, které bylo připraveno ve vnitřních prostorách hasičské zbrojnice firmou Hotel Bohmann Babylon.

Zdeněk Mleziva
JSDH Domažlice

Sdílet