Sobota 23. září 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Defibrilátor pro jesenické hasiče

Předčasným vánočním dárkem se mohou pochlubit jeseničtí profesionální hasiči. Zařadili se po bok k dalším požárním stanicím v Olomouckém kraji, kterým se podařilo, v době stále se snižujících finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, získat systémem vícezdrojového financování částku na pořízení automatického externího defibrilátoru.

Toto zařízení umožňuje provést účinnou resuscitaci zraněné osoby i nezdravotnickým záchranářem. Po přiložení elektrod na zraněnou osobu přístroj vyhodnotí srdeční činnost a v případě potřeby provede bifazický defibrilační výboj. Defibrilátor vyhodnocuje i efektivitu prováděné nepřímé masáže srdce a navádí nezdravotnického záchranáře ke změně rytmu nepřímé masáže, nebo změně působené síly. Hasiči jej tak mohou okamžitě použít, vyžadují-li to okolnosti, u jimi řešených událostí při absenci odborného zdravotnického personálu.

Za přístroj vděčí nejen pochopení jesenické radnice, která se na financování přístroje v hodnotě 40 000 Kč podílela poloviční částkou, ale rovněž místním soukromým subjektům, kterým není, jak se zdá, bezpečnost či zdraví obyvatel jesenického regionu lhostejná, což je pro jesenické hasiče velmi pozitivní zjištění. Tak jako jesenickým radním patří velké poděkování za poskytnutí příspěvku představitelům firem VPO plast, s.r.o., Řetězárna a.s., Česko-slezská výrobní a.s., Omya CZ s.r.o., Stavpur a Josefu Peckovi.

plk.Ing. Jan Pastucha
ředitel ÚO Jeseník

Sdílet