Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Projekt HASÍK je u dětí ve Zlínském kraji velmi populární

HZS Zlínského kraje se již několik let věnuje projektu prevence Hasík – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tento projekt je mezi dětmi velmi populární a zájem o něj stále roste. Zároveň je také projekt podporován sponzory, kteří zajišťují materiální podporu výuky dětí. Aktuálně projekt ve Zlíně podpořil Moravský peněžní ústav.

Moravský peněžní ústav-spořitelní družstvo se rozhodl, že v letošním roce finančně podpoří právě náš projekt. Jak zaznělo z úst jejich představitele, pana Mgr. Jiřího Coufala: „Jsme místní firma a je nám nesmírnou ctí, že můžeme podpořit tak prospěšný projekt, jakým program Hasík ve Zlínském kraji je.“ Poskytnutá pomoc byla zcela využita na nákup podporných materiálů k výuce.

Celý program začal vznikat podle zkušeností ze zámoří v roce 1998 u tehdejšího HZS okresu Bruntál. Poté se začal rozšiřovat po celém Moravskoslezském kraji. V dalších letech se postupně připojovali i další kraje, v současnosti již projekt běží v každém druhém. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se k projektu Hasík připojil v roce 2009. V tomto roce byl navíc Hasík oceněn tehdejším ministrem vnitra Ing. Martinem Pecinou jako PROJEKT ROKU v rámci ocenění „Hasič roku 2009“.

Tajemství jeho úspěchu se zakládá na specifické formě předávání informací dětem přímo výjezdovými hasiči. Tito docházejí za dětmi přímo do škol na 1. i 2. stupeň základního školství. Ve druhých třídách probíhá výuka hravou formou, dětem se vštěpují základní informace o „dobrém a zlém ohni“, jak vypadají hasiči apod.. V šestých již výuka obsahuje více informací z oblasti požární ochrany a nemá tak hravou formu. Ve třídách jsou odstraněny lavice, aby došlo k navození „neškolního“ prostředí pro výuku. Po dvou takových hodinách jsou děti odměněny exkurzí přímo na hasičskou stanici.

Jen za první tři měsíce letošního školního roku 2011/2012 instruktoři navštívili více než 30 tříd základních škol v celém kraji. Několik stovek žáků tak má povědomí o tom, jak se chovat v případě požáru či jiné mimořádné události, jak volat tísňovou linku apod.. Děti si navíc sebou odnášejí různé materiály s hasičskou tématikou, aby hned nezapomínali na rady, které jim instruktoři předali. Celkově již v kraji alespoň jednou byli instruktoři ve zhruba každé třetí škole. Zájem ze strany škol bohužel převyšuje naše kapacitní možnosti. Z tohoto důvodu na začátku roku 2012 připravujeme kurz pro novou skupinu hasičů-instruktorů z řad našich kolegů. Hasiči-instruktoři za dětmi docházejí do škol převážně ve svém osobním volnu mezi směnami.

U samotných dětí se tyto vzdělávací cykly těší veliké oblibě, jak dokumentují přiložené fotografie z návštěvy na Základní škole ve Štípě.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet