Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spolupráce medzi hasičmi z Turzovky a poľských obcí Porabka a Kozy

Tento článok je krátky prehľad o aktivitách súvisiacich z projektu cezhraničnej spolupráce medzi hasičmi zo slovenského mesta Turzovka a poľských obcí Porabka a Kozy pod názvom „Wspólpráca stražakov bez granic“ a je spolufinancovanuý Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007–2013.

Cieľom tohto projektu je chrániť ľudí, turistov a návštevníkov pred rizikami a následkami prírodných katastrof, ako sú povodne, víchrice a iné živelné pohromy. Súčasťou projektu sú teoretické školenia, príprava a vykonanie takticko – operačných cvičení zameraných hlavne na povodne a pomoc pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach na obidvoch stranách hranice a dovybavenie hasičských jednotiek vybavením potrebným na zásahy pri povodniach, živelných pohromách a rôznych technických zásahov.

Samotná realizácia projektu bola rozdelená a dve základné časti a to teoretickú časť konanú na poľskej strane a praktickú ktorá bola a aj je vykonávaná najprv štyrmi cvičeniami na slovenskej strane a štyrmi cvičeniami na poľskej strane.


Spoločné stretnutia sa začali na poľskej strane v obci Porabka kde boli pripravené štyri teoretické školenia zamerané na protipovodňovú ochranu. Tieto teoretické cvičenia sa konali v mesiacoch jún až september 2011. Po skončené týchto teoretických školení prišli na rad praktické cvičenia vykonávané na slovenskej strane v meste Turzovka.

Prvé takticko-operatívne cvičenie sa uskutočnilo 22.10. 2011 a bolo zamerané na záchranu osôb z vodnej hladiny. Cvičenie viedol náš člen a pedagóg zo strednej školy požiarnej ochrany PeadDr. Peter Maďari. Cvičenie bolo rozdelené na teoretickú časť, ktorá bola v požiarnej zbrojnici a praktickú časť, ktorá sa konala na rybníkoch v mestskej časti Predmier, kde bola prakticky precvičená záchrana osôb z vodnej hladiny rôznymi technikami a spôsobmi.

Druhé operatívno-taktické cvičenie sa konalo 5.11. 2011 a bolo zamerané na hasenie horľavých kvapalín a moderné 3D hasenie. Teoretická časť pozostávala z výkladov a prezentácii a konala sa v hasičskej zbrojnici. Po ukončení teoretickej časti sa jednotky presunuli do bicrossového areálu na praktickú časť. Pred praktickou častou sa uskutočnilo preškolenie o BOZP pre vykonanie cvičenia. Praktická časť sa vykonala pod dozorom školiteľa PhDr. Petra Maďariho lektora zo strednej školy požiarnej ochrany v Žiline ktorý celé cvičenie viedol.

V poradí tretie takticko-operačné cvičenie sa konalo 3.12. 2011 a bolo zamerané na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a rôzne spôsoby fixácii zranených osôb. Cvičenie bolo rozdelené na dve časti a to teoretickú časť s diskusiou a praktickú časť.

Praktická časť pozostávala s precvičovania kardio-pulmonálnej resuscitácii, ošetrovanie popálenín a rôznych povrchových zranení, znehybnenie pomocou vákuového matraca, chrbticovej dosky, a fixovanie zranenej osoby k nosidlám. Cvičenie bolo vedené záchranármi Ondrejom Stuchlíkom Jozefom Slížom a Michalom Smažákom.

Posledná aktivita na slovenskej strane sa konala 17. 12. 2011 a bola zameraná na obsluhu reťazovej motorovej píly pri kalamitách a živelných pohromách. Hlavnou podstatou toto operatívno-taktického školenia bolo získanie osvedčenia na prácu s reťazovou motorovou pílou. Cvičenie viedol pán Buchta s firmy Bukas a cvičenie sa končilo testom a praktickou skúškou.

A týmto posledným cvičením sa končí slovenská praktická časť a už sa tešime čo pre nás pripravia naši poľský kolegovia v rámci praktických cvičení konaných v začiatku nového roku 2012,

Pre POŽARY.cz Vladimír Stuchlik veliteľ MHZ Turzovka

Foto: Hasiči Turzovka

Sdílet